Gezamenlijke ledenvergadering

Bijzondere ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Diogenes

Volgens artikel 13 van de statuten nodigt het bestuur alle leden uit voor een vergadering, met als enig agendapunt: voorstel van het bestuur om de vereniging te ontbinden. De vergadering vindt plaats op donderdag 6 maart om 19.30 uur in Krasnapolsky, Dam 9, Amsterdam.

Bijzondere ledenvergadering van de Vereniging Levend Monument

Volgens artikel 9 van de statuten nodigt het bestuur aile leden uit voor een vergadering, met als enig agendapunt: voorstel van het bestuur om de vereniging te ontbinden. De vergadering vindt plaats op donderdag 6 maart om 19.30 uur in Krasnapolsky, Dam 9, Amsterdam.

Indien de beide vergaderingen het voorstel goedkeuren dan voegen zich de leden van Levend Monument bij de Vrienden van Diogenes voor de oprichting van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Agenda:

  1. Voorstel om tot oprichting over te gaan en de statuten vast te stellen zoals zij in dit blad zijn opgenomen.
  2. bestuursverkiezing. kandidaat worden gesteld: Drs; C. de Koning, als voorzitter, Mevr. M. van der Does de Willebois, P. Mertz, G. Brinkgreve, Mr. W. Albrecht, E. James, O.A.M. Vlasman, W. Sutherland.
  3. vaststelling der contributies.
  4. rondvraag, sluiting.

Voorzitter van de vergadering zal zijn: Drs. C. de Koning, thans voorzitter van de Vereniging Vrienden van Diogenes.

Na afsluiting van de vergadering zal de heer G. Brinkgreve enkele dia's vertonen over de restauraties van het huis de Pinto.

(Uit: De Lamp van Diogenes 31, februari 1975.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.