Het Grote Binnenstad Debat

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op maandag 5 maart, 's avonds om acht uur, organiseert de VVAB in Pakhuis de Zwijger het VVAB-verkiezingsdebat over de binnenstad. De lijsttrekkers van zes partijen zullen met elkaar in discussie gaan over het beschermd stadsgezicht, de openbare ruimte en de balans van de binnenstad. De moderator is Kemal Rijken. U bent van harte welkom.
Eric van der Burg
(VVD)
Rutger Groot Wassink
(GroenLinks)
Marjolein Moorman
(PvdA)
Laurens Ivens
(SP)
Reinier van Dantzig
(D66)
Diederik Boomsma
(CDA)

VVAB-verkiezingsdebat over de bescherming en leefbaarheid van onze monumentale binnenstad

De historische binnenstad van Amsterdam is één van de grootste historische stadskernen van Europa - sinds 2010 Unesco Werelderfgoed - en trekt jaarlijks 18 miljoen bezoekers. De prognose luidt dat dit aantal in 2030 zal oplopen tot 30 miljoen. Terwijl de binnenstad slechts 85.000 en heel Amsterdam nog geen miljoen inwoners telt. Amsterdam is van oudsher een gastvrije stad en dat moet zo blijven. Maar: hoe zorgen wij ervoor dat de monumentale binnenstad niet ten onder gaat aan haar eigen succes?
De verhoudingen raken fors uit balans wanneer stedelijke functies worden weggedrukt en de binnenstad voor haar eigen bewoners niet meer aantrekkelijk en leefbaar is door drukte, geluidsoverlast en vercommercialisering en een monocultuur van toeristenwinkels en een op vermaak gericht bedrijfsleven. Op sommige plaatsen is het trottoir onbegaanbaar geworden voor voetgangers. De verhuur van woningen als vakantieverblijven loopt flink uit de hand en tast de sociale cohesie van buurten aan.
Het monumentale stadsgezicht en het authentieke karakter van de binnenstad vormen het kind van de rekening. Monumentale waarden 'verslijten' in rap tempo, terwijl dat nu juist de kracht van het Unesco erfgoed van Amsterdam is.
Werden er de afgelopen jaren niet al te makkelijk vergunningen verleend en werd er niet te laat en te weinig gehandhaafd? Het gemeentebeleid lijkt vanuit een verdienmodel te eenzijdig gericht op commerciële belangen. Daarom staat dit verkiezingsdebat in het teken van de toekomst van onze binnenstad. Welke rol speelt de politiek in het behouden van de monumentale binnenstad?

De deelnemers aan het debat zijn: Eric van der Burg, wethouder Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Ouderen, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (VVD); Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter (GroenLinks); Marjolein Moorman, fractievoorzitter (PvdA); Laurens Ivens, wethouder Bouwen, Wonen en Dierenwelzijn (SP); Reinier van Dantzig, fractievoorzitter (D66); Diederik Boomsma, gemeenteraadslid (CDA).

Over de moderator

Kemal Rijken (1980) is publicist en presentator. Hij schrijft onder meer voor De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en Binnenlands Bestuur. In deze media publiceert hij verhalen over actuele onderwerpen, waaronder in Amsterdam. Voor de Amsterdamse stadszender Salto 1 presenteert Rijken het programma AmstelPolis, waarin gemeenteraadsleden en wethouders uit de hoofdstad met elkaar in debat gaan over actuele onderwerpen.
[Meer lezen]

Over de VVAB

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) voert al vanaf 1975 actie voor behoud en herstel van de Amsterdamse binnenstad, waaronder ook de instandhouding van een goed woon- en werkklimaat valt. De VVAB geeft een tweemaandelijks blad uit en heeft meer dan drieduizend leden.
[Meer lezen]

Het VVAB-verkiezingsdebat wordt gehouden in Pakhuis de Zwijger. Inloop vanaf 19.30 uur. We starten exact om 20.00 uur. Toegang is gratis.


(WS, 16/1/2018)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.