VVAB blij met vergroting Open Havenfront

De raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid heeft woensdagavond 18 maart en de gemeenteraad op 1 april 2015 unaniem ingestemd met het voorstel van B&W om de ondergrond van het busstation bij de Prins Hendrikkade te ontgraven en onder het water een fietsenstalling te realiseren voor ongeveer 7000 fietsen. Het water wordt diep genoeg voor rondvaartboten en de plannen betekenen een enorme verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de stadsentree.
Twee 'artist impressions' van mei 2014, met op beide tekeningen links het bassin waar het om gaat. Op de linker tekening het oude plan met het plantsoentje, op de rechter het huidige plan met het vergrote wateroppervlak. Dat ontwerp wordt nog geoptimaliseerd, hopelijk zal het wateroppervlak nog wat groter worden dan hier aangegeven. Het bassin rechts is op beide tekeningen al in zijn definitief vergrote vorm weergegeven.

Aan dit besluit is een lange voorgeschiedenis voorafgegaan. Na jaren van discussie is in 2005 het Masterplan Stationseiland vastgesteld. Eén van de hoofddoelstellingen daarvan was vergroting van het wateroppervlak vóór het CS, zodat bezoekers het stationseiland weer echt als eiland zouden ervaren. Alle bushaltes aan de voorzijde zouden naar het nieuwe busstation achter het CS gaan en er zou water komen ter plaatse van het huidige, rommelige busstation tegenover het Victoriahotel. Aan de andere kant van het Damrak zou de ooit als tijdelijk bedoelde brug verdwijnen zodat ook het wateroppervlak aan die kan sterk zou vergroten. Al deze plannen zijn op dit moment bijna gerealiseerd conform het Masterplan. Maar begin 2014 dreigde B&W even roet in het eten te gooien met het voorstel om van het busstation bij de PH-kade een pleintje te maken, met daaronder een stalling voor 4.000 fietsen. De gemeenteraad zag dat echter niet zitten en heeft B&W een jaar geleden gevraagd om enkele ontgravingsvarianten, geheel in lijn met het raadsadres dat de VVAB inmiddels had uitgebracht. Het verrassende van de huidige voorstellen is dat men de sterke vergroting van het aantal stallingsplaatsen van 4000 naar 7000 heeft kunnen combineren met een voorbeeldige stedenbouwkundige opzet van het waterbekken en het maaiveld daaromheen. Het college van B&W en de betrokken ambtenaren leggen hier eer mee in.

Het vervolgtraject

Op 18 maart is besloten de huidige voorstellen in de gemeenteraadsvergadering van 1 april als hamerstuk af te handelen, waarmee de politieke discussie voorlopig is afgesloten. Maar ambtelijk wordt er de komende maanden hard gewerkt aan de technische uitwerking van dit gecompliceerde project. Tegen het eind van dit jaar zal een 'projectbesluit' met een uitgewerkt voorlopig ontwerp aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter finale besluitvorming. Omdat de ervaring leert dat er bij de uitwerking van dergelijke plannen allerlei ongewenste ontwerpvarianten in beeld kunnen komen heeft de VVAB bij de inspraak van 18 maart enkele aandachtspunten naar voren gebracht, waarop wethouder Litjens de volgende toezeggingen heeft gedaan.

  • Het beoogde effect van de ontgraving mag niet worden aangetast doordat er teveel of te brede steigers zouden komen, zoals op het Damrak; het zal daarentegen beperkt blijven tot het hoogst noodzakelijke.
  • Op dezelfde manier zullen het waterbekken en de ruimte daaromheen zoveel mogelijk vrij blijven van bouwsels, reclame-uitingen of andere obstakels, ook dat heeft de aandacht.
  • En tenslotte krijgen de uitvoerende bouwbedrijven tijdens het aanbestedingsproces geen kans om de stedenbouwkundige randvoorwaarden te beïnvloeden. Want marktpartijen krijgen in het nieuwe systeem van aanbesteden weliswaar meer vrijheid in de manier waarop ze het project na opdracht zullen uitvoeren, maar die vrijheid blijft beperkt tot bijvoorbeeld de volgorde van uitvoering van deelprojecten of de details van de constructies onder water. Maar de nog definitief te ontwerpen oeverlijn is en blijft ononderhandelbaar.

Met dit alles heeft de wethouder een aantal zorgen van de VVAB weggenomen.

Fietsenstallingen

Er komen 17.500 plaatsen op het stationseiland in 2020, oplopend tot 21.500 in 2030. De gemeente zal behalve die 7.000 plaatsen bij de PH-kade ook 4.000 plaatsen realiseren aan de achterkant van het CS. Hierover heeft de VVAB zich bij inspraak op 18 maart kritisch uitgelaten, aangezien deze plaatsen in het IJ-water zijn geprojecteerd. De huidige fietsboot midden achter het CS zal plaats maken voor twee veel grotere constructies vlak voorbij de uiteinden van de kap van het busstation aan resp. de oost- en westkant. Het worden onderheide bouwsels met het uiterlijk van lange schepen, ongeveer twee keer zo lang en half zo breed als de fietsflat aan de voorkant, die overigens gesloopt zal worden. Voor deze twee waterlocaties is uit financiële overwegingen gekozen omdat mogelijke alternatieven onder de sporen te hoge investeringen zouden vergen. Men mikt op een iconisch ontwerp dat de verhoopte grandeur van de IJ-boulevard niet zal aantasten.
Prorail zal ongeveer de helft van alle stallingsplaatsen realiseren. Naast veel inpandige locaties zal er ook een drie lagen hoge constructie komen ter plaatse van de huidige, lage stalling tussen het IBIS-hotel en het CS; dat past in het vigerende bestemmingsplan.

Resultaat

De stallingen aan de achterkant zijn het enige minpunt, voor de rest kan de VVAB tevreden zijn met de huidige stand van zaken. Het komt weer goed met de ruimtelijke kwaliteit van het gebied voor het CS, het lelijke jonge eendje wordt per saldo een mooie zwaan!

Meer lezen:

De besluitvorming vond o.a. plaats op basis van dit rapport:
[Haalbaarheidsonderzoek] (PDF-bestand)

Vorig artikel:
[Gemeenteraad stemt unaniem voor Open Havenfront]


(WS, 19/3/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.