Oproep voor meer ogen op straat

Op papier zijn onze monumenten veilig. Bij monumenten zijn veel werkzaamheden vergunningplichtig. Voor ingrijpende werkzaamheden aan de buitenzijde en binnenzijde dient een vergunning te worden aangevraagd. De meeste eigenaren zorgen in lijn met deze regelgeving keurig voor hun monument. Helaas gaat er ook wel wat fout.

Zo is in de afgelopen jaren door illegale werkzaamheden op een aantal plekken schade aan ons erfgoed ontstaan. In sommige gevallen was de schade beperkt. In een aantal gevallen is echter aanzienlijke schade ontstaan aan de betreffende monumenten, schade die moeilijk of niet te herstellen is.

In de afgelopen jaren hebben erfgoedorganisaties als de VVAB en de Bond Heemschut enige tientallen keren melding gemaakt bij het stadsdeel van (mogelijk) illegale activiteiten aan of in monumenten. In veel gevallen resulteerde dit vervolgens in een snelle handhavingsactie van het stadsdeel. In redelijk wat gevallen was er sprake van kwade opzet. Eigenaren besloten bijvoorbeeld als er toch al een steiger stond voor schilderwerk zonder overleg met de gemeente maar even de gevel te stralen of al het voegwerk te vervangen. Ook verdwijnen er soms zonder overleg met de gemeente oude balken of deuren uit beschermde panden. Een dieptepunt was de bewuste sloop van een achttiende-eeuws interieur in een pand aan de Keizersgracht. [Illegale sloop op de Keizersgracht stilgelegd]
In andere gevallen handelt men uit onwetendheid. Niet alle eigenaren zijn goed op de hoogte van de regelgeving omtrent monumenten.
De Bond Heemschut en de VVAB maken zich al langer zorgen over het toezicht op onze monumenten. De organisaties constateren dat de ambtenaren hard werken om onze monumenten te behouden, maar er zijn simpelweg te weinig ogen op straat. Belangrijk is dat er in de toekomst een capaciteitsuitbreiding komt voor de afdeling toezicht en handhaving. Daarnaast zijn er echter ook mogelijkheden om de werkwijze van de gemeente aan te scherpen. Dat levert ook meer en beter toezicht op. Onze organisaties hebben daarom een startnotitie aan het stadsdeel aangeboden en met enige regelmaat is er overleg over dit voor het behoud van de binnenstad zo belangrijke onderwerp. [Betere handhaving gebouwde omgeving]

Noodzakelijk is nu vooral dat er op de korte termijn meer ogen op straat komen. Dat erkent ook het stadsdeel. Zelfs met een grote personeelsuitbreiding zal men echter nooit alles kunnen zien. Daarom zijn ook onze ogen hard nodig. Het stadsdeel waardeert de meldingen die wij doen enorm. Ook voor onze vrijwilligers is het echter onmogelijk om alles te zien. Wij willen u daarom ook oproepen om mee te doen. Ziet u iets wat niet in orde lijkt, u kunt het altijd bij de VVAB melden of contact leggen met het stadsdeel.
Neem de waakzame blik mee in het dagelijks leven. Zo gaat het bij ons ook: de meeste dingen vallen op wanneer we gewoon op weg zijn naar het werk of de supermarkt.

Gebruik het contactformulier op onze website om meldingen te doen. [Contact]
Het secretariaat van toezicht en handhaving is te bereiken via: emailadres


(WS, 6/11/2017)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.