Reactie op Nota Hotelbeleid Binnenstad

Monocultuur in binnenstad dreigt door uitbreiding horeca

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakreactie op de concept-nota Hotelbeleid Binnenstad gewaarschuwd voor een verdere 'verpretparkisering' door de uitbreiding van de horeca in de binnenstad. Deze groei wordt door het stadsdeel zoveel mogelijk gefaciliteerd. Om te voorkomen dat er een ongewenste monocultuur ontstaat doet de VVAB enkele aanbevelingen.
De Amsterdamse binnenstad bevat steeds meer hotels.

De VVAB vreest door de uitbreiding van de horeca voor een aantasting van de leefbaarheid. Sommige delen van de binnenstad zijn zo populair geworden dat een verdere toename van het toerisme deze buurten schaden. Zo steeg het aantal hotelovernachtingen van 8,5 miljoen in 2008 naar 9,7 miljoen in 2010, waarvan het merendeel in de binnenstad. De vraag doemt op of de binnenstad nu niet al teveel belast is met bezoekers, dan wel of niet binnen al te lange tijd dit criterium zal worden bereikt. De VVAB vraagt zich af waarom er nog steeds vergunningen worden afgegeven voor allerlei nieuwe toeristische functies in de hele binnenstad, zoals hoteluitbreidingen - van het Hyatt/Andazhotel op de Prinsengracht, een hotel aan de Elandsgracht tot en met uitbreiding van hotel Victoria, uitbreiding van de horeca bijvoorbeeld door terrassen, evenementen op het Rembrandtsplein, de bierfiets enz. Daarnaast is ook de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor hotelvestigingen zoals het Minthotel op het Oosterdok en een groot hotel in de nieuwbouw in het IJ bij het Westerdok.

De kracht van de binnenstad ligt in de functiemenging en een juiste balans tussen wonen en werken. De VVAB meent dat deze functiemenging en balans zullen worden verstoord bij een ongeclausuleerd uitvoeren van de conceptnota. De VVAB stelt dat het hotelbeleid daarom dient te worden ingebed in een totaalbeleid dat de verdere verpretparkisering van de binnenstad tegengaat. Een stap daarin is het aansturen op een veel grotere spreiding van de hotelvoorzieningen over de stad of zelfs over de regio.

De VVAB doet daarom de volgende aanbevelingen:

  1. Het stadsdeel gaat met het college van B&W in gesprek en bepleit dat slechts nog bij hoge uitzondering een hotel in de binnenstad kan worden gevestigd en dat voor nieuwe vestigingen primair wordt uitgegaan van locaties buiten de binnenstad.
  2. Alsnog wordt exact berekend hoeveel hotelkamers in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd en bij de beoordeling in het kader van de concept Hotelnota worden ook de gerealiseerde hotelkamers in het 1012-gebied en langs de (zuidelijke) IJ-oever betrokken.
  3. In het 1012-gebied wordt de ┬┤oud voor nieuw-regeling┬┤ toegepast. Dit betekent dat een uitbreiding of nieuw hotel alleen wordt toestaan als daarvoor een gelijk aantal kamers in dit gebied is verdwenen.
  4. Bij nieuwe hotels wordt geen zelfstandige horeca toegestaan; of de ondergrens in vloeroppervlak wordt significant verhoogd van bijvoorbeeld van 1.000 m2 naar tenminste 5.000 m2.
  5. Indien na verloop van tijd blijkt dat een eenmaal toegestaan tophotel of hotelconcept niet meer aan de in het Hotelbeleid genoemde criteria voldoet, wordt de toestemming om het hotel te exploiteren ingetrokken.
  6. Behoud de vijfde beleidsregel. Deze beleidsregel stelt voorwaarden aan het aantal woningen dat onttrokken mag worden ten behoeve van hotelontwikkeling.
  7. Indieners van een hotelaanvraag dienen aan te tonen dat hun plan voldoet aan de criteria ten aanzien van verkeersaantrekkende werking en effecten op de woon- en leefomgeving.
  8. Bewoners krijgen inspraak wanneer het dagelijks bestuur overweegt een hotelvergunning af te geven.

Meer lezen:
[Schriftelijke inspraakreactie] (30 nov. 2011) (PDF-bestand)

(DC/WS, 1/12/2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.