De Lamp / Binnenstad

(Alle nummers)

De Lamp 1 (juni 1967)

 • Ten geleide
 • OZ Voorburgwal 66
 • Leliegracht 60
 • Ledenvergadering van de Vrienden van Diogenes
 • Aan de voet van de Westertoren - Prinsengracht 142-148
 • Het gebeurde in de Koestraat - Koestraat 34-36
 • Gemengd nieuws: Claes Claesz. hofje, Bouwen in de Binnenstad, Plan Lindenstraat, Verkeerschaos, Stichting Onderdak

De Lamp 2 (september 1967)

 • De Koopermolen - Warmoesstraat 5
 • Bijeenkomst van de Vrienden van Diogenes
 • Het gebeurde op Wittenburg - Kleine Wittenburgerstraat 66-72 (Agnes Simon)
 • Hoe moet er in de binnenstad gebouwd worden?
 • Gemengd nieuws: Jaarverslagen Hendrick de Keyser en Stadsherstel, Ons Amsterdam, Universiteit de stad uit?

De Lamp 3 (december 1967)

De Lamp 4 (april 1968)

 • Wie doet wat in de binnenstad - de restaurerende instellingen
 • Bethaniën(klooster) - Nieuwmarkt

De Lamp 5 (juli 1968)

 • Weteringstraat 16-18
 • Ledenvergadering van de Vrienden van Diogenes
 • Wolvenstraat 17
 • Prinsengracht 124
 • Gemengd nieuws: Tussentijdse balans restauraties Diogenes, Nota-Binnenstad

De Lamp 6 (oktober 1968)

 • Wie wonen in de binnenstad?
 • Heien (ww)
 • Diogenes Haarlem

De Lamp 7 (december 1968)

 • 7000 monumenten!
 • Schenkingen en contributies
 • Oudezijds Voorburgwal 66 - top van Prinsengracht 245
 • Prinsengracht 126
 • Het centrum van Amsterdam - boekbespreking

De Lamp 8 (maart 1969)

De Lamp 9 (juni 1969)

 • Het werk gaat door - OZ Voorburgwal 66, Reguliersdwarsstraat 31, Goudsbloemstraat 79-83
 • 1000 leden
 • Kanttekening van een stedeling: voorzitter Diogenes wandelt - autovrije binnenstad
 • Het gezicht van een stad - nieuwbouw in binnenstad

De Lamp 10 (september 1969)

 • Samenwerking - Levend Monument gaat samen met Vrienden van Diogenes
 • Ledenvergadering van de Vrienden van Diogenes
 • Hoekcomplexen (J.M. Hengeveld)
 • Restauratieatelier Uilenburg
 • Allerlei uit Amsterdam: Bakkersstraat, Jaarverslag Stadsherstel

De Lamp 11 (december 1969)

 • Claes Claeszhofje geopend
 • Levend Monument
 • Ledenlijst

De Lamp 12 (maart 1970)

 • Stichting Diogenes bestaat tien jaar (Geurt Brinkgreve)
 • Noorderstraat 68-70
 • Nassaulaan 14-16, Haarlem
 • Wegwijzer door het restauratiewerk - restaurerende instellingen, instellingen die herstel steunen
 • Amsterdam rond 1900 - Wenckebachs Amsterdam
 • Oudeschans 18
 • De Eendracht op de Overtoom

De Lamp 13 (mei 1970)

 • Jubileum van Diogenes
 • Uilenburg
 • Ledenlijst vervolg

De Lamp 14 (augustus 1970)

 • Huurverhoging
 • Restauratieatelier Uilenburg
 • Protestaffiches
 • Ledenlijst vervolg
 • Gedenkboek Tien jaar Diogenes

De Lamp 15 (december 1970)

 • Diogenes nieuws - Langestraat 42, Nieuwe Leliestraat 149, Nieuwe Leliestraat 37, Boomstraat 3, Vinkenstraat 16, Egelantiersgracht 99-101
 • Opening tentoonstelling Wenckebachs Amsterdam
 • Sanering van de Jordaan - een antwoord aan ir. H. Davidson (Geurt Brinkgreve)
 • Restauratieatelier Uilenburg
 • Verruiming doelstelling Claes Claesz. hofje
 • Ledenlijst vervolg
 • Stichting Aristoteles
 • Egelantiersgracht 223

De Lamp 16 (maart 1971)

 • Lindengracht 49-53
 • Ledenvergadering Vrienden van Diogenes
 • Hoogkamersgang Bethaniënbuurt
 • Claes Claesz. hofje - Egelantiersstraat 52
 • Levend Monument: Ons eigen grachtenhuis - Prinsengracht 975-977-979
 • Diogenes nieuws: Herengracht 109
 • Restauratieatelier Uilenburg: Poortje Zuiderkerkhof in Antoniesbreestraat

De Lamp 17 (juni 1971)

 • d'Ailly's Historische Gids
 • Gevelsteen Het Waterschip (J.A. van den Bergen)
 • Kentering - aantal restauraties neemt toe, oprichting Stichting De Pinto

De Lamp 18 (september 1971)

 • Milieudefensie: autolawine vernielt stedelijk woonklimaat
 • Aanwinst: Egelantiersgracht 67
 • Stand der werkzaamheden: Diogenes, Claes Claeszhofje, Aristoteles
 • Stichting Diogenes Haarlem
 • Restauratieatelier Uilenburg
 • Stichting Aristoteles anderhalf jaar - Lindengracht 12 en 49-51-53, Prinsengracht 562-564, Vinkenstraat 5-7, Bethaniëndwarsstraat 18
 • Ledenlijst vervolg
 • Gaten

De Lamp 19 (december 1971)

 • Claes Claesz. hofje - Eerste Egelantiersdwarsstraat 1-3
 • Diogenes Haarlem - Nassaulaan 14-16
 • Ledenvergadering Levend Monument
 • Heien - Lindengracht 49-51-53
 • Hoogkamersgang Bethaniënbuurt
 • Achter de schermen - Stichtingen in Aalsmeerder Veerhuis (Jacqueline van Tongeren)

De Lamp 20 (maart 1972)

 • Interieurs
 • Ledenvergadering Vrienden van Diogenes
 • Odeon - Singel 460
 • Palmgracht 73-79 en 81
 • Ledenlijst vervolg
 • Restauratieatelier Uilenburg - Brouwersgracht 99: Wolf 1711
 • Diogenes krijgt lening van gemeente

De Lamp 21 (augustus 1972)

 • Aktie voor Odeon - Singel 460
 • Zomerwandeling - restauraties Diogenes o.a. Lindengracht, Prinsengracht, Egelantiersstraat en Noorderstraat
 • Jaarverslag Restauratieatelier Uilenburg - o.a. gevelstenen, Brouwersgracht 99

De Lamp 22 (november 1972)

 • Claes Claesz. hofje - wethouders Lammers slaat eerste paal, herbouw Tuinstraat 43-49
 • Huis De Pinto - herstelplan Antoniesbreestraat en Zwanenburgwal
 • Financiele ontwikkeling van Diogenes
 • Ledenlijst vervolg
 • Donkere Spaarne 56, Haarlem
 • bijlage van Levend Monument

De Lamp 23 (maart 1973)

De Lamp 24 (juni 1973)

 • Doelstelling Diogenes
 • Bouwen in Amsterdam
 • Het gezicht van onze tijd - bouwplannen in oude steden
 • Bakkersemblemen, o.a. gevelstenen Binnen Brouwersstraat en Binnen Dommerstraat (Jacq. van Tongeren)
 • Voorbeeld van woningverbetering - Egelantiersgracht 223
 • Levend Monument: De Engelse beleggers - pakhuizen Brouwersgracht
 • Ledenlijst vervolg
 • Metro-misere (G.B.)

De Lamp 25 (september 1973)

 • Project De Pinto - restauratie Huis De Pinto, ontwerp gevelwand Zwanenburgwal (G. Brinkgreve)
 • Aristoteles kantoor naar Herengracht 109
 • Herinneringen aan architect Pieter Pals (G.B.)
 • Versteende groente - gevelstenen (Chris Smeenk)
 • Tegels - Bethaniëndwarsstraat 18 (Chris Smeenk)
 • Ledenlijst vervolg
 • Amsterdam in de schijnwerpers (G.B.)

De Lamp 26 (december 1973)

 • Achttien jaar geleden - Egelantiersstraat 52
 • Het Claes Claesz. hofje als rehabilitatie project (G. Brinkgreve)
 • Het hofje als architectenopgave (Gerard Prins)
 • Gesprek met opzichter-uitvoerder Cees Voet (Bart Daalder)
 • Ervaringen van een der 'oudste' hofjes-bewoners (Emilie van Hees)
 • De papieren wereld - Egelantiersstraat 54 (G.B.)

De Lamp 27 (maart 1974)

 • Bouwen in Amsterdam - aankondiging (Geurt Brinkgreve)
 • Het werk begint - Huis de Pinto (G.B.)
 • Restauratieprogramma Diogenes 1974 - o.a. Eerste Anjeliersdwarsstraat 20-22, Koestraat 7-9
 • Nieuwe aankopen 1974 - OZ Achterburgwal 79, Prinsengracht 82-84-86-88
 • Gaten vullen - Nieuwe Leliestraat (G.B.)
 • Levend Monument: Stadsvernieuwing komt eindelijk op gang (Edward James)
 • Amsterdam te boek gesteld - boekbespreking Langs de Amsterdamse Grachten van Ton Koot en Willem G. Hofker (Chris Smeenk)
 • Ledenlijst vervolg
 • Prikkeldraad (G.B.)

De Lamp 28 (juni 1974)

 • Beeldverhalen: Huis de Pinto, Eerste Tuindwarsstraat 21, Prinsengracht 562-564, Kerkstraat 100, Herengracht 43-45, Oudeschans 78, Groenburgwal 61, Prinsengracht 86-88, Lindengracht 55-57
 • Claes Claesz. hofje
 • Prikkeldraad: Verder dempen? (G.B.)
 • Medewerkers van Aristoteles

De Lamp 29 (september 1974)

 • Amsterdaad '75
 • Ledenvergadering Vrienden van Diogenes
 • Diogenes 1973-1974: Anjelierstraat 89, Prinseneiland 65-73, Eerste Anjelierdwarsstraat 20-22, Tweede Anjelierdwarsstraat 18-20
 • Oogst 1973 - Jaarverslagen Hendrick de Keyser en Stadsherstel, o.a. Keizersgracht 62-64, Amstel 95
 • Stichting Aristoteles - Lindengracht 55-57 (P.J. Blankenstein)
 • Aristoteles - Herengracht 43-45 en Vinkenstraat 5-7
 • Prikkeldraad: Aktie Jordaad (G.B.)

De Lamp 30 (december 1974)

 • Monumentenjaar 1975
 • Over een woonhuis en de nieuwe bewoners - Eerste Tuindwarsstraat 21 (G.B./Sjoeke Benoist)
 • Winkelpuien (G.B.)
 • Aristoteles - monumentenhuisvesting (Peter Blankenstein)
 • 'Een meesterstuck' - Huis De Pinto (Josephine Huyzer)

De Lamp 31 (februari 1975)

De Lamp 32 (juni 1975)

De Lamp 33 (augustus 1975)

 • De restauratie van het Huis de Pinto: Het gebouw, werk in uitvoering, oud en nieuw, de plek (G.B.)
 • Het Huis de Pinto als informatiecentrum (Chris Smeenk)
 • Briefkaarten 'Amsterdam gerestaureerd'

De Lamp 34 (september 1975)

 • Een Toekomst voor ons Verleden: Tentoonstelling in het Rijksmuseum onder auspicien van de Raad van Europa - monumentenzorg in Europa
 • Monumenten in de stad: Keizersgracht 62-64, foto van Maarten Brinkgreve

De Lamp 35 (december 1975)

De Lamp 36 (februari 1976)

 • Woonhuisramen in Amsterdam - bijv. Prinsengracht 124-126 (G. Leonhardt)
 • Het stadhuis staat op de Dam - o.a. affiche van Frans de Jong (Sjoeke/Frans de Jong/Henk de Hoog/G.B.)
 • Een eigen huis voor de opera (W. Sutherland)
 • Herbouw Zwanenburgwal 8-10-12 (Geurt Brinkgreve)

De Lamp 37 (april 1976)

De Lamp 38 (juni 1976)

De Lamp 39 (augustus 1976)

De Lamp 40/41 (december 1976)

 • Partikulier Initiatief - restauratie door restaurerende instellingen en particulieren (mej. ir. B. Rentjes)
 • Commissie Dooyes
 • Vereniging Hendrick de Keyser (ing. W. Raue)
 • Amsterdamse Mij. tot Stadsherstel NV (drs. J.M. Hengeveld)
 • Stichting Jordaan onder Dak (Sjoeke)
 • Stichting het Begijnhof (Gerard Baneke)
 • Stichting Diogenes - Koestraat 7-9
 • Stichting Claes Claesz. hofje
 • Stichting De Pinto
 • Stichting Aristoteles (ing. P.J. Blankenstein)
 • Stichting de Binnenstad (P. Boom jr.)
 • Stichting Lieven de Key (Sjoeke)
 • Bouw- en Woningtoezicht
 • Voor eigen rekening - Herengracht 76-78-80 (Jenny Bierenbroodspot)
 • Stichting het West-Indisch Huis
 • Lijst van gerestaureerde monumenten '75-'76

De Lamp 42 (februari 1977)

De Lamp 43 (mei 1977)

De Lamp 44/45 (juli 1977)

 • Welkom burgemeester - oud-wethouder Polak wordt nieuwe burgemeester
 • Bomen: groot onderhoud en restauratie (D. Baas Becking)
 • Grachtentuinen of parkeerplaatsen? (G.B.)
 • De Plantage (Ine Vermaas)
 • Bloemen voor Geurt Brinkgreve - Burgemeester Samkalden speldt Brinkgreve de ridderorde op (F. Hupsch)
 • De Bethaniënplataan - de plataan in de gedempte Huidenvetterssloot en de plannen voor de Bethaniënbuurt (G.B.)
 • Restauratienieuws: Brouwersgracht 191-193-195, Tuinstraat 148-150, Vinkenstraat 160-162 (G.B.)
 • Subsidiebeleid
 • Verenigingsnieuws

De Lamp 46 (oktober 1977)

 • Het gezicht van de Jordaan
 • Van verscheidenheid tot zekere eenheid (drs. H. Rowaan)
 • Over lekken en doorslaan (C. Voet)
 • Amsterdam fietst voor een leefbaarder stad (Hans Tulleners)
 • Raadsadres over plannen stadhuis op het Waterlooplein
 • Lijst gerestaureerde panden
 • Boekje 10 jaar Diogenes

De Lamp 47 (december 1977)

 • Gouverner c'est prevoir, enkele feiten inzake de woonschepen-ellende in Amsterdam (Elka Schrijver)
 • Woonschepen in Amsterdam (Kees Sjenitzer)
 • Is stadsvernieuwing asociaal? (Geurt Brinkgreve) - met affiche

De Lamp 48 (februari 1978)

 • Architectuur in de Nieuwmarktbuurt - Huis de Pinto (Geurt Brinkgreve)
 • Het Museumplein gered? (Jenny Bierenbroodspot)
 • Lijst gerestaureerde panden
 • Woonschepen in Amsterdam (E.J. Zeegers)
 • Geachte mevrouw Agsteribbe - nota Restauratie van woonhuismonument in het kader van de stadsvernieuwing (Geurt Brinkgreve)

De Lamp 49 (maart 1978)

De Lamp 50 (juni 1978)

De Lamp 51/52 (oktober 1978)

 • Inspirerende Binnenstad (Jenny Bierenbroodspot)
 • Leprozenpoort
 • Normen van behoorlijk bestuur ...of de flipperkast van het Wibauthuis - Huis de Pinto (G.B.)
 • Op de Brouwersgracht: Rien ne va plus - pakhuizen Brouwersgracht 191-193-195 (G.B.)
 • Wonen in het Keizershof, Wie is Gerard Prins? - nieuwbouw Keizersgracht 28-30-32-34 en Prinsengracht daarachter (F. Hupsch)
 • Fotoreportage Singel 322-324, Reestraat 15-17, Utrechtsestraat 141, Vinkenstraat 55, Brouwersgracht 70, West-Indisch Huis
 • Restauratienieuws - o.a. het 'Blaeu Erf'

De Lamp 53 (december 1978)

 • Veiliger fietsen - fietsroutes (F. Hupsch/Wessels)
 • Fietsen, fietste, gefietst (W. Sutherland)
 • Overpeinzingen bij een puinbak - Wie niet sloopt zal niet bouwen (Geurt Brinkgreve)
 • Boekbespreking: 28 km Jordaangevels in tekening (H. Rowaan)
 • Verenigingsnieuws
 • Brief van B en W over Raadsadres parkeergarage onder Museumplein
 • Kunstenaar of timmerman? - briefwisseling over bouwen in de binnenstad (L.H. van der Tweel / A. Evers)

De Lamp 54 (maart 1979)

De Lamp 55 (april 1979)

 • Naar een goed plan voor het Binnengasthuisterrein (Jenny Bierenbroodspot)
 • De Oude Kerk in oude glorie
 • Het West-Indisch Huis - Onverwachte tegenstand (Geurt Brinkgreve)
 • Jan Weggelaar, handelsreiziger in stadsschoon (Frans Hupsch)
 • Amsterdam getekend door de eeuwen - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Lijst gerestaureerde panden
 • Verenigingsnieuws: Uitnodiging ledenvergadering VVAB

De Lamp 56 (juni 1979)

 • Het Jan Pietersz. Huis, woningen voor muziekstudenten - Hoek Lijnbaansgracht / Palmstraat (Geurt Brinkgreve)
 • Theo Thijssen
 • Brochure Monumenten of Documentenzorg?
 • Een nieuwe woonvorm op een oude hofje - het Swigtershofje (Hans Tulleners)
 • En dan is er weer... - het Noord-Zuid Hollands Koffiehuis (Frans Hupsch)
 • Verslag ledenvergadering VVAB
 • Over 'Bouwen in Amsterdam'
 • Aankondiging: Een Koperen Lamp

De Lamp 57 (september 1979)

De Lamp 58/59 (december 1979)

De Lamp 60 (maart 1980)

 • Woningwetmonumenten - het Plan-Schaefer (Geurt Brinkgreve)
 • Een onderscheiding voor Diogenes (G.B.)
 • Amsterdam in de 20e eeuw van Richter Roegholt - boekbespreking (Frans Hupsch)
 • Herstel woonfunctie N.Z. Voorburgwal - het 'Blaeu-Erf' (Hans Tulleners)
 • Het werk in het West-Indisch Huis gaat verder (Geurt Brinkgreve)
 • Een nieuw boek over Amsterdamse hofjes - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Een verloren doorkijkje - Rokin 65-67 (drs. H. Rowaan)
 • Eerste paal - NZH Koffiehuis (Frans Hupsch)

De Lamp 61 (mei 1980)

De Lamp 62 (juli 1980)

 • Geurt Brinkgreve - 2e klauwstuk (Ben Kroon)
 • Hendrick Caspar Philips Grachtenboek (Hans Tulleners)
 • Portret van een straat (1) - Langestraat (Geurt Brinkgreve)
 • Laat schoolkinderen Amsterdam zien!
 • Restaureren op eigen houtje (Hans Tulleners)
 • Verenigingsnieuws: verslag ALV; jaarverslag

De Lamp 63/64 (augustus 1980)

 • D. Verheus - 3e klauwstuk (Ben Kroon)
 • Wet en werkelijkheid: Het is verboden (1) (M. Brinkgreve)
 • Jordanees wonen
 • Naar een goed plan voor het Binnengasthuisterrein (2) (Bierenbroodspot)
 • Portret van een straat (2) - Binnen- en Buiten Bantammerstraat (Hans Tulleners)
 • De ramp die niet doorging (Geurt Brinkgreve)
 • Bijdragen uit de burgerij (W.I.Huis)(G. Brinkgreve)
 • Premieprenten (3 st.)
 • Restauratienieuws

De Lamp 65 (december 1980)

 • C.A. van Swigchem - 4e klauwstuk (Ben Kroon)
 • Goed voorbeeld voor een nieuw-gebruik voor een grachtenhuis (Hans Tulleners)
 • Het Brakkegrond-complex met het Belgisch Cultureel Centrum (A. Staal)
 • Motieven voor monumentenregistratie (Dooyes, Evers, Knijtijzer)
 • Op de bres voor de Plantage (R. Roegholt)
 • Kalender "Amsterdamse Hofjes" (F. Hupsch)
 • Wet en werkelijkheid: Het is verboden (2) (zie 63/64) (M. Brinkgreve)
 • Herdruk: Gids van Amsterdam 1882 - boekbespreking (Frans Hupsch)
 • Wonen in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Ontboezeming (R. van Munster)
 • Antwoord Uilenburg (H. 't Mannetje)
 • Amsterdamse Raad v.d. Monumentenzorg (E. Dienaar)

De Lamp 66 (maart 1981)

 • Jan Kneppers sr. - 5e klauwstuk (Ben Kroon)
 • Nieuw gebruik van grote grachtenhuizen - Keizersgracht 207 (Hans Tulleners)
 • Vreemde praktijken met erfdienstbaarheid (Geurt Brinkgreve)
 • Grootste schuttersmaaltijd ter wereld - W.I.Huis
 • Vervuiling en verloedering van de Amsterdamse binnenstad (F. Hupsch)
 • Een roetbaan en wat er uit voortkomt (Geurt Brinkgreve)
 • Groeten uit Amsterdam - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Onderscheiding voor de Stichting Diogenes - Europa Nostra'80 (Frans Hupsch)
 • Wet en werkelijkheid: Het is verboden (3) (M. Brinkgreve)
 • Eerste paal Jan Pietersz. Huis - Palmstraat (Geurt Brinkgreve)
 • Oproep Jaarvergadering

De Lamp 67 (mei 1981)

 • Familiemuseum Van Loon - 6e klauwstuk (Ben Kroon)
 • Zomercursus van 'Jeunesse & Patrimoine'
 • Het oude ambacht: een nieuwe tak.. (H. 't Mannetje)
 • Een verheugend besluit (CSM/Keurblokken)
 • Domweg gelukkig (in de Dapperbuurt) (Geurt Brinkgreve)
 • Rechtzinnig restaureren (Geurt Brinkgreve)
 • Laat schoolkinderen Amsterdam zien (F. Hupsch)
 • Kerkstraat 147, klein maar fijn (Hans Tulleners)
 • Convocatie Algemene Ledenvergadering

De Lamp 68 (juli 1981)

 • drs. J.M. Hengeveld - 7e klauwstuk (Ben Kroon)
 • Onderwijs Heemkennis (D. Baas Becking)
 • Met de deur in huis - Bouwen in Amsterdam (Frans Hupsch)
 • Amsterdamse gebouwen 1880-1980 - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Toch moet 'De Posthoorn' behouden blijven (Bierenbroodspot)
 • Jan Pietersz. Huis (foto Palmstraat)
 • Wet en werkelijkheid: Het is verboden (4) (M. Brinkgreve)
 • De Oude Wester - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Amsterdam Gemeten: Buiten Bantammerstraat 5 (H. Rowaan)
 • Verenigingsnieuws - Verslagen Jaarvergadering

De Lamp 69/70 (september 1981)

 • Het Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor - Omslag (Geurt Brinkgreve)
 • De geschiedenis van het West-Indisch Huis (Geurt Brinkgreve)
 • Persoonlijke herinnering (Ben Sajet) (Geurt Brinkgreve)
 • Bestemmingen West-Indisch Huis (Geurt Brinkgreve)
 • Restauratie West-Indisch Huis (Geurt Brinkgreve)
 • De afwerking - West-Indisch Huis (Geurt Brinkgreve)
 • De West-Indische Compagnie (T. Koot)
 • Peter Stuyvesant (T. Koot)
 • Rembrandt en het W.I. Huis (T. Koot)
 • Nieuwe banden tussen New York en Amsterdam (Geurt Brinkgreve)
 • R.C.Oude Armencomptoir (vervolg) (Geurt Brinkgreve)

De Lamp 71 (december 1981)

 • dr. Isa van Eeghen - 8e klauwstuk (Ben Kroon)
 • Wonen in een dwarshuis (Hans Tulleners)
 • Wonen in een dwarshuis - boekbespreking (Frans Hupsch)
 • Monumentenzorg(eloosheid) (Geurt Brinkgreve)
 • Gemeentekalender 1982 over de Plantage - boekbespreking
 • Driemaal Amsterdam - boekbespreking
 • Mens en Monument - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Amsterdamse theaters - boekbespreking
 • Feestconcert Palmstraat/Moskee - foto's

De Lamp 72 (februari 1982)

 • Bruggen, watermerk van Amsterdam (Geurt Brinkgreve)
 • Weer sfinxen in de 300-jarige Plantage
 • Amsterdam Gemeten - Kromboomssloot 73 en 75 (H. Rowaan)
 • 'De Patricier' een nieuwe restaurerende instelling (Hans Tulleners)
 • Nog steeds geen onderwijs Heemkennis (Frans Hupsch)
 • 'Driemaal Amsterdam'
 • Amsterdamse molens - boekbespreking (Frans Hupsch)

De Lamp 73 (april 1982)

 • ir. F.H. Fentener van Vlissingen - 9e klauwstuk (Ben Kroon)
 • Schepen op drift - J. van der Veen
 • Eerste Jan Pietersz. Huis voltooid (Palmstraat) (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam Gemeten - Binnen Brouwersstraat 27 (H. Rowaan)
 • Poortgebouw Suykerhof eindelijk gerestaureerd (Hans Tulleners)
 • Delirium Coloristicum (Regenboog-dolheid) (Richter Roegholt)
 • Onze liefde voor de stad / Etalage Museumplein
 • Aankondiging Jaarvergadering

De Lamp 74 (juli 1982)

 • Moskeeën in Amsterdam (Vinkenstraat pleidooi) (Geurt Brinkgreve)
 • Het wakend oog van Bouw en Woningtoezicht onveranderd (Jaap van der Veen)
 • Twee verhalen met één einde - Herengracht 476 (Hans Tulleners)
 • Amsterdam Gemeten - Singel 176 (H. Rowaan)
 • Verenigingsnieuws; Jaarvergadering Odeon, met rondleiding

De Lamp 75/76 (september 1982)

 • Henk Rappange, architect - 10e klauwstuk (Ben Kroon)
 • Betonnen Amsterdammertjes (R. van Munster)
 • Een krantebericht (Kop: "CRM regelt zelf subsidie monumenten) (Geurt Brinkgreve)
 • Binnenstad Amsterdam: En nu ter zake - winkels (foto's blz. 45 verwisseld!) (Geurt Brinkgreve)
 • Parkeergarages (Geurt Brinkgreve)
 • Erf en tuin in Oud Amsterdam - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Stadsherstel ook in '81 actief (Hans Tulleners)
 • Het Blaeu-Erf vernieuwd (Jaap van der Veen)
 • Ontdekking - KNSM-fontein van Termoote (D. Dooijes)
 • Gereedgekomen restauraties (Monumentenzorg)

De Lamp 77 (december 1982)

 • Henk Zantkuijl - 11e klauwstuk (Ben Kroon)
 • Verrassing in hout en steen - Spuistraat 255-257 (Jaap van der Veen)
 • Nederlandse Toonkunstenaars op de penning
 • Amsterdam Gemeten - Keizersgracht 109 (H. Rowaan)
 • Bestemmingsplan Binnenstad
 • De vrienden in een uitstalkast
 • C. Voet 65 jaar
 • Oude Kerkstoren weer uit de steigers (Hans Tulleners)
 • Jan Pietersz. Huis 1e paal (foto) R. Anslostraat
 • Geurt Brinkgreve 65 jaar (H.S.)
 • Amsterdamse Molens/Schrijvend in 't Veerhuis
 • Vernieuwing van de Looierssluis (Jaap van der Veen)
 • Schade en zijn (...) briefkaarten (Hans Tulleners)

De Lamp 78 (maart 1983)

De Lamp 79 (mei 1983)

De Lamp 80 (juli 1983)

 • Eindelijk verdwijnt het zand!
 • Problemen bij pakhuisrestauraties (Jaap van der Veen)
 • Vorderingen van de Stichting Jan Pietersz. Huis - R. Anslostraat/1e Goudsbloemdwarsstraat Tussen Kadijken
 • De geschiedenis van een Amsterdams huisje - Stadsvernieuwing op kleine schaal (Geurt Brinkgreve)
 • Nederlandse toonkunstenaars op de penning
 • Het zijn de kleine dingen die 't 'm doen (Jan Weggelaar)
 • Het R.C. Oude Armenkantoor (boekbespreking )
 • Verenigingsnieuws - Jaarverslagen (secretaris/penningmeester/begroting/kascommissie)

De Lamp 81/82 (oktober 1983)

 • Opgraving in de Warmoesstraat (Jaap van der Veen)
 • Keizersgracht 138 - een juweel van een huis (Hans Tulleners)
 • Stedelijk Jaarverslag 1982 (boekbespreking )
 • Een omstreden kunstenaarsatelier (Geurt Brinkgreve)
 • De kapel van het Swigtershofje (Geurt Brinkgreve) (met kleurenfoto's van het interieur)
 • Verenigingsnieuws - Verslag Algemene Ledenvergadering, Amsterdams Historisch Museum
 • Singel 350 herboren (B. Liesker)
 • Hoe bestaat 't! (Jaap van der Veen)

De Lamp 83 (december 1983)

 • Stoken in oude huizen (Jaap van der Veen)
 • Stoken in oude kachels (en door oude schoorstenen) (D. Baas Becking)
 • Schouw Huis met de Hoofden terug op haar plaats (P. Koopman)

De Lamp 84 (februari 1984)

 • Haalt de Zeedijk 1985? (Jaap van der Veen)
 • In memoriam Jaap Oranje
 • 'Amsterdam vertelt' (Frans Hupsch)
 • De Jordaan herleeft! (Geurt Brinkgreve) (Kleurenbijlage i.v.m. 10-jarig bestaan van het Claes Claesz. Hofje)
 • Het schetsplan-1969 voor de Jordaan (Geurt Brinkgreve)
 • Uit de geschiedenis van het voormalige Anslo's Hofje - Dr. I.H. van Eeghen (passages)
 • Hoe het Claes Claesz. Hofje tot stand kwam (Geurt Brinkgreve)
 • De Jordaan vóór 1940 (Geurt Brinkgreve)
 • Stadsherstel in de Jordaan (Jaap van der Veen)
 • Stadstuinen in Nederland - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Het zijn de kleine dingen die 't 'm doen (Jan Weggelaar)
 • Amsterdam Gemeten - Console Warmoesstraat 16 (H. Rowaan)

De Lamp 85 (mei 1984)

De Lamp 86 (juli 1984)

 • Portret van een straat: de Kerkstraat (Jaap van der Veen)
 • Vereniging Hendrick de Keyser: een drieluik - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Cijfertjes in de Markerwaard (D. Baas Becking)
 • Amsterdam opgemeten: Achtergevels Huis met de Hoofden (H. Rowaan)
 • De Hollandsche Manege in de steigers
 • Bentheimer, niet de kleur maar de steen (D. Baas Becking)
 • Verenigingsnieuws - Verslagen Algemene Jaarvergadering, Huis met de Hoofden

De Lamp 87 (september 1984)

De Lamp 88/89 (december 1984)

 • Bedreigde monumenten in Amsterdam (Jan Dekkers)
 • Prijs (voor) Stadsherstel (Hans Tulleners)
 • Amsterdam restaureert! (Jaap van der Veen)
 • Het herstel van de Westerkerk (Jaap van der Veen)
 • 'Amsterdam Toeristenstad' en de monumentenzorg (Geurt Brinkgreve)
 • Unieke Amsterdamse kalender (Frans Hupsch)
 • Amsterdam heeft een uniek bezit aan pakhuizen (Hans Tulleners)
 • Amsterdam Gemeten - Oudezijds Voorburgwal 23 (H. Rowaan)
 • Vondelkerk
 • Van de redactie (Frans Hupsch)

De Lamp 90 (februari 1985)

 • Een nieuw monumentenbestel (Geurt Brinkgreve)
 • Bomen langs de grachten - aank. discussieavond
 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - I - Geschonden stadsdeel (Richter Roegholt)
 • Het bouwen in de Amsterdamse binnenstad (Geurt Brinkgreve)
 • Het Blaeu Erf vernieuwd (2e fase) (Jaap van der Veen)
 • Wonen en werken op het Entrepotdok (Jaap van der Veen)
 • Afgebroken Amsterdam - boekbespreking (Hans Tulleners)

De Lamp 91 (mei 1985)

 • Woonschepen: een opiniepeiling - Meer woonschepen in de binnenstad? (folder)
 • Vier nieuwe hotels in de binnenstad (Jaap van der Veen)
 • Opgravingen in de bouwput van het voormalige Wyers-complex (J.M. Baart)
 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - I (vervolg) Geschonden stadsdeel (Richter Roegholt)
 • Wandelen in mooi Amsterdam, maar hoe? (E. Schrijver)
 • De gemeente Amsterdam restaureert (Hans Tulleners)
 • Stichting Diogenes 25 jaar (Geurt Brinkgreve)
 • Convocatie Algemene Ledenvergadering

De Lamp 92/93 (juli 1985)

 • Het Amsterdams Nautisch Kwartier (Jur Visser)
 • Fietstochten in Amsterdam - boekbespreking (Frans Hupsch)
 • Monumenten op het water - G.J. Luijendijk
 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - II Incubatietijd van de problemen (Richter Roegholt)
 • Amsterdam bouwt Oostindiëvaarder (K.J.M. Philippens)
 • Goed nieuws over de Vondelkerk
 • Felix Meritis: Tempel der Verlichting (W. Timp)
 • Felix Meritis - De Restauratie (Jaap van der Veen)
 • Onder de Keizerskroon - Zilver van Diogenes NRC-31.5.85 (Ben Kroon)
 • Hulde aan Zantkuijl (penning)
 • Amsterdam Gemeten - Plafond zaal Keizersgracht 399 (H. Rowaan)
 • Dekschuiten (Frans Hupsch)
 • Cursus 'Amsterdam' (vereniging Heemkennis)
 • Verenigingsnieuws - Verslagen Algemene Ledenvergadering

De Lamp 94 (september 1985)

 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - III Het modernisme faalt (Richter Roegholt)
 • Amsterdam Versierd
 • Werken in het Restauratieatelier Uilenburg (T. Metz)
 • Het Beurspoortje (Geurt Brinkgreve)
 • Het slechte geweten (Geurt Brinkgreve)
 • De gevelbeelden van Arti et Amicitiae (Geurt Brinkgreve)
 • De kolommen van de Nieuwezijds Kapel (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam Gemeten - Archiefgebouw Amsteldijk 67 - hoek Tolstraat (H. Rowaan)
 • Cursus Amsterdamse Grachtenhuizen
 • Interieurs van Amsterdamse grachtenhuizen (Hans Tulleners)

De Lamp 95 (december 1985)

 • Keizersgracht 690, vooral inwendig een belangrijk grachtenhuis (Hans Tulleners)
 • Huizen met een plaquette
 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - IV Een stadsdeel als het kind van de rekening (Richter Roegholt)
 • Langs straten en gedichten (boekbespreking)
 • De restauratie van de Oosterkerk (Jaap van der Veen)
 • Gemeentekalender 1986: een grafisch hoogstandje (Frans Hupsch)
 • Beeldvraag Sint Joris en de Draak (Jan Teeuwisse)
 • Hoe de Staat der Nederlanden voor onze monumenten zorgt (Elka Schrijver)
 • Amsterdam in de jaren '50 - boekbespreking (Hans Tulleners)

De Lamp 96 (februari 1986)

 • Aalsmeerder Veerhuis: druk jaar achter de rug
 • Stadsvernieuwing en monumentenzorg (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam Gemeten - dijkhuis Durgerdammerdijk 48 Durgerdam (H. Rowaan)
 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - V De IJ-tunnel krijgt voorrang (Richter Roegholt)
 • Vreemd gaan in de Bloedstraat (Geurt Brinkgreve)
 • Wie bouwt hier?
 • Uitnodiging - Excursie Oosterkerk/Entrepotdok
 • Interieurs van Amsterdamse grachtenhuizen (Hans Tulleners)
 • Beeldvraag Tijger met prooi (Jan Teeuwisse)

De Lamp 97 (april 1986)

 • Puisten op het gezicht van Amsterdam (Geurt Brinkgreve)
 • Komt u ook? - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
 • In memoriam Ton Koot (Geurt Brinkgreve)
 • Ere wie ere toekomt (Frans Hupsch)
 • Kloveniersburgwal 31 , met het vroegst gedateerde stucplafond in Amsterdam (Hans Tulleners)
 • Excursie per boot - Uitnodiging
 • Amsterdam Gemeten - St. Annenstraat 12-14-16 (H. Rowaan?)
 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - VI Het Huis de Pinto redde de buurt (Richter Roegholt)
 • Beeldvraag Plaats van reliëf (Jan Teeuwisse)
 • Interieurs van Amsterdamse grachtenhuizen III (Hans Tulleners)
 • Zwanen in de gracht - boekbespreking (P.A. Hengeveld-Brand)

De Lamp 98/99 (augustus 1986)

 • Nieuwe bestemming Bethaniënklooster (Geurt Brinkgreve)
 • Culturele hoofdstad van Europa (Geurt Brinkgreve)
 • Beeldvraag Juiste plaats? (Jan Teeuwisse)
 • Gevelsteen voor het Reyer Anslo Huis (Geurt Brinkgreve)
 • Stadsherstel herstelde ook in 1985 de stad (Hans Tulleners)
 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - VII Vlooyenburg en het stadhuisdrama (Richter Roegholt)
 • Prinseneiland 65, 67, 69 en 71 in restauratie (Hans Tulleners)
 • Verenigingsnieuw - Verslagen Algemene Ledenvergadering

De Lamp 100 (oktober 1986)

De Lamp 101 (december 1986)

 • Utrechtsestraat 32: een gehandhaafd oud winkelinterieur (Hans Tulleners)
 • Van 'Levende Stenen' naar 'Bouwkunst en Milieu' - boekbespreking (Geurt Brinkgreve)
 • Gemeentekalender 1987 (Frans Hupsch)
 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - IX Stadsverlichting van nabij (Richter Roegholt)
 • Bouwkundige termen - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Een nieuwe ets in onze serie 'Herkenbaar Amsterdam' (Geurt Brinkgreve)
 • Beeldvraag Hildo Krop (Jan Teeuwisse)
 • Spui 3, uitwendig het meest toegetakelde monument van Amsterdam (Hans Tulleners)
 • Amsterdam fotografisch vastgelegd (Hans Tulleners)
 • Goede monografie over Stromarkt (G. Hasselaar)
 • Interieur Amsterdamse grachtenhuizen - deel IV (Hans Tulleners)
 • Beste wensen .. en vooruitblik (redactie)

De Lamp 102 (maart 1987)

 • Nieuwe bestemming Amstelkerk (Jaap van der Veen)
 • Schijnwerpertje Oude Lutherse - A. Evers
 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - X Het IJ-tunneltracee, de grootste wond in de stad (Richter Roegholt)
 • De projectontwikkelaars aan het IJ (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam Gemeten - Tuinhuis achter Nieuwe Keizersgracht 22 (H. Rowaan)
 • Cursus Amsterdamse grachtenhuis - aankondiging
 • Beeldvraag (Jan Teeuwisse) + Oplossing uit nr. 100
 • Drie nieuwe stichtingen (Geurt Brinkgreve)
 • Van de redactie - correcties

De Lamp 103 (mei 1987)

 • Nogmaals: de woonschepen (Geurt Brinkgreve)
 • Zo denkt u over 'De Lamp' (Jaap van der Veen)
 • Herplaatste geveltop - Prinsengracht 1A (Hans Tulleners)
 • Vraag en antwoord (Geurt Brinkgreve)
 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - XI Herstel van de Weesperstraat (Richter Roegholt)
 • Stadsherstel dertig jaar
 • Convocatie: Algemene Ledenvergadering 20 mei 1987 + agenda (West-Indisch Huis)
 • De Otter, Amsterdamse laatste houtzaagmolen (J.H. van den Hoek Ostende)
 • Gevelstenen in Nederland - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Amsterdam Gemeten - Kapel Nieuw Suikerhofje - (Prinsengracht 389) (H. Rowaan)
 • Levend Amsterdam, hoe een stad met haar monumenten omgaat - boekbespreking (Geurt Brinkgreve)
 • Herdenking Ton Koot (Geurt Brinkgreve)
 • Schijnwerpertjes: - De huisvesting van de Universiteit van Amsterdam (A. Evers)
 • Het is nacht... (Richter Roegholt)
 • Overnachten aan de grachten (Hans Tulleners)
 • Excursie uitbreiding Pulitzerhotel
 • Acquisitie-hulpen gevraagd

De Lamp 104/105 (september 1987)

De Lamp 106 (november 1987)

 • Herstel gevelsteen-traditie (Jaap van der Veen)
 • Ontmoeting tussen oud en nieuw (Geurt Brinkgreve)
 • Schijnwerpertjes - De huisvesting van de UvA - A. Evers
 • Snelheidsbeperking
 • Een avondje stadhuis (Geurt Brinkgreve)
 • Waarom hellen oude huizen voorover? (Geurt Brinkgreve)
 • Wat vraagt het Prinsenhof? (redactie)
 • Amsterdam Gemeten - Schippersstraat 14 (H. Rowaan)
 • Gemeentekalender 1988 - Artis thuis aan de wand (Frans Hupsch)
 • Stutten in het Bethaniënklooster
 • Amsterdam Architecture, a guide - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Beeldvraag - Graffito met de leeuw (Jan Teeuwisse)
 • Oplossing beeldvraag nr.102 - op rijm D.Baas Becking

De Lamp 107 (december 1987)

 • Geurt Brinkgreve 70 jaar (Frans Hupsch)
 • Stad en Verkeer: een nieuwe polemiek (Geurt Brinkgreve)
 • Onze geliefde en heilige koe (motto: voor de discussie) (G. Hasselaar)
 • Het Hoogduitse Synagogencomplex (J.F. van Agt)
 • Ons Stadhuis - En nu? (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam Gemeten - Westermarkt 5 (H. Rowaan)
 • Uit de kaart springt de stad te voorschijn - boekbespreking (Richter Roegholt)
 • F.M. Wibaut, Mens en Magistraat herdrukt (Richter Roegholt)

De Lamp 108 (maart 1988)

 • Een monument uit de 19de-eeuwse gordel, herrezen in de binnenstad (A. Evers)
 • Bewoner van de Oostelijke Binnenstad - XII Eindelijk rust in zicht? Niets ervan! (Richter Roegholt)
 • Schijnwerpertjes - Onze naam...
 • Stad en Verkeer: een nieuwe polemiek - Maatregelen nemen voor de fiets (André Guit)
 • Vervoer te water 25 jaar geleden en nu (Geurt Brinkgreve)
 • Respect voor de jongere bouwkunst? (Geurt Brinkgreve)
 • Vredenburgh volop bewoond (Richter Roegholt)
 • Schijnwerpertjes: Hulde aan Bomenalarm; Actiepunten
 • De Posthoornkerk, Cuypers'eerste (Lydia Lansink)
 • Beeldvraag (Jan Teeuwisse)
 • Fietstocht lange oude winkels
 • Amsterdam Gemeten - Lange Leidsedwarsstraat 31 (H. Rowaan)

De Lamp 109 (mei 1988)

 • Welstandstoezicht (Geurt Brinkgreve)
 • De Mirakelkolom - Persbericht
 • Een tram onder het Rijksmuseum? + Adres gemeenteraad van H. Bayens
 • Een geschiedenisles via oude en nieuwe straatnamen (J.A. Wiersma)
 • Schijnwerpertjes: Jaarvergadering; Symposium in Delft; Nieuwe prent voor bedrijfsleden.
 • De beeldengroep Amphitrite (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam als 'Culturele hoofdstad van Europa' (Geurt Brinkgreve)
 • Reclamebelasting (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam Gemeten - Singel 285 (H. Rowaan)
 • Monumentenonderhoud (Geurt Brinkgreve)
 • Restauratie-vakanties
 • Fietstocht langs hedendaagse grachtenhuizen
 • Gevelsteen in nieuwe omgeving

De Lamp 110 (juli 1988)

Binnenstad 111 (september 1988)

Binnenstad 112 (november 1988)

 • Bouwmeester Joop van Stigt: meester van de bouw (Ben Kroon)
 • Beeldvraag: Waar zit de zeeleeuw? (Jan Teeuwisse) + oplossing 111
 • Trouwen in het stadhuis (Geurt Brinkgreve)
 • Augias aan de Amstel (Rob Mollee)
 • Gang en trappehuis van Keizersgracht 71 (Carla Rogge)
 • Kalender 'Amterdamse bouwkunst' - Stadsdrukkerij
 • Supervisors (Geurt Brinkgreve)
 • Excursie Posthoornkerk
 • Amsterdam Gemeten - pakhuis Brouwersgracht 270 (H. Rowaan)

Binnenstad 113 (februari 1989)

Binnenstad 114 (maart 1989)

 • Supervisor Tjeerd Dijkstra: 'De "sprong" van Amsterdam naar het IJ wordt letterlijk waar (Ben Kroon)
 • IJ-oevers (Frans Amende)
 • De IJ-oeverplannen een eerste persoonlijke verkenning (Richter Roegholt)
 • Schematisch overzicht van de IJ-as (Richter Roegholt)
 • Historiserend bouwen (Geurt Brinkgreve)
 • Verblijfsklimaat van de binnenstad (Ricardo)
 • Rapportage binnenstad: een waarschuwing (Geurt Brinkgreve)
 • De waterleidingpanden komen terug, opnieuw een gat (Richter Roegholt)
 • Gedenkteken 'de Grenspaal'
 • Bethaniënklooster
 • Onteigening in de stadsvernieuwing (Geurt Brinkgreve)
 • Bouwkroniek - Parkeergarages in de Jordaan; Cijfers; C&A nieuwbouw niet voordelig; "School"- voorbeeld; Wolvenstraat 25 (J. Fraijman)

Binnenstad 115 (juni 1989)

 • Derde Open Monumentendag in Amsterdam: De gouden bocht van de Herengracht (Hans Tulleners)
 • Het gebouwencomplex Singel 451-457 - prof.dr. M. Bock
 • Opiniepeiling: wat is het lelijkste?
 • In memoriam: mw. M.E.E. van der Does de Willebois-Ingen Housz (Geurt Brinkgreve)
 • Het Anne Frankhuis (Richter Roegholt)
 • Cargo cult (D. Baas Becking)
 • Redactie-nootje
 • Beeldvraag: waar bevinden zich deze wapens? (Jan Teeuwisse)
 • Redactienootjes elegram
 • Over stucwerk in Amsterdamse Grachtenhuizen III - Gang en trappehuis van Singel 192 (Carla Rogge)
 • Een nieuwe bouwopgave (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam Gemeten - Korte Prinsengracht 23 (H. Rowaan)
 • Het Amsterdam van Theo Thijssen - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Het water is gewoon 'vogelvrij'?... (Ricardo)
 • Het Herostratus-complex (Geurt Brinkgreve)
 • Europa 1992
 • Verenigingsnieuws - Verslagen Algemene Jaarvergadering

Binnenstad 116 (augustus 1989)

 • Wat zijn woorden waard? (Geurt Brinkgreve)
 • Beeldvraag: Waar staan de mastiff en het everzwijn? (Jan Teeuwisse) / D. Baas Becking
 • Bouwplannen in de binnenstad (Frans Amende) (Singel/Heiligeweg; Keizersgracht 28-36/Prinsengracht 53-55=Bührmann-Tetterode)
 • De woonschepen, een stapje verder (Geurt Brinkgreve)
 • Redactienootjes - lezing over de opengestelde monumenten
 • Excursie - Zuiderkerk;Waag;Bethaniënklooster
 • Wat is het lelijkste?
 • De Gouden Bocht - Herengracht 446 (Hans Tulleners)
 • Philips Vingboons - boekbespreking (Geurt Brinkgreve)
 • Smoezelige praktijkjes (Anne Frankhuis) (Geurt Brinkgreve)
 • De zaal van het Bethaniënklooster
 • Citaat: uit proefschrift Maarten Mentzel
 • Voorzichtig maar duidelijk - Brief Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan Burgemeester en Wethouders over IJ-oeverplannen.
 • Foto Begijnhof (achterpagina)

Binnenstad 117 (oktober 1989)

 • Directeur Ernst Veen: 'De Nieuwe Kerk moet wel elk jaar een half miljoen bij elkaar brengen' (Ben Kroon)
 • Herrezen zeegodin (Amphitrite) (Richter Roegholt)
 • Uitnodiging - Bezichtiging Bethaniënklooster
 • Wat is het lelijkste? - Maupoleum - Hans Bayens
 • Redactienootjes - IJ-oevers; de Gouden Bocht; Bedankt Huib Rowaan
 • Het Amsterdam-overleg (Geurt Brinkgreve)
 • Gemeentekalender Amsterdam 1990 (Frans Hupsch)
 • Amsterdam Gemeten - Durgerdammerdijk 165; Nieuwendammerdijk 323 - Paul Broers
 • Over stucwerk in Amsterdamse grachtenhuizen IV - De gang van Singel 32 (Carla Rogge)
 • Oplossing Beeldvraag 115 + 116 (D. Baas Becking)
 • De autolobby wordt boos (Geurt Brinkgreve)
 • Alle auto's weg uit de binnenstad (Geurt Brinkgreve)
 • 'High-tech' in de Kerkstraat (Frans Amende)
 • Politiebureau Kloveniersburgwal in het water
 • Domweg gelukkig was ik niet ... in de Buiten Brouwersstraat (Ricardo)
 • Wat alleen de wandelaar ziet (+ grote foto)
 • Bouwkroniek - De 'staart' van de Kerkstraat/Brouwersgracht-driehoek/Dam op de Dam/boven de nok-gording (J. Fraijman)

Binnenstad 118 (december 1989)

 • Jos Otten: 'Een goede gevelsteen geeft de krul aan een gebouw' (Ben Kroon)
 • Parkeren in keurblokken (Geurt Brinkgreve)
 • Bouwplannen Singel/Heiligeweg (Frans Amende)
 • Op de bres voor Amsterdam I - De Hortus hoort in Amsterdam - Ver.vrienden van de Hortus
 • Ambachtskunst (Geurt Brinkgreve) (kroonluchter)
 • Amsterdam Gemeten - Tweede Boomdwarsstraat 12 (P. Broers)
 • Plafondschildering in Keizersgracht 265 (Janneke Cok)
 • De Gouden Bocht (boekbespreking)
 • Echt gebeurd (P. Broers)
 • Houten kappen in Nederland - boekbespreking (Geurt Brinkgreve)
 • Wat is het lelijkste? (II) - Optiebeurs, Rokin (Geurt Brinkgreve)
 • Brief uit Boston (Ricardo)
 • Anne Frankhuis (Frans Amende)
 • De muziekzaal in het Bethaniënklooster
 • IJ-oever-misere (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam, van dorp tot metropool - cursus
 • In de oude kerk (foto + tekst)

Binnenstad 119 (maart 1990)

 • Dick Dooijes: 'De hele stad Amsterdam is één monument' (Ben Kroon)
 • De doelstelling van onze vereniging
 • Over stucwerk in Amsterdamse grachtenhuizen (V) - De gang van Herengracht 436 (Carla Rogge)
 • Op de bres voor Amsterdam II - Bond Heemschut (Geurt Brinkgreve)
 • Voor minder dan een appel en een ei (Frans Amende)
 • Onafhankelijk oordeel (Geurt Brinkgreve)
 • Wat is het lelijkste? (III) ABN-Vijzelstraat (Geurt Brinkgreve)
 • De binnenstad raakt vol (Frans Amende)
 • Operatie stadshart (Frans Amende)
 • Centrum de Waag wankelt (Geurt Brinkgreve)
 • De Vendex-driehoek (Frans Amende)
 • Bewoner binnenstad geringeloord (Ricardo)
 • Amsterdam Gemeten - Herengracht 518 (P. Broers)
 • Bouwkroniek - Madam op de Dam/Kerkstraat/Vraag/Lauriergracht 1/Boven de nok-gording-II/Citaat (J. Fraijman)

Binnenstad 120 (april 1990)

Binnenstad 121 (juni 1990)

 • De Leidsegracht (bij voorplaat) (Geurt Brinkgreve)
 • Karel van het Reve: "Het is uit den boze dat men hoogbouw pleegt in of dicht bij de oude stad" (Ben Kroon)
 • Een ontdekking tijdens de Open Monumentendag - Twee deurstukjes in Herengracht 475 - Sarah Bakker en Ben Scheepers
 • Ruitjes gered - Richter Roegholt
 • Amsterdamse beeldhouwkunst (II) - Frits Sieger (1893-1990) (Jan Teeuwisse)
 • Verenigingsnieuws - Verslagen Algemene Ledenvergadering in het Bethaniënklooster
 • Wat is het lelijkste? (V) - Doodkist - Weesperplein
 • Stadsvernieuwing onder het vergrootglas (Geurt Brinkgreve)
 • Ricardo en de Stopera (Ricardo)
 • Amsterdam Gemeten - Haarlemmerplein 17 (P. Broers)

Binnenstad 122 (augustus 1990)

 • Een kamer in Amsterdam (Roomsch Catholijck Oude-Armenkantoor) - bij voorplaat
 • De diamant terug op Uilenburg - Gassan in gebouw Uilenburg - Lydia Lansink
 • Watervervuiling door woonschepen (Geurt Brinkgreve)
 • Het stadsgezicht beschermd? (symposium -13.9.90)
 • Wat is het lelijkste? (VI) (o.a. Weeshuis - Aldo van Eijck, bloemenmarkt Singel)
 • Normgeving in de Leidsestraat
 • Amsterdamse beeldhouwkunst (III) - Carel Kneulman (geb.1915) (Jan Teeuwisse)
 • Op de bres voor Amsterdam (IV) - Stichting Amsterdams Monumenten Fonds (Geurt Brinkgreve)
 • De premieprenten - een unieke aanbieding
 • Nou hoor je het eens van een ander - H. Knijtijzer
 • Amsterdam Gemeten - Passeerdersstraat 40 (P. Broers)
 • Singel 106 (Hans Tulleners) (Open Monumentendag aankondiging 8 September 1990)
 • De VA/RA strook: een stap verder - Richter Roegholt

Binnenstad 123 (oktober 1990)

Binnenstad 124 (december 1990)

 • Een geveltop - Tuinstraat - bij voorplaat (Geurt Brinkgreve)
 • Martin van Amerongen: 'n Principiële teenganger in Amsterdam (Ben Kroon)
 • Varen met Henk J. Zantkuijl - Dick Baas Becking
 • Nu nog het klooster in de Jordaan redden - Richter Roegholt
 • Over stucwerk in Amsterdamse grachtenhuizen (V) - De gang en de zaal van Keizersgracht 160 (Carla Rogge)
 • Universiteit blijft aandringen op sloop (Frans Amende)
 • Nogmaals: 'De diamant terug op Uilenburg' - Lydia Lansink
 • Wijzigingen in de redactie
 • Vrijburg-De Rode Hoed of de vitaliteit van de oude stad - Richter Roegholt
 • Waarom niet eens lachen?
 • Waarom zulke lantaarnpalen op de Nieuwmarkt - Truusje Roegholt
 • Over palen en hekken (Geurt Brinkgreve)
 • De Nieuwmarkt opnieuw (Rob van Maarschalkerwaart)
 • Het Singel in Amsterdam - boekbespreking (Frans Amende)
 • Op de bres voor Amsterdam (V) - Monumentenwacht Noord-Holland start vierde team! - J.M. van der Veen
 • Metroplannen in salamiplakjes (Geurt Brinkgreve)
 • Openluchtmuseum (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam Gemeten - Bloemgracht 172 (P. Broers)

Binnenstad 125 (februari 1991)

 • Correspondentie met de gemeente - Gemeentehoeren- sfeerverlichting Oudezijds Achterburgwal (voorplaat); commentaar van de redactie
 • Amsterdamse beeldhouwkunst (IV) - Arie Teeuwisse (geb.1919) (Jan Teeuwisse)
 • Het geheugen van de overheid (Geurt Brinkgreve)
 • De hoogte van de Sociale Verzekeringsbank - A. Evers + brief van Bibliotheek Delft - Chr. Smeenk
 • Waar is deze gevelsteen? (Onno Boers)
 • Vendex-driehoek (Frans Amende)
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Richter Roegholt)
 • Parkeren in de kerk (Geurt Brinkgreve)
 • Zonderlinge bondgenoten: Administratiegebouw Binnengasthuisterrein (Geurt Brinkgreve)
 • Toeristen in de Binnenstad - commentaar op de gemeentelijke nota 'Amsterdam Toeristenstad, kijk op de jaren negentig' (Geurt Brinkgreve)
 • De Krijtberg gerestaureerd (Frans Hupsch)
 • Op de bres voor Amsterdam (VI) - Vrienden van Museum Amstelkring (Ons Lieve Heer op Solder)
 • Leren, rustig nee te zeggen (Ricardo)
 • De Rode Hoed: toch te veel overlast? - Richter Roegholt
 • Aankondiging Excursie De Rode Hoed

Binnenstad 126 (april 1991)

 • Bruggen (Geurt Brinkgreve) (bij voorplaat)
 • Vice-President Gerechtshof mr. P.M. Witteman: "Ik laat mij met slaapzak en als uit het oude Paleis wegslepen" (Ben Kroon)
 • Herhaling Boottocht o.l.v. Henk Zantkuijl
 • Salamitactiek of rookgordijn - C.T.(Castor Tenax)= G. Brinkgreve
 • De randen van het Vondelpark (Frans Amende)
 • De Voorzienigheid op de weegschaal (Geurt Brinkgreve)
 • Binnengasthuisterrein, gebouw 3 (Geurt Brinkgreve)
 • Convenant (Geurt Brinkgreve)
 • Vendex (Frans Amende)
 • Soms lukt het (Geurt Brinkgreve)
 • De randen van de binnenstad (I) + (II) (Frans Amende)
 • Op de bres voor Amsterdam (VII) - De Vereniging "Hendrick de Keyser" (Geurt Brinkgreve)
 • Jos Hegener, de Amsterdamse architect van de gele bricorna-steen - Paul Broers
 • Twee galeries (Geurt Brinkgreve)
 • Het West-Indisch Huis heropend (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam Gemeten - Anjeliersstraat 19 (P. Broers)

Binnenstad 127 (juni 1991)

 • Sinte Ursela (gevelsteen + tekst) (Geurt Brinkgreve) (dit nummer gedateerd april - moet zijn: juni)
 • Amsterdamse beeldhouwkunst (V) - Mari Andriessen (1897-1979) (Jan Teeuwisse)
 • Oproep Algemene Ledenvergadering-1991 (25.5.91)
 • De Vondelstraat opnieuw bedreig door sloopplan - Lydia Lansink
 • Kopkosten en kopzorgen (Geurt Brinkgreve)
 • Zij de IJ-oever-wolkenkrabbers echt nodig? (Geurt Brinkgreve)
 • Nieuwe Spiegelstraat (Frans Amende)
 • Nicolaas Witsenkade (Frans Amende)
 • Zwembad Heiligeweg (Frans Amende)
 • Vossiusstraat/Vondelpark (Frans Amende)
 • Amsterdamse stoepen (I) - De stoep van Herengracht 402 (Carla Rogge)
 • Op de bres voor Amsterdam (VIII) - Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Gevelstenen (Onno Boers)
 • Dwaze dagdromerij - Dick Dooijes
 • Gij zult niet slopen (Ricardo)
 • Aan het Oude Kerksplein (Geurt Brinkgreve)
 • Brief woonboten bewoner Weesperzijde

Binnenstad 128 (juli 1991)

 • Uit het raam kijken (Geurt Brinkgreve)
 • Stegenplan - Een nieuwe aanpak van het oudste stukje stad (Frans Hupsch)
 • Stadsvernieuwing als overheidskunst (Geurt Brinkgreve)
 • Waarom houdt de Universiteit van Amsterdam niet van de Plantage? C.V. (lid bewonersgroep Plantage)
 • Op de bres voor Amsterdam (IX) - Stadsherstel (Geurt Brinkgreve)
 • Correctie + Vondelstraat 65-67
 • Het Nationaal Monument onteerd (Ricardo)
 • Niet alleen de 'Stichting De Waag' is failliet - Theatrum Anatomicum/Bewonersraad Nieuwmarkt / Pensioen, VUT of rentenieren (Frans Amende)
 • De Wagon Lits-toren (Geurt Brinkgreve)
 • Nicolaas Witsenkade 39-45A (Frans Amende)
 • Sint Olofskapel (Geurt Brinkgreve)
 • Woontorens aan het Oosterdok (Geurt Brinkgreve)
 • Erfpacht voor woonschepen? (Geurt Brinkgreve)
 • Terrassen in Amsterdam (Frans Amende)
 • Gevelsteen de Kandelaar
 • Jaarverslag secretaris/penningmeester + jaarrekening (samengevat)

Binnenstad 129/130 (september/oktober 1991)

 • Kleurenvoorplaat (herfst)
 • Bert Klei, gereformeerde liefde voor Amsterdam (Ben Kroon)
 • Nieuwe bestemming van het West-Indisch Huis (Geurt Brinkgreve)
 • Laat de STAD leven (Ricardo)
 • Nieuwe aanpak stadsvernieuwing (Frans Amende)
 • "De Cost gaet voor de baet uyt" (Frans Amende)
 • "De Duvelshoek" (Frans Amende)/G. Brinkgreve
 • Nicolaas Witsenkade 39-45A (Geurt Brinkgreve)
 • Feest in de Weteringbuurt (Geurt Brinkgreve)
 • Luxe appartementen (Geurt Brinkgreve)
 • Op de bres voor Amsterdam (X) - Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap - prof.dr. H.J. v.d. Tweel
 • Verslag algemene ledenvergadering
 • Gemeentekalender: Europa 1992 (Frans Hupsch)
 • Amsterdamse bioscopen - Het Alhambra Theater, Weteringschans 134 (P. Broers)
 • De heilige koe - Mobiliteit of stilstand (Geurt Brinkgreve)
 • Een nieuw grachtenboek - boekbespreking (Geurt Brinkgreve)
 • Promotie van Henk Zantkuijl (Ben Kroon)
 • Excursieprogramma
 • Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Gevelstenen Het Walvisbeen (Onno Boers)
 • Brief gemeenteraad - De Larmagtoren

Binnenstad 131 (december 1991)

 • Vanwaar dat wapen van Haarlem (Geurt Brinkgreve)
 • De tien monumenten geboden - manifestatie De Waag
 • De dorpsterp van Sloten geeft zijn geheimen prijs - J.M. Baart
 • Op de bres voor Amsterdam (XI) - Initiatiefgroep 'Open Stad'
 • Gevelstenen in woord en praktijk - lezing/wandeling
 • Het Centraal Station en de anarchie (Ben Kroon)
 • Larmagtoren - steen des aanstoots (Geurt Brinkgreve)
 • Het Waaggebouw (Frans Amende)
 • Reguliersgracht 12 (Frans Amende)
 • Toren Sarphatistraat 110A (Frans Amende)
 • Toekomstwaarde van het stedelijk erfgoed (Geurt Brinkgreve)
 • Kleine pleinfilosofie (Ricardo)
 • Bomen op de Nieuwmarkt
 • Vanwaar die haast?
 • Van de penningmeester - fiscale aspecten

Binnenstad 132 (februari 1992)

Binnenstad 133 (april 1992)

 • Zuiderkerkstoren - Bij de voorplaat (Geurt Brinkgreve)
 • uitnodiging - Jaarvergadering - Rondleiding Jugendstil-huizen - L. Lansink
 • W. Hartman, cordinator stadsmeubilair: ' De grote maat van Amsterdam terughalen (Ben Kroon)
 • De papieren tijger of de discussie zonder eind - Welstandstoezicht vervolg (Geurt Brinkgreve)
 • The Grand - De metamorfose van het Prinsenhof (Frans Hupsch)
 • Amsterdamse stoepen (II) - De stoep van Herengracht 2 (Carla Rogge)
 • Max Euweplein: 'n Venetiaans pleintje (Ben Kroon)
 • Keurblokken (Frans Amende)
 • Afbraakbeleid (Geurt Brinkgreve)
 • Autoluw of verstopt (eind februari) (Geurt Brinkgreve)
 • De stembus heeft gesproken (eind maart) (Geurt Brinkgreve)
 • Leerzame geschiedenis (Geurt Brinkgreve)
 • Voor de rechter (Geurt Brinkgreve)
 • Bredero hoort op Nieuwmarkt (Ricardo)
 • Op de bres voor Amsterdam (XIII) - Stichting Werf 't Kromhout (Geurt Brinkgreve)

Binnenstad 134 (juni 1992)

 • Interieur van de Westerkerk - Bij de voorplaat (Carla Rogge)
 • Wim Eggenkamp, directeur van Stadsherstel: "Ik rekende Amsterdamse binnenstad tot de wereld top tien" (Ben Kroon)
 • Amsterdamse gevelstenen (VVAG) - onmisbaar in het stadsbeeld (Onno Boers)
 • Dieren op het dak (VVAG) (Onno Boers)
 • Woonarken in de binnenstad (Geurt Brinkgreve)
 • Daagt het voor de Waag? (Geurt Brinkgreve)
 • Bouwplan Sarphatistraat 110 (Frans Amende)
 • Vossiusstraat (Frans Amende)
 • Werkbezoek Maastricht (Frans Amende)
 • Twee actuele brochures (Geurt Brinkgreve)
 • Hoge huizen, hoge prijzen (Geurt Brinkgreve)
 • Nimby-ism (Geurt Brinkgreve)
 • Op de bres voor Amsterdam (XIV) De Stichting Molen voor Sloten (Geurt Brinkgreve)
 • Op de Bres voor Amsterdam (Geurt Brinkgreve)
 • Excursie naar bankgebouw Vijzelstraat (A. van der Leeuw)
 • Violist in de Stopera (Ricardo)

Binnenstad 135 (augustus 1992)

Binnenstad 136 (oktober 1992)

 • De tuin van Keizersgracht 672 (kleurenvoorplaat) - Museum van Loon - H. Willems
 • Als gast in het Huis van Loon - sponsor
 • Amsterdamse beeldhouwkunst (VI) - Pieter d'Hont (geb. 1917) (Jan Teeuwisse)
 • De papiermolen herplaatst (VVAG)
 • De gevelstenen van Amsterdam - Een prachtig rijk boek - boekbespreking (Richter Roegholt)
 • Prent Hans 't Mannetje - "Spel van licht en schaduw" (Geurt Brinkgreve)
 • Op de bres voor Amsterdam (XVI) - 'Mee in Mokum' (Geurt Brinkgreve)
 • Protesten
 • Schenkingen
 • De Rijksdienst voor de Monumentenzorg over de IJ-oevers (Geurt Brinkgreve)
 • De Larmag-toren in de wachtkamer (Geurt Brinkgreve)
 • Inspraak op bouwplannen in de binnenstad. Een recht of een gunst? (Frans Amende)
 • Keurblokken (Frans Amende)
 • Uitnodiging - Jaarvergadering Vrienden JPH
 • Jaarverslagen - Jaarvergadering 1992
 • De Procrustes-bedden
 • De grenzen van het beschermde stadsgezicht (Geurt Brinkgreve)
 • In mijn sas om de windas (Jan Weggelaar)
 • De stad in eigen hand - boekbespreking (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdamse bioscopen - De Handelsblad Cineac Reguliersbreestraat 31/33 (P. Broers)
 • Ontwerp eens een ontspannen stad (Ricardo)

Binnenstad 137 (december 1992)

 • Bij de voorplaat: De Waag: een wending ten goede (Geurt Brinkgreve)
 • Op de bres voor Amsterdam (XVII) - Bewonersraad Nieuwmarkt - A. Bijlsma
 • Sint Annenstraat 12 (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdamse stoepen (III) De stoep van Nieuwe Herengracht 103 (Carla Rogge)
 • Bodemverontreiniging - R. van Munster
 • Nicolaas Witsenkade 39-45A (Geurt Brinkgreve)
 • Monumentenzorg in de Gemeenteraad (Frans Amende)
 • De Noord Jordaan in actie (Frans Amende)
 • Voetboogstraat (Frans Amende)
 • De poppenkast op de Dam! (bijschrift foto)
 • Bouwplan De Kolk, voorheen Geertruidenhof - bezwaarschrift (brief) aan B. en W.
 • Wat betekent dit bord? (Geurt Brinkgreve)
 • De architect als sloper (Geurt Brinkgreve)
 • Geurt Brinkgreve 75 jaar (Richter Roegholt)
 • Citaat - uit Arcam-nieuws
 • Verloedering in een beschermd stadsgezicht (Geurt Brinkgreve)
 • Nieuwe uitgaven van de Stadsdrukkerij - boekbesprekingen (Geurt Brinkgreve)
 • Schenkingen
 • Sportief Nederland - Gemeentekalender Amsterdam 1993 (Frans Hupsch)

Binnenstad 138 (februari 1993)

Binnenstad 139 (april 1993)

Binnenstad 140 (juni 1993)

Binnenstad 141 (juli 1993)

 • Bij de voorplaat: De Blauwburgwal (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdamse stoepen V: De stoep van Herengracht 502 (Carla Rogge)
 • Op de bres voor de keurtuinen - boekbespreking (Richter Roegholt)
 • Manifest Monumentenzorg - NCM
 • Ambachtelijk werk (Geurt Brinkgreve)
 • Nachtmerries van een Pijpse protestant (W. Mller)
 • Open Monumentendag - Zuiderkerk
 • Ricardo: Indrukwekkend voorbeeld van nieuwe Amsterdamse woningbouw: het KNSM-eiland
 • Amsterdamse gevelstenen: De Koopermolen (Onno Boers)
 • Adviescommissie Binnenstad (Geurt Brinkgreve)
 • De Waterleidingpanden (Geurt Brinkgreve)
 • Drijvend monster (Geurt Brinkgreve)
 • Jaarverslagen 1992 - jaarvergadering 15 mei
 • Amsterdam in de zomer - foto's

Binnenstad 142 (oktober 1993)

Binnenstad 143 (december 1993)

 • Bij de voorplaat: Voormalige meisjesbinnenplaats in het Amsterdams Historisch Museum - In het hart van de stad
 • Tussen Amstel, IJ en Handel - De 'Passage Central' aan de Prins Hendrikkade (Margriet de Roever)
 • Ricardo: De opheffing van de gemeente Amsterdam - Vaarwel mijn Amsterdam, verwacht een andere 'ROL'!
 • Op de bres voor Amsterdam XXII: De strijd om Sloterdijk (De Groot/G. Brinkgreve)
 • De hardnekkige knager - Binnen Brouwersstraat 2 (Geurt Brinkgreve)
 • Operatie stofkam (Geurt Brinkgreve)
 • Verkokering (Geurt Brinkgreve)
 • Weesperzijde 32-33 (Frans Amende)
 • De Magere Brug (Frans Amende)
 • Elitair (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam zakt af als toeristenstad (Geurt Brinkgreve)
 • Bouwplan-Amstelveld en het beschermde stadsgezicht (Geurt Brinkgreve)
 • Het bouwblokjes-spel (Geurt Brinkgreve)
 • Waarom wij lastig blijven (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdamse gevelstenen: Het raadsel van de BRASPOT (Onno Boers)
 • Nederland Transitoland-kalender van de Stadsdrukkerij Amsterdam (Frans Hupsch)
 • Zantkuijl over het bouwen in de binnenstad - boekbespreking (Geurt Brinkgreve)
 • Uitnodiging Vrienden JPH (jaarvergadering); 'Gassan Diamonds' en lezing Strafrecht

Binnenstad 144 (februari 1994)

 • Bij de voorplaat: De stad als palimpsest (Geurt Brinkgreve)
 • Gevelsteen "Uyt Egypten hebbe ik mynen zoon geroepen" - VVAG-foto met bijschrift
 • Op de bres voor Amsterdam (XXIII: De huzarenstukjes van Pierre Cuypers (Ben Kroon)
 • Een tweede wens van het Rembrandthuis (A. van der Leeuw)
 • Keerpunt (Geurt Brinkgreve)
 • Luud Schimmelpennink en de sympathieke kant van provo (Ben Kroon)
 • Waarom "Redt uw stad"? (L. Schimmelpennink)
 • Winkelcentrum De Munt (Geurt Brinkgreve)
 • N.V. Amsterdams Monumenten Fonds (Geurt Brinkgreve)
 • Nieuwbouw Jodenbreestraat (Frans Amende)
 • Nicolaas Witsenkade (Frans Amende)
 • Een monument voor een verdwenen buurt (Ricardo)
 • Studies in vriendschap - boekbespreking (Ben Kroon)
 • De Plantage, een literaire wandeling (boekbespreking (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdamse stoepen VI: De stoep van Brouwersgracht 86/hoek Binnen Brouwersstraat (Carla Rogge)
 • Antieke keukens - lezing H. Tulleners
 • Foto's van de Amsterdamse binnenstad - tentoonstelling Meacci

Binnenstad 145 (april 1994)

 • Bij de voorplaat: Beeldspraak (Geurt Brinkgreve)
 • De grote stad is het laatste asiel voor de cultuur
 • Kees Peeters terug in het Nederlands Jeruzalem (Ben Kroon)
 • Op de bres voor Amsterdam XXIV: De Noorderkerk (Geurt Brinkgreve)
 • Wat is er aan hand?
 • Stenen des aanstoots (Geurt Brinkgreve)
 • Vernieuwing of vernieling (Geurt Brinkgreve)
 • De stoomwals rolt verder - Parkeerkelders
 • Oudekerksplein 6-8 - Drie grote bouwplannen (Geurt Brinkgreve)
 • Het kasteel van Amstel (Geurt Brinkgreve)
 • Nicolaas Witsenkade 39-45A (Frans Amende)
 • De stationsknoop (Frans Amende)
 • Weesperzijde 32/33 (Frans Amende)
 • Nogmaals: Het beschermde stadsgezicht (Geurt Brinkgreve)
 • De rafelrand en de schuldigen (boekbespreking (Ben Kroon)
 • Esthetica zonder moraal - een kwestie van mentaliteit (Jean-Luc Luijs)
 • Wat doen we met de ornamenten van de 'verdwenen stad' (prof.dr. Rudolf Boon)
 • De Taibah, petit-fourtje tussen het betongeweld - ...Ricardo zwerft buitengaats... (Ricardo)
 • Amsterdamse gevelstenen: Het raadsel van de BRASPOT (Onno Boers)
 • Amsterdamse gevelstenen: Een jaar gevelstenen (Geurt Brinkgreve)
 • Uitnodiging Jaarvergadering KNSM-eiland - 14 mei

Binnenstad 146 (juni 1994)

 • Bij de voorplaat: Uitzicht over de Oudeschans - De Montelbaanstoren (Geurt Brinkgreve)
 • 'Het hoeft niet lekker bij het oude te blijven', interview met mw. Pauline Kruseman (Ben Kroon)
 • Op de bres voor Amsterdam (XXV): Nieuwe aandacht voor buitenplaats voor Amsterdammers - 'Wester-Amstel' bij Ouderkerk
 • Jan Rodenpoortstoren (A. Evers)
 • De onsterfelijke Nieuwmarkt (Ricardo)
 • Herstel de verbindingslijn (Ricardo)
 • Stucwerk in het Nederlandse woonhuis, uit de 17de en 18de eeuw - boekbespreking (Hans Tulleners)
 • Amsterdam gebouwd op palen - boekbespreking (Carla Rogge)
 • Beheer van historische panden (Geurt Brinkgreve)
 • Beelden in Amsterdam (A. van der Leeuw)
 • Stedelijk Verslag 1993 (Frans Hupsch)
 • Dick Dooijes 85
 • Een zinkend schip in het Oosterdok (Geurt Brinkgreve)
 • Toeristische attractie (Geurt Brinkgreve)
 • Blind en kortzichting (Geurt Brinkgreve)
 • Strategisch plan monumentenzorg, goed gefundeerd? (Geurt Brinkgreve)
 • Stadsbeeldplan Plantage (Frans Amende)
 • Vereniging Open Monumenten (Geurt Brinkgreve)

Binnenstad 147 (augustus 1994)

 • Bij de voorplaat: het Wibauthuis (Geurt Brinkgreve)
 • Ricardo: Vondel en de Rokinkitsch
 • Welstandstoezicht (Geurt Brinkgreve)
 • Herinnering aan Juffrouw Mulder (Geurt Brinkgreve)
 • Het Olympisch Stadion - A.v.d. Leeuw
 • Het beschermde stadsgezicht en de huurprijsbescherming (Geurt Brinkgreve)
 • Nogmaals: de Waag (Geurt Brinkgreve)
 • Rondom de Noord-Zuidlijn (Geurt Brinkgreve)
 • Stadsvernieuwing? (Geurt Brinkgreve)
 • Het Saskiahuis (Frans Amende)
 • Vereniging voor Heemkennis "Ons Amsterdam" (aankondiging cursus Amsterdam)
 • Amsterdamse gevelstenen: Jupiter in ere hersteld (Onno Boers)
 • Amsterdamse bioscopen: City-theater - Kleine Gartmanplantsoen (P. Broers)
 • Jaarvergadering 14 mei 1994 - KNSM-gebouw
 • Open Monumentendag (foto)
 • Bebouwing Vijzelstraat (foto)

Binnenstad 148 (oktober 1994)

 • Bij de voorplaat: Amsterdamse grachtentuin - Stichting de Amsterdamse Grachtentuin
 • Sint Annenstraat 12 (A. Teesing)
 • Beuhazen (Geurt Brinkgreve)
 • Ricardo: Een kortstondig vertederend beeld
 • Ricardo: Correspondentie
 • Herman Knijtijzer - architect BNA (1914-1994) (A. Evers)
 • "Mee in Mokum" (W. Vinck-Meijer)
 • Uitnodiging - Noorderkerk
 • Alarm aan alle kanten (Geurt Brinkgreve)
 • Groen in de Langestraat (Geurt Brinkgreve)
 • Bezwaren, zienswijzen en bedenkingen (Geurt Brinkgreve)
 • De prijs van de tolerantie (Geurt Brinkgreve)
 • Geen vloerverwarming in de Oude Kerk (Geurt Brinkgreve)
 • Te veel dure woningen? (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam, culturele hoofstad? (A. vd Leeuw)
 • Utrechtsedwarsstraat (Frans Amende)
 • Stadsbeeldplan Plantage (Frans Amende)
 • Muiderkerk (Frans Amende)
 • World Heritage (Geurt Brinkgreve)
 • Belangrijk precedent - woonark in Brouwersgracht (Geurt Brinkgreve)
 • Hoe sommige ambtenaren met burgers omgaan (Geurt Brinkgreve)
 • Nieuwmarkt: leeg laten? (Geurt Brinkgreve)

Binnenstad 149 (december 1994)

 • Bij de voorplaat: De nostalgische lantarenpaal - Lantarenpaal op het Leidseplein (Geurt Brinkgreve)
 • Beeldrecht en de lantarenpalen (Geurt Brinkgreve)
 • De gemeente Amsterdam heft zichzelf op (Geurt Brinkgreve)
 • Ricardo: Een autosnelweg past niet in de stad
 • Passend in het stadsbeeld (Geurt Brinkgreve)
 • De Kloof (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam te Water - woonbotenproblematiek (Geurt Brinkgreve)
 • Saskiahuis slopen? (Geurt Brinkgreve)
 • Openpui-verkoop (Frans Amende)
 • Konijnenstraat (Frans Amende)
 • Boerhaave-ziekenhuis (Hans Bayens)
 • Op de bres voor Amsterdam (Geurt Brinkgreve)
 • Uitnodigingen: concert Bethaniënklooster - VVJPH; ING(NMB) Bank rondleiding - Bijlmer; Tegelgebruik in Amsterdam - PBM Bolwerk; R.C. Maagdenhuis rondleiding
 • Uitnodiging: 25 maart Jaarvergadering 1995 - Bijbels Museum
 • Uit: Stelling (NRC-Handelsblad 4.10.94)
 • Correctie
 • Amsterdamse gevelstenen: Gapers, en verdwijnende traditie (Herman Souer)
 • Amsterdamse gevelstenen: Nagekomen bericht (Herman Souer)
 • Monumentale gebouwen herbestemd - boekbespreking (Geurt Brinkgreve)
 • De Waag, laatste akte? (Geurt Brinkgreve)
 • Cijfers over de binnenstad (Geurt Brinkgreve)
 • Hoofdstad aan het water - stedelijke kalender 1995 (Frans Hupsch)
 • Momentopnamen, november 1994 (Geurt Brinkgreve)

Binnenstad 150 (februari 1995)

 • Bij de voorplaat: De zaal in het Museum Amstelkring - Museum Amstelkring (Geurt Brinkgreve)
 • Bruine kroegen, restaurants en hotels in historische huizen
 • De houtsnede - premieprent F. de Jong (Geurt Brinkgreve)
 • Kloostermoppen en gebakkelei - het Kasteel van de heren van Amstel (Annemiek Teesing)
 • Ricardo: Elk alternatief is veel goedkoper
 • Op de bres voor Amsterdam XXV: Aan de rand van de binnenstad: het Vondelpark - Vereniging Vrienden van het Vondelpark (Jan Bokma)
 • De stadsprovincie en de ambtelijke top
 • De voorlichting over de stadsprovincie
 • Dertien zonnekoningkjes (Geurt Brinkgreve)
 • Saskiahuis (Geurt Brinkgreve)
 • Zuidas en IJ-oevers (Geurt Brinkgreve)
 • Afkoopsom (Geurt Brinkgreve)
 • Vroom & Dreesman Kalverstraat (Frans Amende)
 • Hazen- en Konijnenstraat (Frans Amende)
 • Grensperikelen (Frans Amende)
 • Amsterdamse gevelstenen: 1994 een steengoed jaar (Onno Boers)
 • De Waag op de Nieuwmarkt - boekbespreking (Geurt Brinkgreve)
 • In de Stadsboekwinkel
 • Uitnodiging Jaarvergadering 25 maart - Bijbelsmusem

Binnenstad 151 (april 1995)

 • Bij de voorplaat: De vijfde gevel (Geurt Brinkgreve)
 • Die stadsprovincie komt er niet en dat is maar goed ook - Interview met Jos Wibaut (Frans Heddema)
 • Ricardo: Rebel mijn hart - in het hart van Amsterdam
 • Op de bres voor Amsterdam XXVI: Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook (C.M. van der Voort en J. Wit)
 • Bedreigde woonhuismonumenten 10 jaar later (Arjen van der Leeuw)
 • De Vijzelstraat (Geurt Brinkgreve)
 • World Heritage (Geurt Brinkgreve)
 • Voorlichting (Geurt Brinkgreve)
 • Langzaam rijden en overslag van goederen (Geurt Brinkgreve)
 • Saskiahuis (Geurt Brinkgreve)
 • Giftig suikertaartje - Symposium over toekomst binnensteden (Geurt Brinkgreve)
 • "Cluster Haast" (Geurt Brinkgreve)
 • Vendex-driehoek (Geurt Brinkgreve /Frans Amende)
 • Brief aan wethouder De Grave over beheer van de openbare ruimte te water (M. van Praag)
 • Het Trippenhuis: ontwerp van een tuin (+ aankondiging excursie) - Saskia Albrecht
 • Boekbesprekingen: DuMont Reiseführer; Nieuw West, een buurt van goede bedoelingen; De borrel is schaarsch en kaal geworden; Een sieraad voor de stad, De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993 (Geurt Brinkgreve)
 • Oostelijk Havengeied - aankondiging excursie
 • De "Silveren Bezem" en "Amsterdam Paasbest" (Geurt Brinkgreve)
 • De "duiventil" op de Munt (R. van Munster - in memoriam)
 • Nog eens over de stadsprovincie + affiche Opland (Geurt Brinkgreve)

Binnenstad 152 (juni 1995)

 • Bij de voorplaat: De Zandhoek (Geurt Brinkgreve)
 • Brief aan de redactie (Piet Witteman)
 • Commentaar namens de redactie (Geurt Brinkgreve)
 • Op de bres voor Amsterdam XXVII - Gilde van werkgebouwen aan het IJ - De slag om de silo (H.J. Korthals Altes)
 • Kranteknipsel uit het buitenland
 • Wat verdwijnt aan de Nieuwezijds Kolk (Annemiek Teesing)
 • Achteraf bezien - projecten G.W. Bakker (Geurt Brinkgreve)
 • Ricardo: Overpeinzingen na het referendum over de Stadsprovincie
 • Onthullende details
 • Anne Frankhuis (Frans Amende)
 • De strijd om de Nicolaas Witsenkade 39-45A (Geurt Brinkgreve)
 • Bestemmingsplan Weesperstraat-Amstel, dik onvoldoende (Geurt Brinkgreve)
 • Sint Annenstraat 10 t/m 16 (Geurt Brinkgreve)
 • Fietsenstalling op het Rokin (Geurt Brinkgreve)
 • Leefbaarheid (Geurt Brinkgreve)
 • Metropijn (Geurt Brinkgreve)
 • De Waag, vervolg (Geurt Brinkgreve)
 • Bloemenmarkt (Geurt Brinkgreve)
 • Huis in Nederland, Amsterdam - boekbespreking(Hans Tulleners)
 • Vendex-driehoek - tekening + uitkijktoren

Binnenstad 153 (augustus 1995)

 • Bij de voorplaat: Deuromlijsting met snijraam Nieuwezijds Voorburgwal 284 (Geurt Brinkgreve)
 • Aanvullingen en correcties
 • Hier leyt begraven... - De grafzerkenvloer in de Oude Kerk (Carla Rogge)
 • Ricardo: Wonen in een kunstwerk
 • Op de bres voor Amsterdam XXVIII: Vrienden van Theo Thijssen (Geurt Brinkgreve)
 • Spuistraat (Geurt Brinkgreve)
 • Onteigening in de Jordaan (Geurt Brinkgreve)
 • Cultuurhistorische effectrapportage Noord-Zuidlijn (Geurt Brinkgreve)
 • Kleine succesjes (E. Goldstein)
 • "Amsterdamse grachten op oude prentbriefkaarten" (boekbespreking) (Geurt Brinkgreve)
 • Voor twee cent een kooltje vuur, Kinnesinne-ijs en Berliners Bol, Knippen en scheren voor vier aardappelen (boekbespreking) (Frans Hupsch)
 • Jaarverslag Jaarvergadering 25 maart 1995 in het Bijbelsmuseum
 • Brief Amsterdam-overleg over beschermd stadsgezicht aan Staatssecretaris Nuis
 • Amsterdamse gevelstenen: Gevelsteen De-Liefde-Boven-Al (Onno Boers)
 • Aantekeningen over bovengenoemde gevelsteen (H. 't Mannetje)
 • Stedelijk Jaarverslag (boekbespreking) (Geurt Brinkgreve)
 • Een kleine geschiedenis van Amsterdam (boekbespreking)
 • "Waar moet Lotje leren lopen" - boekbespreking (Geurt Brinkgreve).
 • "Het Amsterdam van .. achttien schrijvers en de stad, met een voorwoord van W.F. Heinemeijer - boekbespreking
 • "Doorvaart gestremd" - boekbespreking (Geurt Brinkgreve)

Binnenstad 154 (oktober 1995)

 • Bij de voorplaat: Het standbeeld van Thorbecke (Geurt Brinkgreve)
 • Lantaarnpalen juridisch gekneveld - artikel n.a.v. betaling voor foto's van lantaarnpalen op het Rokin (Ronald Vecht)
 • Citaat (Dorien Pessers - Volkskrant 15.8.95)
 • Ricardo: Een elegante knipoog - Rembrandttoren
 • Op de bres voor Amsterdam XXIX: Comité Stop Overlast Stadhouderskade S.O.S. (Geurt Brinkgreve)
 • De Kolk - Premieprent 1995 (Wendelien Schnfeld)
 • De Noord-Zuidlijn in de binnenstad (Frans Amende)
 • De Noord-Zuidlijn verder (Geurt Brinkgreve)
 • Restauratieambacht, bla-bla en praktijk (Geurt Brinkgreve)
 • "Zonder te liegen" - Oudekerksplein 6-14 (Geurt Brinkgreve)
 • De Compacte Stad en de openbare ruimte (Frans Amende)
 • Verheugend bericht - Behoud en herstel voorop (Geurt Brinkgreve)
 • Jaarverslag-1994 Bureau Monumentenzorg (Geurt Brinkgreve)
 • Een onbekende collectie in Amsterdam (Arjen vd Leeuw)
 • Amsterdam, die grote stad.. Vereniging Heemkennis
 • Amsterdamse gevelstenen: Hakverslag van "In de blinckende MorgEnSThER" (J. Hilbers)
 • Amsterdamse bioscopen: Damstraat 20/Pieters Jacobszdwarsstraat (P. Broers)
 • Uitnodigingen: Stadswandeling; Dominicuskerk, Noorderkerk

Binnenstad 155 (december 1995)

Binnenstad 156 (februari 1996)

Binnenstad 157 (april 1996)

Binnenstad 158 (juni 1996)

Binnenstad 159 (augustus 1996)

Binnenstad 160 (oktober 1996)

 • Bij de voorplaat: Ruiterbeeld koningin Wilhelmina (Geurt Brinkgreve)
 • Interview met Nora Salomons, de gemeentelijke ombudsman (Frans Heddema)
 • New urbanism (Geurt Brinkgreve)
 • Uitnodiging lezing "Behoud en herstel" door Hans Stoovelaar op 12 november en Jaarvergadering VVJPH - zaterdag 30 november + concert
 • Ricardo: De vele beelden van Amsterdam
 • Nogmaals het beschermde stadsgezicht (Geurt Brinkgreve)
 • Op de bres voor Amsterdam XXXV: Vereniging voor Heemkennis "Ons Amsterdam" (Dini de Braal)
 • Buurtgroep "Behoud Meisjesschool" (Geurt Brinkgreve)
 • Bijnamen (Geurt Brinkgreve)
 • De inrichting van de Beurs van Berlage en Zwerftochten langs Amsterdamse gevelstenen - boekbesprekingen (Geurt Brinkgreve)
 • Kroonlantaarns op de Dam! (Walther Schoonenberg)
 • Correspondentie over reclame op gevel Paleis (brief Walther Schoonenberg aan de Koningin + antwoord)
 • Uitbreiding Tuschinsky-complex (Frans Amende)
 • De klok op het Spui (Arjen van der Leeuw)
 • De toeristenstroom (Geurt Brinkgreve)
 • De binnenstad in cijfers (Geurt Brinkgreve)
 • Een reclamedrukwerk (Geurt Brinkgreve)
 • Slecht rekenen (Geurt Brinkgreve)
 • Reconstructie: mag dat? (Geurt Brinkgreve)
 • Het kan verkeren (Geurt Brinkgreve)
 • Op het metrostation Rokin komt een parkeergarage en het water kunnen we vergeten (Frans Amende)
 • Kentering? - Prinsengracht 596 (Geurt Brinkgreve)
 • Gaten vullen door een verkeerde tandarts (Geurt Brinkgreve)
 • De Zuidvleugel van het Rijksmuseum (Arjen v.d. Leeuw)
 • Uit het fotoarchief (Geurt Brinkgreve)

Binnenstad 161 (december 1996)

 • Bij de voorplaat: Lijnbaansgracht 324-325 - Bewaard in het hart (Geurt Brinkgreve)
 • Jaarvergadering 15 maart 1997 - Theatrum Anatomicum in de Waag
 • Interview met wethouder Guusje ter Horst:
 • Ricardo: Wat deed de projectgroep HAT "Alsof de hele stad op je inpraat" - een tijdsbeeld
 • Op de bres voor Amsterdam XXXVI: Een zinloze metro van een cynisch stadsbestuur (Henk Bakker)
 • Het sprekende en zingende tijdschrift, dat Cineac heet (Marlin Burkunk)
 • De klokken van de Eilandskerk (Geurt Brinkgreve)
 • Amsterdam vanonder het kraslot - "Stad noch land" boekbespreking (Frans Heddema)
 • Toch gidsland? (Geurt Brinkgreve)
 • De Amsterdammertjes (Geurt Brinkgreve)
 • Banen of bewoners in de binnenstad (Geurt Brinkgreve)
 • "Verleden tijd" - historiserend bouwen (Geurt Brinkgreve)
 • Het Valkhof en de Jan Roodenpoortstoren (Geurt Brinkgreve)
 • De Larmagtoren, een onvoldoend cijfer (Geurt Brinkgreve)
 • Kroonlantaarns op de Dam? (Walther Schoonenberg)
 • Sloop en nieuwbouw aan de Amstel (Frans Amende)
 • Bestemmingsplan Amstel/Weesper (Frans Amende)
 • Weg met de denderende reclamemonsters (Edo Spier)
 • Stedelijk dak (Geurt Brinkgreve)

Binnenstad 162 (februari 1997)

Binnenstad 163 (april 1997)

 • Bij de voorplaat: Reguliersgracht - eerst verdedigd, nu beschermd stadsgezicht (Geurt Brinkgreve)
 • Interview met Miek Witsenburg, landschapsarchitecte: "Veel beleid en weinig geld" (Frans Heddema)
 • Weeklacht van den Voetganger - Amsterdammertje (Richter Roegholt)
 • Uitnodigingen: "Vernieuwen of vernielen" - 24 mei o.l.v. Frans Amende; 15 juni Gevelstenen kijken H. Souer + oproep hand- en spandiensten
 • Ricardo: Een woontoren op het Weteringcircuit
 • Amsterdam verdient beter - aankondiging
 • Op de bres voor Amsterdam XXXVIII: De Engelse kerk en haar orgel (John Cowie)
 • Wit licht langs de grachten. Maar dan wel in de kroonlantaarn! (Walther Schoonenberg)
 • Westerdokseiland (Geurt Brinkgreve)
 • Westerstraat 236-240 (Geurt Brinkgreve)
 • tegenstrijdigheden (Geurt Brinkgreve)
 • IJburg en de Noord-Zuidlijn (Geurt Brinkgreve)
 • Zes drempels bij elke brug (Walther Schoonenberg)
 • Woonbotenbeleid
 • Onderscheiding voor het Nationaal Restauratie Centrum (Geurt Brinkgreve)
 • In memoriam Aad Evers (Geurt Brinkgreve)
 • De bomen aan de Korte Prinsengracht (P. Gofferj sr.)

Binnenstad 164 (juni 1997)

Binnenstad 165 (september 1997)

Binnenstad 166/167 (november 1997)

Binnenstad 168 (januari 1998)

Binnenstad 169 (maart 1998)

Binnenstad 170 (mei 1998)

Binnenstad 171 (juli/augustus 1998)

Binnenstad 172 (september 1998)

Binnenstad 173 (november 1998)

Binnenstad 174 (januari/februari 1999)

Binnenstad 175 (maart 1999)

Binnenstad 176 (mei 1999)

Binnenstad 177 (juli 1999)

Binnenstad 178 (oktober 1999)

Binnenstad 179 (november 1999)

Binnenstad 180 (januari 2000)

Binnenstad 181 (maart/april 2000)

Binnenstad 182 (mei/juni 2000)

Binnenstad 183 (juli 2000)

Binnenstad 184 (september 2000)

Binnenstad 185 (november 2000)

Binnenstad 186 (februari 2001)

Binnenstad 187 (maart 2001)

Binnenstad 188 (mei 2001)

Binnenstad 189 (juli 2001)

Binnenstad 190 (september 2001)

Binnenstad 191 (december 2001)

Binnenstad 192 (februari 2002)

Binnenstad 193 (mei 2002)

Binnenstad 194 (juli 2002)

Binnenstad 195 (november 2002)

Binnenstad 196 (december 2002)

Binnenstad 197/198 (maart 2003)

Binnenstad 199 (april 2003)

Binnenstad 200 (juni 2003)

Binnenstad 201 (september 2003)

Binnenstad 202 (november 2003)

Binnenstad 203 (december 2003)

Binnenstad 204 (maart 2004)

Binnenstad 205 (mei 2004)

Binnenstad 206 (juli 2004)

Binnenstad 207 (september 2004)

Binnenstad 208 (november 2004)

Binnenstad 209 (januari 2005)

Binnenstad 210 (maart/april 2005)

Binnenstad 211 (mei 2005)

Binnenstad 212 (juli 2005)

Binnenstad 213 (oktober 2005)

Binnenstad 214 (december 2005)

Binnenstad 215 (februari 2006)

Binnenstad 216 (maart 2006)

Binnenstad 217 (juni 2006)

Binnenstad 218 (oktober 2006)

Binnenstad 219 (december 2006)

Binnenstad 220 (februari 2007)

Binnenstad 221 (april 2007)

Binnenstad 222 (juli 2007)

Binnenstad 223/224 (oktober 2007)

Binnenstad 225 (december 2007)

Binnenstad 226 (februari 2008)

Binnenstad 227 (maart 2008)

Binnenstad 228/229 (juni 2008)

Binnenstad 230 (september 2008)

Binnenstad 231 (november 2008)

Binnenstad 232 (januari 2009)

Binnenstad 233 (maart 2009)

Binnenstad 234 (juni 2009)

Binnenstad 235 (augustus 2009)

Binnenstad 236 (oktober 2009)

Binnenstad 237 (december 2009)

Binnenstad 238 (februari 2010)

Binnenstad 239 (april 2010)

Binnenstad 240 (juni 2010)

Binnenstad 241 (augustus 2010)

Binnenstad 242 (oktober 2010)

Binnenstad 243 (december 2010)

Binnenstad 244 (februari 2011)

Binnenstad 245 (maart 2011)

Binnenstad 246 (mei 2011)

Binnenstad 247 (augustus 2011)

Binnenstad 248 (oktober 2011)

Binnenstad 249 (december 2011)

Binnenstad 250 (maart 2012)

Binnenstad 251 (april/mei 2012)

Binnenstad 252 (juni/juli 2012)

Binnenstad 253 (augustus/september 2012)

Binnenstad 254/255 (november/december 2012)

Binnenstad 256 (januari/februari 2013)

Binnenstad 257 (maart/april 2013)

Binnenstad 258 (mei/juni 2013)

Binnenstad 259 (juli/augustus 2013)

Binnenstad 260 (september/oktober 2013)

Binnenstad 261 (november/december 2013)

Binnenstad 262 (januari/februari 2014)

Binnenstad 263 (maart/april 2014)

Binnenstad 264 (mei/juni 2014)

Binnenstad 265 (juli/augustus 2014)

Binnenstad 266 (september/oktober 2014)

Binnenstad 267 (november/december 2014)

Binnenstad 268 (januari/februari 2015)

Binnenstad 269 (maart/april 2015)

Binnenstad 270 (mei/juni 2015)

Binnenstad 271 (juli/augustus 2015)

Binnenstad 272 (september/oktober 2015)

Binnenstad 273 (november/december 2015)

Binnenstad 274 (januari/februari 2016)

Binnenstad 275 (maart/april 2016)

Binnenstad 276 (mei/juni 2016)

Binnenstad 277 (juli/augustus/september 2016)

Binnenstad 278 (oktober/november/december 2016)

Binnenstad 279 (januari/februari 2017)

Binnenstad 280 (maart/april 2017)

Binnenstad 281 (mei/juni 2017)

Binnenstad 282/283 (juli/augustus/september/oktober 2017)

Binnenstad 284 (november/december 2017)

Binnenstad 285 (januari/februari 2018)

Binnenstad 286 (maart/april 2018)

Binnenstad 287/288 (mei/augustus 2018)

Binnenstad 289 (september/oktober 2018)

Binnenstad 290 (november/december 2018)

Binnenstad 291 (januari/februari 2019)

Binnenstad 292 (maart/april 2019)

Binnenstad 293 (mei/juni/juli 2019)

Binnenstad 294 (aug.-okt. 2019)

Binnenstad 295 (nov./dec. 2019)

Binnenstad 296 (jan./febr. 2020)

Binnenstad 297 (mrt./apr. 2020)

Binnenstad 298 (mei/juni 2020)

Binnenstad 299 (jul./sept. 2020)

Binnenstad 300 (okt./dec. 2020)

Binnenstad 301/302 (jan./mrt. 2021)

Binnenstad 303 (apr./mei 2021)

Binnenstad 304 (jun./aug. 2021)

Binnenstad 305 (sept./nov. 2021)

Binnenstad 306 (jan./febr. 2022)

Binnenstad 307 (mrt./apr. 2022)

Binnenstad 308 (mei-aug. 2022)

Binnenstad 309 (sept.-dec. 2022)

Binnenstad 310 (jan.-maart 2023)

Binnenstad 311 (april-juni 2023)

Binnenstad 312 (december 2023)

Binnenstad 313 (Voorjaar 2024)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Colofon

De redactie van het verenigingsblad 'Binnenstad' bestaat uit: Wilfred van Leeuwen (hoofdredacteur), Juliet Oldenburger (eindredacteur), Gerrie van Adrichem (vormgever), Guido Hoogewoud en Vincent van Rossem.
De verantwoordelijkheid voor gesigneerde stukken berust geheel bij de auteur.

De meeste foto's in Binnenstad (voor zover niet anders vermeld) zijn gemaakt door fotograaf Maarten Brinkgreve en Roos Aldershoff.

ISSN: 1567-4827