Vereniging wil geen banieren op bruggen

Banieren op bruggen in de grachtengordel (foto Walther Schoonenberg)
De VVAB heeft kennis genomen van een voorstel om het beleid ten aanzien van in de openbare ruimte geplaatste vlaggen en banieren aan te passen. In een inspraakreactie geeft de vereniging aan geen voorstander te zijn van het plaatsen van vlaggen en banieren in de beschermde binnenstad.

Veel te vaak wordt het beschermd stadsgezicht aangetast door kleurrijke en schreeuwerige banieren, doorgaans in belangrijke zichtlijnen en op gevoelige locaties in de grachtengordel. Een toerist kan vaak geen foto meer maken van onze grachten zonder vlaggen en banieren. Elke beperking ten aanzien van toegestane locaties en tijdsduur van aan bruggen bevestigde banieren juicht de vereniging toe.
Echter, de beleidsaanpassing staat nog dergelijke reclameuitingen toe bij bepaalde evenementen in de grachtengordel. Zoals op alle bruggen van de Prinsengracht bij de Gayparade of op alle bruggen bij het Grachtenfestival.

Wanneer een evenement niet in de binnenstad plaatsvindt, wil het stadsdeel de banieren toestaan op een aantal hoofdroutes in de binnenstad (zie kaart). Wanneer het evenement in de binnenstad zelf plaatsvindt, is het mogelijk van deze hoofdroutes af te wijken.

De vereniging is tegen het gebruik van vlaggen en banieren in de grachtengordel, ook als het om evenementen gaat die in dit gebied plaatsvinden. Volgens de vereniging hebben de ervaringen van de laatste jaren aangetoond dat de binnenstad niets te winnen heeft van deze reclameuitingen. Er is ronduit sprake van visuele schade en hinder.
De VVAB pleit ervoor vlaggen en banieren uit de beschermde binnenstad zoveel mogelijk te weren en dus geen uitzonderingen op deze regel mogelijk te maken. Het beleid van wethouder Guusje ter Horst, voortgezet door stadsdeelbestuurder Els Ipink, helaas teniet gedaan door het huidige stadsdeelbestuur, om vlaggen en banieren te weren dient naar de mening van de vereniging hersteld te worden, zeker nu de grachtengordel Unesco-werelderfgoed is geworden.

(WS, 7/2/2013)

[Inspraakreactie] (PDF-bestand, 6 februari 2013)
[Beleidsaanpassing] (Stadsdeel Centrum)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

De reden van het plaatsen van banieren is geld.
Maar een mooi aanzicht van de grachten zonder banieren op de bruggen levert meer geld op en is veel mooier.

 R.J.Cornet 16/2/2013 12:10:41

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.