Behoud Pianolamuseum!

De VVAB heeft in een raadsadres een lans gebroken voor het behoud van het Pianolamuseum aan de Westerstraat. De gemeente is voornemens het pand te verkopen waardoor de toekomst van het museum onzeker is, maar de raad heeft deze verkoop uitgesteld.
Het Pianolamuseum aan de Westerstraat

De gemeenteraad heeft de verkoop uitgesteld om opnieuw te bezien of het museum een beleidsdoel dient.

Het uit 1904 daterende politiebureau is een gemeentelijk monument dat is ontworpen door de gemeentelijke dienst Publieke Werken. De bouwtekeningen worden bewaard in het Stadsarchief. Het in fraaie baksteenarchitectuur opgetrokken bouwwerk huisvest sinds 1994 het Pianola Museum en heeft daarmee haar openbare karakter behouden. Het museum is onze binnenstad zeer geliefd, zoals bleek uit de vele reacties in de media.

De VVAB is voor een binnenstad met een mix van oude en nieuwe, dure en goedkope gebouwen, omdat de functiemenging van de binnenstad daarbij is gebaat. Het huidige gebruik levert een bijdrage aan de diversiteit van de binnenstad. Het museum toont een unieke collectie muziekinstrumenten en organiseert, in het verlengde daarvan, muziekuitvoeringen die een omvangrijke en trouwe groep bezoekers trekt. Het lijkt ons geen goed idee wanneer de gemeente haar onroerend goed op de markt brengt op een wijze die continuering van bestaande functies feitelijk onmogelijk maakt. Bovendien blijkt in de praktijk dat de monumentale en cultuurhistorische waarden van het af te stoten vastgoed, in casu een beschermd gemeentelijk monument bij verkoop aan de hoogste bieder geenszins gewaarborgd is.

Daarom bepleit de VVAB het monument Westerstraat 106 niet te verkopen en het voor Amsterdam bijzondere Pianolamuseum te behouden. De huidige constructie waarin sprake is van marktconforme verhuur kan dan worden gecontinueerd.

Meer lezen:
[Raadsadres] (PDF-bestand)


(WS, 5/2/2018)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.