VVAB vraagt om maatregelen tegen 'short stay'

Naar aanleiding van de komst van een 'short stay'-hotel in Wittenberg vraagt de VVAB in een raadsadres om maatregelen. In dit raadsadres wordt niet alleen gevraagd de komst van het 'short stay'-hotel te voorkomen, maar ook om structurele maatregelen om verdere verstoring van de balans in de binnenstad te voorkomen.
De Wittenberg gezien vanaf de overkant van de Nieuwe Keizersgracht. (Foto: Wim Ruigrok)

De VVAB is trots op Amsterdam en acht het normaal en gewenst dat velen daarvan profiteren, maar constateert dat het een kwestie van maat is en dat er nu duidelijk een grens is overschreden, zodat het evenwicht tussen wonen, werken en vermaak in de binnenstad verstoord is geraakt. De VVAB krijgt steeds meer signalen van binnenstadsbewoners dat de drukte hen teveel wordt. Vooral het avondlijke en nachtelijke straatlawaai vormt een aspect van de groeiende overlast, die zal blijven toenemen zolang het drukker blijft worden.
Daarnaast constateert de VVAB dat de gemeente maar doorgaat met het promoten van Amsterdam en het faciliteren van nieuwe hotels en short stay verblijven. Als gevolg van dit beleid dreigt bijvoorbeeld het voormalige verpleeghuis de Wittenberg te worden omgebouwd in een 115 appartementen tellend 'short stay'-complex. De komst van dit hotel (dat geen hotel mag heten) was de directe aanleiding voor de VVAB om zich met een raadsadres tot het gemeentebestuur en gemeenteraad te richten. Behalve het verzoek dit plan zo mogelijk alsnog te keren bepleit de VVAB daarin vooral ook een aantal structurele maatregelen, want de Wittenberg is slechts het topje van de ijsberg.

1. Voorkom 'short stay' in de Wittenberg

De VVAB vraagt short stay in de Wittenberg te voorkomen en de mogelijkheid van seniorenhuisvesting aldaar te onderzoeken.

2. Schrap uitzonderingen op 'short stay'-stop

In februari heeft het stadsbestuur een 'short-stay'-stop afgekondigd, maar daarbij heeft de gemeenteraad helaas een uitzondering gemaakt voor te transformeren gebouwen (zoal de Wittenberg) en voor nieuwbouw. De VVAB onderschrijft de mening van het gemeentebestuur dat er al voldoende 'short stay'-verblijven zijn en dat de woningmarkt daarentegen nog steeds ernstig verstoord is. Daarom vraagt de VVAB de uitzonderingen op de 'short stay'-stop weer ongedaan te maken, om te bereiken dat nieuwbouw en transformatie voortaan weer woningen voor de eigen bevolking zullen opleveren in plaats van logiesruimte voor toeristen.

Plankaart Oostelijke Binnenstad, met daarop zwart aangegeven de bestemming Gemengd 1 met o.a. 'short stay'.

3. Herzie de bestemmingsplannen

Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat de stedelijke bestemmingsplannen zoveel nieuwe hotelvestigingen mogelijk maken dat het huidige aantal hotelkamers kan verdubbelen of meer dan dat, zonder zij daar iets aan kan doen. Hoewel dit ook afhangt van de marktvraag, stelt de VVAB voor om de bestemmingsplannen waar nodig zodanig te herzien dat er voor het gemeentebestuur weer iets te sturen valt. Een soortgelijke maatregel wordt gevraagd voor 'short stay'-bestemmingen. Om verdere initiatieven voor ‘short stay’ in de Oostelijke Binnenstad te voorkomen moet snel een voorbereidingsbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan worden genomen.

4. Stop het stimuleren van meer logiesruimte en bezuinig op Amsterdam Marketing

Zolang het streven naar Amsterdam Topstad het beleid blijft beheersen en zolang hotelnota's eenzijdig van economische belangen uit blijven gaan, blijven drukte en overlast toenemen, blijven de belangen van 85.000 binnenstadsbewoners wat dit betreft genegeerd en blijft handhaving dweilen met de kraan open. Daarom vraagt de VVAB dit beleid om te gooien door minder prioriteit te geven aan economische belangen en meer aan het algemeen belang.

5. Besteed het vrijkomende PR-geld aan handhaving

Van alle stadsdelen geeft de drukte in het Centrum verreweg de meeste overlast. Door de combinatie van meer drukte en onvoldoende handhavingscapaciteit loopt dit steeds verder uit de hand. Daarom verzoekt de VVAB het gemeentebestuur om in elk geval dat stadsdeel te voorzien van de extra financiële middelen die nodig zijn voor adequate handhaving in de openbare ruimte.

Meer lezen: [Achtergrondartikel] (Binnenstad 267)

[Raadsadres] (PDF-bestand)


(WS, 21/11/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.