Rechtbank zet streep door nieuwbouw Heineken Hoek

Rechtbank vernietigt sloop- en bouwvergunning Heineken Hoek

De grootschalige hotelontwikkeling op de hoek van het Leidseplein en het Kleine-Gartmanplantsoen, de Heinekenhoek, gaat mogelijk niet door. De rechtbank vernietigde zowel de sloop- als de bouwvergunning. De gemeente dient de hotelontwikkeling opnieuw te beoordelen en die heroverweging moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Artist impression van het ontwerp voor de Heinekenhoek (MVSA-architecten)

Vorig jaar heeft de gemeente zowel een sloop- als een bouwvergunning verleend. De rechtbank heeft nu echter geoordeeld dat de sloopvergunning niet afgegeven had mogen worden, voordat de bouwvergunning onherroepelijk is. De bouwvergunning werd door de rechtbank eveneens vernietigd, omdat de gemeenteraad geen 'verklaring van geen bedenkingen' had afgegeven. Bij bouwplannen die in strijd zijn met de Structuurvisie is dat vereist. De VVAB acht het plan in strijd is met de Structuurvisie aangaande de onderwerpen spreiding van hotels, de leefbaarheid en hoogbouw.
Volgens de VVAB leveren nieuwe hotels geen positieve bijdrage aan de balans tussen wonen, werken en verblijven in de binnenstad. De gemeente heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het hotelinitiatief niet zou leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat.

Ook kreeg de Vereniging gelijk op het punt dat het bouwplan afbreuk doet aan de stedenbouwkundige structuur en de karakteristiek van het stadsbeeld. De gemeente heeft volgens de rechtbank onvoldoende gemotiveerd waarom het bouwplan de parcellering en andere kwaliteiten van de bestaande bebouwing niet aantast. Dergelijke aanvullende ruimtelijke eisen zijn opgenomen in het vigerende gemeentelijke hotelbeleid.

Indachtig deze gerechtelijke uitspraak zal de gemeente dus een nieuw besluit moeten nemen. Zowel de VVAB als de gemeente kunnen hiertegen in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Voorlopig zal de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van de nieuwe Heineken Hoek dus niet beginnen.

Meer lezen:
[Uitspraak] (PDF-bestand)

Eerder artikel:
[VVAB stapt naar de rechter]


(WS, 3/10/2017)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

dit is fantastisch.Het is onbegrijpelijk hoe de gemeente met de mond belijdt dat zij tegen hotelbouw is en vervolgens een vergunning afgeeft
om meer hotelkamers mogelijk te maken in foeilelijke nieuwbouw die niet past in het beschermde stadsgezicht noch in het bestemmingsplan. Wij hopen dat er geen..
[Meer lezen]

 mr Jaap Rehbock 12/12/2017 18:13:45

Is het ook mogelijk een handtekening te zetten t├ęgen het referendum?

 ter Balkt 12/9/2017 22:13:01

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.