Vergunning Amsterdam Museum verleend

Op 7 november 2022 heeft de gemeente vergunning verleend voor de verbouwing van het Amsterdam Museum, het voormalige Burgerweeshuis. De stukken worden momenteel bestudeerd.
Amsterdam Museum, hoek NZ Voorburgwal en Sint Luciƫnsteeg, artist's impression (Neutelings Riedijk Architects)

Ondanks het feit dat dit belangrijke rijksmonument ingrijpend zal worden aangetast, lag in de lijn der verwachting dat voor de verbouwing vergunning zou worden verleend, aangezien de gemeente (tevens eigenaar) zich inmiddels op verschillende wijzen aan het plan had gecommitteerd. Toch was het ook weer onverwacht, want er lag nog een toezegging aan raadslid Diederik Boomsma (CDA) dat het plan ook zou worden behandeld in de raadscommissie.

In juli 2022 heeft de vereniging in een zienswijze bezwaren geuit tegen het verbouwingsplan van het monumentale Burgerweeshuis. Ook de Bond Heemschut en het Cuypers Genootschap gaven op vergelijkbare wijze blijk van hun protest. Ondanks deze negatieve zienswijzen van de erfgoedorganisaties heeft het museum de plannen ongewijzigd doorgezet.

De VVAB buigt zich momenteel over het besluit, inclusief de meer dan veertig bijlagen. Naar verwachting zal de VVAB beroep aantekenen tegen de vergunning bij de Rechtbank Amsterdam.

W.S.

De vergunning inclusief de bijlagen zijn in te zien op onze website.

(Uit: Binnenstad 309, sept.-dec. 2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.