Betere handhaving gebouwde omgeving

Erfgoedvereniging Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben in een brief aan het stadsdeel Centrum suggesties gedaan voor een betere handhaving. Een effectief handhavingsbeleid is een noodzakelijk instrument om de monumentale waarden en het karakter van de Amsterdamse binnenstad te kunnen behouden. De dit jaar verkregen werelderfgoedstatus verplicht het stadsdeel extra tot een effectief handhavingsbeleid.
Historisch interieur verdwijnt in de container.

De twee organisaties zijn niet tevreden over de prestaties op het punt van de inspectie en de handhaving van de afgelopen jaren. De volgende onderwerpen sprongen eruit:

 1. Het grote aantal verwaarloosde panden, dat zich nog steeds in de binnenstad bevindt. De nota Verwaarloosde panden uit 2009 toonde duidelijk aan dat er nog steeds veel panden zijn, die in een te slechte staat verkeren en waarbij in redelijk wat gevallen het stadsdeel geen inspectie en handhaving uitvoert. Kennelijk kunnen eigenaren nog steeds ongestraft waardevolle monumenten laten vervallen.
 2. Sommige eigenaren zijn juist weer te actief door illegaal te verbouwen/restaureren, met duidelijke schade aan (monumentale) panden tot gevolg. De afgelopen jaren hebben we zelf diverse illegale renovaties kunnen constateren. Wij vrezen echter dat er meer illegaal is uitgevoerd.
 3. Eigenaren, ondernemers en culturele instellingen menen nog steeds dat zij allerlei vormen van reclame aan de gevel en in de openbare ruimte kunnen plaatsen in strijd met de welstandregels. De aanpak van deze illegale reclames lijkt helaas niet altijd prioriteit bij het stadsdeel te hebben.
 4. Nog steeds proberen woonbooteigenaren hun boten te verbouwen in strijd met de welstandregels, zoals recent de woonboot aan de Prinsengracht.

Deze onderwerpen laten zien dat er nog een belangrijke slag op het gebied van de handhaving te maken is. De VVAB en Heemschut realiseren zich dat de inzet van het stadsdeel reeds groot is, en dat niet alles gezien kan worden. Toch zijn wij ook van mening dat een verdere aanscherping van de handhaving noodzakelijk is. De organisaties doen de volgende suggesties:

 1. Meer handhavingscapaciteit.
 2. Sneller handelen bij illegale bouwactiviteiten.
 3. Ook in de avonduren, weekends en op feestdagen handelend optreden.
 4. Meer publiciteit over handhavingsbeleid.
 5. Eigenaren dwingen tot herstel van de oude situatie na een geconstateerde verminking van een monument.
 6. Proactief als bemiddelende partij optreden bij verwaarlozing etc.
 7. Klein verval aanpakken.
 8. Pandenbestand digitaliseren.

Meer lezen:
[Brief over handhaving gebouwde omgeving] (31 december 2010)

(WS, 13/1/2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.