Lijnbaansgracht onder het Kleine-Gartmanplantsoen wordt gedempt

In een brief aan het College van B en W en de gemeenteraad laat de VVAB weten het niet eens te zijn met het dempen van de ondergrondse Lijnbaansgracht op het Kleine-Gartmanplantsoen ten behoeve van een ondergrondse fietskelder. De ondergrondse waterverbinding is nodig voor de doorstroming en verwijdering betekent een aantasting van de beschermde (water-)structuur van de binnenstad.
Duiker van de Lijnbaansgracht tijdelijk weer even in het zicht. Foto Stadsarchief, 19 mei 1978

De Lijnbaansgracht heeft een ondergrondse verbinding onder het Kleine-Gartmanplantsoen en de Stadsschouwburg naar de beide delen ten westen en oosten van het Leidseplein. Het gaat hier om een functionerend onderdeel van de waterstructuur, die een zeer wezenlijk onderdeel vormt van de beschermde stedenbouwkundige structuur van de Amsterdamse binnenstad. De gracht, inclusief walmuren, bestaat ondergronds nog steeds en is afgedekt door een plaat. De Lijnbaansgracht behoort tot de 17de-eeuwse stadswal. De Lijnbaansgracht vormde immers de binnengracht, terwijl de Singelgracht de buitengracht is van deze stadswal.

In de brief van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, d.d. 12 februari 2014, wordt gesteld dat de waterverbinding "essentieel is voor de waterkwaliteit".

Aanvankelijk wilde de gemeente een duiker maken om de waterdoorstroming te behouden, maar daarvan ziet de gemeente nu af. De VVAB kan zich hier niet in vinden. Er is eertijds een besluit genomen waarbij de overkapte Lijnbaansgracht plaats zou moeten maken voor een fietsenstalling waarbij de doorstroming was gegarandeerd. De VVAB schrijft dat wanneer het gemeentebestuur terugkomt op het eerdere raadsbesluit de oude bezwaren van de vereniging herleven. De VVAB spreekt zich uit tegen de demping van de nu nog overkapte Lijnbaansgracht en tegen aantasting van de ondergrondse archeologische constructie.

[Raadsadres] (PDF-bestand)


(WS, 5/2/2018)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.