Reactie op nieuwe geluidbeleid bij evenementen

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar, met hulp van deskundigen en in overleg met omwonenden en de evenementenbranche, nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen. Het is de bedoeling dat het nieuwe beleid op 1 januari 2018 ingaat. De VVAB heeft daarop gereageerd met een inspraakreactie. De VVAB vraagt daarin om een verdere aanscherping van het geluidbeleid.

Een begeleidend document wordt mede onderschreven door de volgende organisaties: Nederlandse Stichting Geluidshinder, Stichting Natuurbescherming ZO, Lager Toontje, Wij-Amsterdam, Wijkcentrum d'Oude Stadt, Kerngroep Parkenoverleg Amsterdam en de Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos.

In de aanbiedingsbrief, waarin de conclusies zijn samengevat, worden de volgende uitgangspunten genoemd, waaraan het nieuwe geluidbeleid dient te voldoen:

  • Zorg dat Amsterdammers tijdens een evenement binnenshuis met de ramen dicht een gesprek kunnen voeren;
  • Zorg dat bewoners na 23.00 uur kunnen slapen;
  • Voorkom gehoorschade.

Vanuit die uitgangspunten is door de VVAB goed gekeken naar het nieuwe geluidbeleid en geconstateerd dat deze als volgt dient te worden aangescherpt, om de genoemde uitgangspunten te bereiken:

  1. Houd als bindende binnennorm 50 dbA aan en blijf dbA als zelfstandige waarde meten en niet als afgeleide van dbC.
  2. Filter af onder de 50 Hertz.
  3. Maak geen uitzonderingen op de eindtijd van 23.00 uur.
  4. Volg advies van de GGD.
  5. Maak locatieprofielen voor alle evenementenlocaties met een geluidbelasting van 80 dBC en meer op de gevel, uniformeer de omschrijvingen door o.a. overal ook de eisen voor het geluid bij de podiumrand en het aantal vergunbare evenementen én evenementendagen per jaar vast te leggen.
  6. Maak het simpel, bijvoorbeeld door per nader te definiëren buurt nog één evenement van één dag (resp. 3) toe te staan en laat ‘evenementen van hoog maatschappelijk belang’ ook meetellen in die regeling.
  7. Ontzie de parken en de ecologische hoofdstructuur, sta per jaar niet meer dan 1 dag een groot muziekevenement en enkele kleinere met minder volume per park toe.

Meer lezen:
[Evenementenbeleid uit balans?] (Binnenstad 282)

Lees verder:
[Inspraakreactie] (PDF-bestand)

Eerder artikelen:
[Evenementenbeleid in revisie] (Binnenstad 278)
[Oorverdovende evenementen] (Binnenstad 272)


(WS, 24/9/2017)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.