Nogmaals de Van Houtenpanden

Geen reden voor paniek

Op de website van Het Parool stond op 12 september 2017 een interview door Ton Damen met Vincent van Rossem. De krant stelt dat de VVAB en de gemeente zouden kiezen voor een stad met 'alleen maar topmonumenten' en concludeert dat er in onze vereniging sprake is van een 'richtingenstrijd' binnen het bestuur van de VVAB, of zelfs binnen de erfgoedsector in den brede.
Een aantal Van Houtenpanden aan de Lauriergracht

Waar gaat het hier om? Niet om een 'richtingenstrijd' binnen of buiten de VVAB, maar om een verschil van mening over de juiste manier om een klein aantal Van Houtenpanden te beschermen: dat kan door plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, of door middel van een planologische bescherming op basis van de waarderingskaart. Iedereen binnen het bestuur is het erover eens dat deze panden bescherming behoeven, de vraag is alleen hoe. Ook is iedereen het erover eens dat de binnenstad niet alleen bestaat uit een beperkt aantal topmonumenten, maar dat structuur en bebouwing als geheel, in onderlinge samenhang, van grote waarde zijn.

Er zijn in Amsterdam nog rond de 200 Van Houtenpanden. Daarvan zijn er zo'n 140 beschermd als rijksmonument, de overige zijn voor het overgrote deel aangewezen als 'orde 2' op de waarderingskaart Beschermd Stadsgezicht. Daarmee is niet het gehele pand beschermd, maar de vanaf de straat zichtbare delen van gevels en kappen, en alle bouwmassa tot vijf meter achter de gevel. Die mogen niet worden gesloopt. De indruk die wordt gewekt dat de Van Houtenpanden 'vogelvrij' zouden zijn, zoals Het Parool op 8 september 2017 kopte, is dus onjuist.

Kortom: er is geen sprake van een richtingenstrijd. Er is hooguit een verschil van inzicht over de methodiek van bescherming aangaande een klein aantal panden. De suggestie dat de VVAB een andere richting zou inslaan, is ook niet juist. De VVAB zal zich met alle mogelijke middelen blijven inzetten voor het behoud van erfgoed in de binnenstad, zoals zij altijd heeft gedaan.

[Waarom kiest de VVAB voor een stad met alleen topmonumenten?] (Het Parool, 12 sept. 2017)
[Centrum verklaart monumentale Van Houtenpanden vogelvrij] (Het Parool, 9 sept. 2017)

Lees ook:
[Programma VVAB]

Eerder bericht:
[Besluit Van Houtenpanden monumentenstatus te onthouden onvoldoende onderbouwd]


(FK, 11/10/2017)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.