Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

De VVAB is er voor iedereen die de binnenstad van Amsterdam ter harte gaat. De binnenstad van Amsterdam heeft achtduizend monumenten en is daarmee één van de meest gave en grootste historische stadskernen van de wereld.

Al vanaf 1975 maakt de VVAB zich sterk voor het behoud van de historische bebouwing, het herstel van het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren en de verspreiding van kennis over de Amsterdamse binnenstad (zie onze statutaire doelstelling).

Foto van de week

Het zogenaamde 'gebouwtje onder de klok' en daarachter het Klinisch Ziekenhuis op het Binnengasthuisterrein (foto Wim Ruigrok) [Eerder geplaatste foto's]

Zienswijze nieuwe uitgaansgelegenheid Halvemaansteeg

De volgende stap in de vergunningsverlening voor een 'cultuurclubhuis' in de Halvemaansteeg is gezet. In een uitgebreide procedure is het ontwerpbesluit ter visie gelegd. De VVAB heeft met een zienswijze hierop gereageerd.
[Meer lezen]

VVAB pleit voor behoud van paviljoen Theo Bosch op Binnengasthuisterrein

Tot 25 april was er de mogelijkheid te reageren op het Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier. De VVAB pleit voor het behoud van BG3, het paviljoen van Theo Bosch op het Binnengasthuisterrein.
[Meer lezen]

Ruimere toegang tot de bestuursrechter

Als gevolg van recente uitspraken zijn de beroepsmogelijkheden van belanghebbenden verruimd. Zij hoeven nu niet meer in een uitgebreide voorbereidingsprocedure eerst een zienswijze in te dienen tegen een ontwerpbesluit.
[Meer lezen]

Oproep nieuwe voorzitter en bestuursleden

Op de komende algemene ledenvergadering (ALV), waarschijnlijk 2de helft juni 2021, zal er een nieuwe voorzitter moeten worden benoemd, alsmede enkele nieuwe bestuursleden.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen vergunningsvrij behandelen van een grote muurschildering

Op het Leidseplein is een metershoge muurschildering aangebracht. De VVAB heeft tegen het besluit dit vergunningsvrij toe te staan, bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]

Uitspraak rode raam in de Oude Kerk

De Raad van State heeft in het hoger beroep dat de VVAB had aangespannen tegen het rode raam in de Oude Kerk uitgesproken dat het raam mag blijven. De rechtbank bepaalde al dat het beroep van de VVAB ongegrond was. De nieuwe uitspraak brengt hier geen verandering in.
[Meer lezen]

Erfgoed verlammend voor stedenbouwkundige ontwikkeling?

De VVAB heeft in een schriftelijke zienswijze gereageerd op het ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. De vereniging uitte daarin zorgen over de hoogbouw die men in de stad en met name langs de IJ-oevers wil toestaan.
[Meer lezen]

Reuzenrad gaat niet door

Het reuzenrad in het Oosterdok, waar rond de jaarwisseling veel ophef over was nadat er door Waternet een watervergunning was verleend, gaat definitief niet door. Uit de beantwoording van raadsvragen blijkt dat er geen omgevingsvergunning wordt verleend.
[Meer lezen]

Rogier Noyon weg als voorzitter VVAB

Op de recent gehouden algemene ledenvergadering bleek er, naar aanleiding van een voordracht van het bestuur, onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop het bestuur is omgegaan met de mogelijke schijn van belangenverstrengeling van een kandidaat-bestuurslid.
[Meer lezen]

Huidige plannen Amsterdam Museum zijn onacceptabel

De VVAB is het met het oordeel van CRK eens dat de huidige plannen van het Amsterdam Museum onacceptabel zijn. Er moet een veel minder ingrijpend plan komen, met meer respect voor de cultuurhistorie.
[Meer lezen]

[Meer nieuwsberichten]

Doe met ons mee!

Heeft u een hart voor de Amsterdamse binnenstad? Zorg dan dat u ook Vriend van de Amsterdamse Binnenstad bent. Leden ontvangen het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen en de maandelijkse borrel. Door lid te worden, wordt u daarover ge├»nformeerd.

Nieuwe leden ontvangen een welkomstgeschenk: het boek IJzeren ambitie over het Paleis voor Volksvlijt van Gabri van Tussenbroek.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Beeldbank Prentbriefkaarten

Onze on-line beeldbank bevat de bijzondere collectie prentbriefkaarten van Simon van Blokland. Deze beelden kunnen ook worden besteld.

[Beeldbank]

Volg ook onze Facebook-pagina en discussieer mee.