Oude Kerk

Beroep aangetekend tegen besluit op bezwaar

De VVAB heeft beroep aangetekend bij de rechtbank Amsterdam tegen het besluit op bezwaar inzake het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. De vereniging heeft een 14 pagina's lang beroepsschrift met een vuistdik pakket bijlagen aan de rechtbank gezonden.

In het beroepsschrift wordt beargumenteerd waarom naar het oordeel van de VVAB de gemeente het bezwaar van de vereniging gegrond had moeten verklaren. Aan de rechtbank wordt gevraagd dat alsnog te doen en de verleende vergunning te vernietigen. De VVAB schrijft dat het bestreden besluit in strijd is met art. 2.15 van de Wabo. Met dit besluit is immers het belang van de monumentenzorg niet gediend.

De VVAB onderbouwt deze stelling met de negatieve adviezen van de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie (MenA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In deze adviezen wordt de komst van het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk afgeraden. RCE schreef dat de vervanging van het oude raam door een nieuw raam vanuit cultuurhistorisch optiek "niet de voorkeur" verdient. De bezwaarschriftencommissie had opnieuw om advies gevraagd aan MenA, maar opnieuw was het advies negatief. MenA schreef in het nieuwe advies dat "het rode glas-in lood het beeld van het exterieur van de hoog monumentale kapelgeveI (wijzigt). Het relatief egale rode glas is nadrukkelijk aanwezig en doet daarmee afbreuk aan de verschijningsvorm van het exterieur van de kapel". De vervanging heeft niet alleen gevolgen voor het exterieur, maar ook voor het interieur: "De beleving van het interieur van de kapel wijzigt. Het egale rode licht dat in de kapel valt maakt dat het interieur minder te ervaren is".

De beleving van de Heilig Grafkapel is ingrijpend veranderd door de komst van het rode glas-in-loodraam.

De VVAB concludeert dat het om een "niet noodzakelijke ingreep" gaat en dat "het belang van deze ingreep een deugdelijke onderbouwing ontbeert". De gemeente heeft onvoldoende kunnen onderbouwen dat "het belang van de monumentenzorg in dit geval moet wijken voor het afwezige of geringe belang van de vergunninghouder".

Ook de Stichting Behoud de Oude Kerk (SBOK) heeft beroep aangetekend.

Meer lezen:
[Beroepsgronden] (14 feb. 2019) (PDF-bestand)
[Besluit op bezwaar] (8 dec. 2018) (PDF-bestand)

Eerder bericht:
[Bezwaar tegen het rode glas-in-loodraam in de Oude Kerk ongegrond]


(WS, 15/2/2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.