Oude Kerk

Rijksdienst spreekt zich uit tegen het rode raam

Naar aanleiding van het bezwaar van erfgoedorganisaties waaronder de VVAB tegen de vervanging van een glas-in-loodraam door een rood raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk heeft de gemeente advies gevraagd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De Rijksdienst ondersteunt het negatieve advies van de gemeentelijke dienst Monumenten & Archeologie (MenA) en spreekt zich uit tegen de vervanging van het raam.
De Heilig Grafkapel ziet er momenteel door de komst van het rode glas-in-loodraam zo uit.

De Stichting de Oude Kerk heeft het rode raam al geplaatst, maar RCE geeft advies alsof het raam nog niet is geplaatst. Immers, de Oude Kerk heeft verzekerd dat het oude raam zónder schade kan worden teruggeplaatst indien de VVAB slaagt in haar bezwaarprocedure en de gemeente in haar besluit op bezwaar de vergunning intrekt.

RCE verbaast zich erover dat uit de verleende vergunning niet valt op te maken of het raam tijdelijk of permanent wordt geplaatst. 'Er is geen duidelijke termijn genoemd'.

De RCE heeft gekeken naar de gevolgen voor het historisch interieur (de belevingswaarde), het gevelbeeld (de beeldwaarde) en de bestaande bouwmassa (de materiële waarde). Naar het oordeel van de Rijksdienst is het rode licht van grote invloed op de belevingswaarde, 'zoals bezoekers aan de kerk afgelopen maanden hebben kunnen ervaren'. De Rijksdienst concludeert dat het rode raam vanuit cultuurhistorische optiek 'niet de voorkeur verdient'. Ook stelt de Rijksdienst vast dat het rode raam teveel zal overheersen in het gevelbeeld en daardoor 'onwenselijk' is'. Reversibiliteit acht de Rijksdienst hooguit een bijkomend argument dat niet in zichzelf een plan kan rechtvaardigen. In deze uitspraken stelt de Rijksdienst zich op achter de eerder door MenA uitgebrachte negatieve adviezen.

De Rijksdienst is op grond van cultuurhistorische waarden tegen de vervanging. Indien artistieke overwegingen een rood raam zouden rechtvaardigen, pleit de RCE voorzetbeglazing te plaatsen. Het is aan het bevoegd gezag een afweging te maken tussen het artistieke belang van een ingreep en het cultuurhistorische belang van het behoud van de Oude Kerk.

Op 9 oktober vindt de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie plaats. In het advies dat de commissie aan het stadsdeelbestuur uitbrengt, zal het advies van RCE worden meegenomen.

[Advies RCE] (19 sept. 2018)

[2de advies MenA] (15 aug. 2018)

[1ste advies MenA] (21 juli 2018)

[Procedure tegen rood raam Oude Kerk] (24 aug. 2018)

[Een rood raam voor de Heilig grafkapel van de Oude kerk?] (Binnenstad 287/288)


(WS, 26/9/2018)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.