Gemeente wil structureel de Lijnbaansgracht bestemmen voor fietsparkeren

De raadscommissie behandelde woensdag 18 februari een voorstel om in de Lijnbaansgracht aan beide zijden van het Leidseplein, dus aan de Zieseniskade en bij de Melkweg, een drijvende parkeervoorziening voor 1.000 fietsen te plaatsen. Hierdoor verdwijnt een groot deel van het water aan het zicht.
Enkele artist's impressions hoe het er mogelijk uit gaat zien. Uit: Inspiratie Fietsparkeren op het water (gemeente Amsterdam)

De VVAB had in een raadsadres gevraagd hooguit een tijdelijke voorziening te plaatsen, maar zeker geen permanente. De grachten van onze binnenstad zijn geen restlocatie waar problemen in de openbare ruimte kunnen worden opgelost. Ze hebben een eigen, zelfstandige waarde. De Lijnbaansgracht bevindt zich in de bufferzone van het Unesco Werelderfgoed. Voor kerngebied en bufferzone geldt hetzelfde beschermingsregiem.

Huidige aantal fietsparkeerplaatsen, aanvankelijke en definitieve voorstel tot uitbreiding tot 1.000 fietsparkeerplaatsen.

Het College wil als volgt antwoorden op het raadsadres van de VVAB: "U stelt dat plannen die water permanent aan het zicht onttrekken per definitie leiden tot onaanvaardbare visuele impact. Wij denken echter dat het met een zorgvuldig gekozen, drijvend ontwerp mogelijk is om een structurele oplossing voor het parkeren van fietsen te realiseren (voor 1.000 fietsen) en tegelijkertijd het karakter van de stad inclusief de grachtengordel, ongeschonden te laten."
Over het laatste hebben wij onze twijfels. Permanente fietsparkeerplaatsen op het water tasten ons inziens het beschermd stadsgezicht aan. De VVAB vindt dat de alternatieven niet serieus zijn onderzocht.

Inspraak

Walther Schoonenberg heeft namens de VVAB ingesproken in de commissievergadering. Zijn inspraakreactie luidde als volgt:

Raadsleden! De historische binnenstad van Amsterdam is één van de meest gave historische binnensteden van Europa. Wat Amsterdam uniek maakt zijn toch vooral de grachten. Dit kwam tot uitdrukking in de aanwijzing als Unesco Werelderfgoed. De grachten vormen de essentie van Amsterdam, zoals iedereen weet die wel eens een schilderij van Willem Witsen heeft gezien.
Jarenlang heeft de stad zich echter van het water afgekeerd. Hoofdcommissaris Kaasjager wilde in de jaren vijftig de meeste grachten in het centrum dempen, waaronder de Lijnbaansgracht, o.a. voor parkeerplaatsen. Iedereen besefte toen net op tijd dat de stad niet aangepast kan worden aan het verkeer. Dat is inmiddels beleid. De binnenstad is beschermd.
Zo bezien is het plan om het fietsparkeren op het water te plaatsen, een flinke stap terug. Alsof er de laatste decennia niets is veranderd in het denken over de binnenstad.
Raadsleden! De VVAB heeft in een raadsadres verzocht voorzieningen op het water hooguit als iets tijdelijks te zien. Met zicht op een structurele oplossing. De concept-beantwoording spreekt van een ‘zorgvuldig gekozen, drijvend ontwerp, een structurele oplossing voor het parkeren van fietsen, die het karakter van de stad ongeschonden laat’. Maar een structurele oplossing op het water tast per definitie het karakter van de stad aan, en daarmee ook het Unesco Werelderfgoed. Wat zou Parijs daarvan vinden?
Raadsleden! De VVAB heeft verschillende alternatieven aangedragen en die zijn niet serieus onderzocht. Fietsparkeren in plaats van autoparkeren, bestaande en toekomstige autogarages deels bestemmen voor fietsen, onder het Max Euweplein, onder de Singelgracht. Het landje naast Paradiso.
En soms moet je erkennen dat je iets gewoon niet wilt. Dat deden we ook in 1975 toen het over het autoparkeren ging. Wij zeggen: redt onze grachten; de grachten zijn geen bouwlocatie!

Bij deze commissievergadering waren diverse bewoners, o.a. van de Zieseniskade, aanwezig. Veel raadsleden beaamden dat de grachten niet zomaar kunnen worden bestemd als parkeerterrein. Voorkomen moet worden dat deze bestemming als een acceptabele structurele oplossing wordt gezien. Overigens hebben de bewoners al juridische stappen tegen de gemeente aangekondigd.

Zie eerder bericht:
[Fietsparkeren op water geen structurele oplossing]
Zie verder de agenda van de commissievergadering:
[Agenda van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid]


(WS, 11/2/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

Reeds diverse malen heb ik een reactie gegeven over mijn idee hoe het fietsenprobleem kan worden opgelost op het Leidseplein, zowel in vergaderingen als een reactie op deze site, die ik nu echter plotseling niet meer aantref.(?) Natuurlijk zijn het plaatsen van boten in de Sieseniskade een tijdelijk..
[Meer lezen]

 Dorothy Heijmeijer van Heemstede 23/2/2015 13:19:18

In het concept-antwoord op mijn raadsadres schrijft B&W: De huidige dekschuiten functioneren voldoende als tijdelijke oplossing voor fietsparkeren op het
water. Wij zien daarom geen aanleiding om te investeren in een andere tijdelijke oplossing voor
fietsparkeren.
Ik zie daarom niet in waar alle ..
[Meer lezen]

 Pascal van den Noort 13/2/2014 16:14:38

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.