Hotel Toren, Keizersgracht 164

Stadsdeel Centrum legaliseert het vernielen van een Rijksmonument

De VVAB heeft een zienswijze ingestuurd inzake een legaliseringsvergunning voor illegaal slopen van een monumentale kap en het daarna verhogen van het achterhuis door Hotel Toren, Keizersgracht 164. Het stadsdeel weigert te handhaven, maar tracht de illegale ingreep te legaliseren.
Hotel Toren
Keizersgracht 164
De illegale opbouw van het tussenlid en het achterhuis, waarvoor twee monumentale dwarskappen zijn gesloopt, gezien vanaf het platte dak van het voorhuis, waar ooit twee monumentale langskappen stonden. Het oude dwarskapje, te zien vanaf de straat, bestaat wel nog, maar dreigt gesloopt te worden.

Het stadsdeel legt daarbij de negatieve adviezen van de Welstandscommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed naast zich neer. Dit gebeurt in de context van verder te verwachten ingrepen die de monumentale waarde van het Rijksmonument aantasten zoals de sloop van de oude dwarskap en de verhoging van het voorhuis met een rechthoekige opbouw waar ooit twee monumentale langskappen stonden.

Het stadsdeel heeft al in 2009 erkend dat van illegaal slopen en bouwen sprake is. De Rechtbank Amsterdam heeft in haar vonnis van 16 februari 2011 het stadsdeel opgedragen om binnen drie maanden, dus uiterlijk 16 mei 2011, een nieuw handhavingsbesluit te nemen. Dit is niet gebeurd. Op 18 januari 2012 herbevestigde de Raad van State de gerechtelijke uitspraak. De hoogste bestuursrechter liet het stadsdeel geen ruimte voor een belangenafweging en heeft bepaald dat het algemeen belang voorop dient te staan. In plaats van gevolg te geven aan deze uitspraak werkt het stadsdeel mee aan een legaliseringsvergunning, sterker nog: het mogelijk maken van een nieuwe ingreep, namelijk het verhogen van het voorhuis, hetgeen een afzonderlijk vergunningstraject betreft (hier niet direct aan de orde). In het verleden vonden al illegale ingrepen plaats als het inbouwen van twee hotelkamers in de monumentale zaal, het bebouwen van de binnenplaats met een keuken, het doorsnijden van het stucwerk van de monumentale gang met een glazen portaal en het plaatsen van airco's.

De VVAB vraagt zich af wat het stadsdeel bezielt om zich medeschuldig te maken aan het vernielen van een Rijksmonument: "Waar komt dan deze niet-aflatende ijver vandaan om een notoire wetsovertreder zo vérregaand van dienst te zijn?"

[Zienswijze] (23/10/2013)
[Uitspraak Raad van State] (18/1/2012)

(WS, 23/10/2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

Vind het artikel over Hotel Toren werkelijk schokkend. Dat de Gemeente het gewoon toestaat dat dit mooie huis wordt vernield en verwoest! Hotels horen dan ook niet in oude panden gehuisvest te worden. De Stichting Heijmeijer van Heemstede heeft destijds het mooie oude Armen Broodpoortje gerestaureer..
[Meer lezen]

 Dorothy Heijmeijer van Heemstede 25/2/2015 23:43:13

Ik was gisteren niet op de VVAB borrel. Misschien is het onderwerp van het vernielen van een Rijksmonument daar besproken en is daarmede het onderstaande overbodig geworden.
Hoe het ook zij, ik geef U groot gelijk dat u deze kritische brief aan Stadsdeel Centrum hebt geschreven. Ik kan me niet voor..
[Meer lezen]

 W. van Reenen 21/11/2013 10:31:54

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.