Dingeman Coumou nieuwe secretaris, Walther Schoonenberg bureausecretaris van de VVAB

Per 1 oktober 2011 is Dingeman Coumou is door het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad benoemd tot secretaris. Hij volgt Walther Schoonenberg op, die deze functie van 2006 tot heden bekleedde. Walther Schoonenberg moest het bestuur verlaten omdat hij is aangesteld als bureausecretaris van de vereniging.
Ondertekening arbeidscontract door Walther Schoonenberg (tweede van links), in aanwezigheid van het Dagelijks Bestuur, Dingeman Coumou (secretaris), Dick van der Kroon (penningmeester) en Minne Dijkstra (voorzitter).

Op de laatste Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2011 is besloten om een betaalde functie in te stellen. Deze voor de VVAB nieuwe functie, inmiddels aangeduid als ‘bureausecretaris’, is ingesteld om de organisatie van de VVAB verder te professionaliseren en niet louter meer afhankelijk te zijn van vrijwilligers. Het bestuur heeft inmiddels Walther Schoonenberg in die functie benoemd. De taak van bureausecretaris is echter niet verenigbaar met het bestuurslidmaatschap en dus moest een nieuwe bestuurssecretaris in zijn plaats worden benoemd.

Dingeman Coumou, de nieuwe secretaris van de VVAB

Dingeman Coumou maakte reeds deel uit van het bestuur van de Vereniging.

Voordien is hij jarenlang deelraadslid geweest voor GroenLinks. Tijdens zijn raadslidmaatschap betoonde hij een grote betrokkenheid bij monumenten. Hij heeft zich onder andere sterk gemaakt voor het onderhoud van monumenten en het behoud van monumentale interieurs.

Meer lezen:
[ALV 2011]

(Uit: Binnenstad 249, december 2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Graag wil ik beide heren geluk wensen. Zij zijn kundig en nauwgezet. Het zal de Binnenstad mede dank zij hun inspanning goed gaan.
Egbert Boeker

 Egbert Boeker 12/11/2011 10:12:00

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.