Gemeente geeft opnieuw een vergunning voor de Heinekenhoek

Het gemeentebestuur heeft op 31 oktober 2018 opnieuw een omgevingsvergunning verleend voor de sloop en bouw van de zgn. 'Heinekenhoek' op het Kleine-Gartmanplantsoen 1-3. Het betreft een café op de begane grond en een hotel met 36 kamers op de verdiepingen daarboven. De VVAB had tegen dit bouwplan bezwaar en beroep aangetekend met als resultaat dat de rechtbank een streep zette door het bouwplan. Er is nu door B&W een besluit genomen om de vergunning alsnog te verlenen.
Artist impression van het ontwerp voor de Heinekenhoek (MVSA-architecten)

De rechtbank oordeelde een jaar geleden dat de bouwvergunning niet verleend had mogen worden, omdat de gemeenteraad geen 'verklaring van geen bedenkingen' had afgegeven. Bij bouwplannen die in strijd zijn met de Structuurvisie is dat vereist. De VVAB acht het plan in strijd met de Structuurvisie aangaande de onderwerpen spreiding van hotels, de leefbaarheid en hoogbouw. Volgens de VVAB leveren nieuwe hotels geen positieve bijdrage aan de balans tussen wonen, werken en verblijven in de binnenstad. De gemeente heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het hotelinitiatief niet zou leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat.

Ook kreeg de Vereniging gelijk op het punt dat het bouwplan afbreuk doet aan de stedenbouwkundige structuur en de karakteristiek van het stadsbeeld. De gemeente heeft volgens de rechtbank onvoldoende gemotiveerd waarom het bouwplan de parcellering en andere kwaliteiten van de bestaande bebouwing niet aantast. Dergelijke aanvullende ruimtelijke eisen zijn ook opgenomen in het vigerende gemeentelijke hotelbeleid.

Indachtig deze gerechtelijke uitspraak moest de gemeente een nieuw besluit nemen. Er loopt een hoger beroep bij de Raad van State. De afdeling bestuursrechtspraak zal dit nieuwe besluit betrekken bij de beoordeling van het hoger beroep. De zitting van de Raad van State vindt plaats op 28 november a.s.

Meer lezen:

[Nieuw besluit] (31 oktober 2018)
[Omgevingsvergunning] (31 oktober 2018) (PDF-bestand)
[Leefbaarheidstoets] (3 april 2018) (PDF-bestand)
[Uitspraak rechtbank] (3 oktober 2017) (PDF-bestand)

Eerder artikel:
[VVAB stapt naar de rechter]


(WS, 5/11/2018)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.