Bijzondere Ledenvergadering i.v.m. nieuw beleidsplan en statutenwijziging

Zaterdag 1 oktober 2022, in de Keizersgrachtkerk

Agenda

1 Opening

2 Ingekomen stukken en vaststelling van de agenda

3 Notulen van de ALV van 2 april 2022 [PDF-bestand]

4 Nieuw beleidsplan. Gehoord de discussie van 25 augustus j.l. heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld, waarin de belangrijkste prioriteiten voor de komende periode zijn beschreven. [PDF-bestand]

5 Statutenwijziging. Met behulp van een notaris heeft het bestuur een statutenwijziging opgesteld vanwege de eisen die de Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de ANBI-vereisten stellen. [PDF-bestand]
Toelichting van de notaris: [PDF-bestand]

6 Benoeming van Dingeman Coumou als bestuurslid [PDF-bestand]

7 Rondvraag en sluiting

Na afloop borrel in de Tuinzaal.

(Uit: Binnenstad 308, mei/aug. 2022)

Op deze bijzondere ALV werd een nieuw beleidsplan vastgesteld en de statuten gewijzigd. Ook werd het bestuur uitgebreid met Dingeman Coumou.

[Notulen] (PDF-bestand) (vast te stellen op de volgende ALV)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.