Een nieuwe naam voor De Lamp

Dit nummer van De Lamp is het laatste, dat onder deze naam zal verschijnen. Want na langdurige besprekingen binnen redactie en bestuur is besloten, van deze naam met ingang van het volgende nummer afscheid te nemen.

Waarom dan wel?
In de eerste plaats is het uw eigen schuld. Want uw antwoorden op onze enquĂȘte spraken in dit opzicht duidelijke taal: ofschoon een groot aantal van de ingevulde enquĂȘteformulieren beslist niet voor verandering van deze naam pleitte of de desbetreffende vraag zelfs niet beantwoordde, konden we ons niet altijd aan de indruk onttrekken, dat hier sprake was van een door gewenning gevoede onverschilligheid. En dat is net zo dodelijk voor een naam als ernstige tegenstand.
De wordingsgeschiedenis van de naam De Lamp is simpel. Na het samengaan van de bestanden van Diogenes en onze vereniging werd het Diogenes-huisorgaan, 'De Lamp van Diogenes', min of meer automatisch overgenomen. Zo weinig denkwerk stopten wijzelf toen in die overname, dat we zelfs niet in de gaten hadden, dat het bij de naam geplaatste vignetje geen lamp, maar.... een lantaarn te zien gaf. De verwarring in de buitenwereld is dan ook compleet; in een al eerder genoemd media-adresboek staan we vermeld onder de rubriek 'Verlichting en verlichtingsartikelen' en bij het werven van nieuwe leden moeten we steeds uitleggen, waar die naam vandaan komt.
Redactie en bestuur schaarden zich rond de tafel en met inbreng van ieders beste creatieve talenten verscheen een lijst met allerhande nieuwe namen. Daarbij deed zich het merkwaardige feit voor, dat veel voorgestelde namen zich bleven beperken tot het stadsgebied binnen de Buitensingelgracht ('Tussen Amstel en IJ', 'Binnen de Grachten' e.d.), terwijl het werkings- en interessegebied van de vereniging zich allang buiten die grenzen had begeven.
Twee leden van deze naamgevingscommissie zochten het vlak bij huis. Ze vonden de naam van het blad binnen de naam van de vereniging: Binnenstad.
Binnenstad, ja - een naam, die niet alleen de expanderende interesse van onze vereniging alle speelruimte geeft, maar die bovendien door het toepassen van de logische tweedeling 'binnen' en 'stad' verwijst naar de inside-informatie en de betrokkenheid, die uit de inhoud van ons blad spreken - en meer zouden moeten spreken. Maar voordat we de eer van deze nieuwe naam volledig voor onszelf zouden willen en kunnen opeisen, moeten we met het schaamrood op de kaken bekennen, dat hij ons al tweemaal in het verleden is gesuggereerd: eenmaal door architect Edo Spier en eenmaal door medewerker Jan Fraijman. Een diepe buiging voor hun vooruitziende blik.
De volgende Lamp heet dan ook Binnenstad. Een nieuwe naam, maar ook een nieuw elan, hopen we. Want Binnenstad wil niet alleen jongere Amsterdammers meer gaan boeien dan voorheen, maar ook openstaan voor jongere medewerkers en medewerksters aan de redactionele inhoud en samenstelling. Kortom: we gaan op zoek naar jonge, professionele journalisten, die op free lance-basis voor Binnenstad willen gaan schrijven en willen meedenken over beleid en vormgeving - dus als deze schoen u past.....

Redactie

(Uit: De Lamp van Diogenes 110, juli 1988.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.