Beroep Wijde Heisteeg 7 gegrond

De rechtbank Amsterdam heeft het beroep van de VVAB inzake de verbouwing c.q. sloop van het beschermde rijksmonument Wijde Heisteeg 7 gegrond verklaard. De bouwvergunning, afgegeven door de gemeente Amsterdam, is vernietigd. De gemeente moet binnen zes weken aangeven wanneer zij een nieuw besluit zal nemen indachtig de uitspraak van de rechter.
Wijde Heisteeg 7 Links: Achtergevel nieuwbouw volgens omgevingsvergunning.
Rechts: Restauratievoorstel VVAB (tekening architect Marcel Heijmans)

De VVAB ging in 2016 in beroep tegen een verbouwingsplan voor Wijde Heisteeg 7, een klein winkel-woonhuis dat in de kern nog uit de zeventiende eeuw dateert. Door de voorgenomen sloop van de zeventiende-eeuwse achtergevel (inclusief houten onderpui) en de verticale verplaatsing van de historische balklagen waardoor de verdiepingshoogten worden gewijzigd, zal dit beschermde rijksmonument ingrijpend worden aangepast; in feite zal het monument grotendeels worden gesloopt. Ook voorzag de - nu vernietigde - vergunning in de bebouwing van het achtererf, waardoor de houten onderpui in de achtergevel zou verdwijnen en de winkel zou worden vergroot tot op het achtererf.

De rechter is echter van mening dat de vergunningsverlening door de gemeente slecht is voorbereid en gemotiveerd. Zo was de nog aanwezige houten onderpui van de achtergevel niet ingetekend op de tekening van de bestaande toestand, terwijl de al jaren geleden gesloopte uitbouw wel was ingetekend. Hierdoor werd vooruitgelopen op de gewenste toestand. De rechtbank overweegt dat alle monumentenexperts pleiten voor een nauwkeurige reconstructie van de achtergevel, terwijl de gemeente een nieuwbouwgevel met Franse balkons heeft vergund. De rechter noemt het standpunt van de welstandscommissie (CRK) dat een dergelijke nieuwbouwbenadering aanvaardbaar is, dan ook onbegrijpelijk.
Ook mag het achtererf niet zomaar worden bebouwd omdat het bestemmingsplan geen uitbreiding in de diepte van gebouwen toestaat in hoeken van bouwblokken.
De rechter gaat echter niet mee in het bezwaar van de VVAB dat de verdiepingshoogten niet zouden mogen worden aangepast.
De gemeente zal opnieuw advies moeten inwinnen bij de CRK en daarbij is het volgens de rechter niet uitgesloten dat het bouwplan zal moeten worden aangepast. De rechtbank heeft de gemeente opgedragen de partijen binnen zes weken te berichten wanneer een nieuw besluit zal worden genomen. De VVAB is blij met de uitspraak en gaat ervan uit dat de gemeente de aanvraag alsnog weigert of nog slechts een vergunning geeft voor een aangepast bouwplan.

De VVAB werd in dit beroep geholpen door onafhankelijke adviezen van de architecten Marcel Heijmans van Studio Architectura en Wolbert Vroom van Architectenbureau Vroom.

[Uitspraak] (9 november 2018) (PDF-bestand)

[Eerder bericht] (Binnenstad 286)


(WS, 19/11/2018)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.