VVAB krijgt vergoeding voor niet tijdig besluiten

Bas Boot moet weg uit de Prinsengracht

Het stadsdeel heeft besloten de Bas Boot te gaan verwijderen uit de Prinsengracht. Tijdens de deelraadsvergadering van 5 maart deelde stadsdeelvoorzitter Van Pinxteren mee dat het stadsdeel niets anders kan doen dan tegemoet komen aan het 'bijzonder goed onderbouwde' handhavingsverzoek van de VVAB. De bezwaarschriftencommissie heeft de vereniging immers in het gelijk gesteld. De woonboot moet uiterlijk 1 december 2013 worden verwijderd uit de Prinsengracht. Het stadsdeel heeft een alternatieve locatie aangeboden.
De oorspronkelijke woonboot, de Uisge Beathe, alhoewel verwaarloosd, zag er tenminste nog uit als een historisch woonschip. De bezwaarschriftencommissie heeft erkend dat de vervangende woonboot niet conform de vergunning is. "Ook niet als enkel het deel van de boot dat zich boven de waterlijn bevindt in aanmerking wordt genomen." (foto Thomas Schlijper)

De VVAB had het stadsdeel in oktober 2010 verzocht tot handhaving over te gaan en de Bas Boot te verwijderen. De vervangende woonboot (Prinsengracht t/o 239) is immers in strijd met de verleende vervangingsvergunning en een nieuwe vervangingsvergunning kan ook niet worden afgegeven: van een woonschip is immers een 'ark' gemaakt, een doos op een bak. In tegenstelling tot wat de woonbooteigenaar steeds beweert, is het verschil boven de waterlijn wel degelijk goed te zien. De poging om van de bak een schip te maken door de vorm van een boeg erop te schilderen, maakt van de 'ark' geen schip. De woonboot is zonder enige twijfel een 'ark'. Het stadsdeel is na een uitspraak van de Raad van State in maart 2010 gerechtigd tot handhaving over te gaan. Op 29 maart 2012 tekende de vereniging bezwaar aan tegen het alsnog verlenen van een vergunning. Er volgde spoedig daarna een zitting van de bezwaarschriftencommissie, maar een half jaar later was er nog geen besluit van het stadsdeel. Op 20 november 2012 stelde de vereniging het stadsdeel formeel in gebreke.

Niet-handhaving betekent dat een gevaarlijk precedent ontstaat. Woonbooteigenaren kunnen dan volledig hun gang gaan in de historische grachten van Amsterdam. Vanwege het gelijkheidsbeginsel zou er een einde komen aan het welstandsbeleid op het water. Een nieuwe wildgroei op het water zou het gevolg zijn, terwijl de VVAB had gehoopt dat het nieuwe welstandsbeleid een verbetering ten goede zou brengen. In het kerngebied van het Unesco-Werelderfgoed dienen strenge regels te gelden en te worden gehandhaafd. Dat geldt op de wal evenzeer als op het water.

De VVAB krijgt overigens een vergoeding van het stadsdeel vanwege het niet tijdig besluiten op het bezwaar tegen het verlenen van een ligplaatsvergunning. Het stadsdeel zal de vereniging € 1.260,- vergoeden.

(WS, 7/3/2013)

[Brief van het stadsdeel] (inclusief uitspraak bezwaarschriftencommissie) (4/3/2013)
[Brief van het stadsdeel] (over het te laat nemen van een besluit) (15/2/2013)
[Ingebrekestelling] (20/11/2012)
[Gronden van het bezwaar] (23/4/2012)
[Pro-forma bezwaar] (29/3/2012)
[Verzoek tot handhaving] (6/10/2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 6 reacties op dit artikel.

De boot ligt er nog steeds.

 Walther Schoonenberg 27/3/2014 10:52:06

Een mooie ark maar niet daar . Zo een spier wit
geval op die plaats.

 Guus Baumeister 16/3/2013 15:23:34

Op de Prinsengracht t/o 284 ligt nu al weer jaren een onbewoonde gigaboot die voor feesten en partijen in gebruik is. Er is volgens mijn informatie geprocedeerd tot aan de Hoge Raad toe en de uitspraak was dat het enorme gevaarte weg moet. De stadsdeelraad doet dat niet vanwege de hoge kosten want d..
[Meer lezen]

 Vincent Prange 16/3/2013 11:23:59

Wat heeft de behandeling van dit onterechte bezwaar van de eigenaar niet aan publieke middelen gekost, met als klap op de vuurpijl de kostenvergoeding aan de eigenaar van 944,00 euro voor rechtsbijstand !
Hypothcair gezien staat/ligt de eigenaar "onder water". Was dit feitelijk maar zo!
Hulde voor..
[Meer lezen]

 Jan Fraijman 12/3/2013 11:42:22

In tegenstelling tot wat de heer Lemmens, eigenaar van de Bas Boot, in Het Parool heeft beweerd, is hij GEEN lid van de vereniging. Hij bedoelt misschien dat hij onze Nieuwsbrief leest, maar dat is geen lidmaatschap. Alleen zij die zich als lid hebben opgegeven en Binnenstad ontvangen, zijn lid. Mis..
[Meer lezen]

 Walther Schoonenberg 9/3/2013 10:20:28

Dat zou geweldig zijn als die boot weg is hopen dat de rest ook ooit weg gaat!!!

 gerrit-jan 8/3/2013 22:23:17

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.