Algemene Ledenvergadering 2022

Zaterdag 2 april 2022, 10.00 uur, Amstelkerk

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststelling van de Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 september 2021, gepubliceerd bij Binnenstad 305 [PDF-bestand]

3. Vaststelling Algemeen Jaarverslag 2021. Toelichting door de secretaris namens het bestuur. [PDF-bestand]

4. Financiƫle jaarverslagen 2020 en 2021
a. Toelichting door de kandidaat-penningmeester namens het bestuur
b. Verslag van de kascommissie
c. Vaststelling Financiƫle jaarverslagen en dechargeverlening
[PDF-bestand]

5. Benoeming nieuwe bestuursleden
Als nieuwe leden worden door het bestuur voorgesteld: Maarten Mol en Betty Nijmeijer. [PDF-bestand]

6. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de ALV, omstreeks 12.00 uur, vindt een discussiebijeenkomst plaats over het bruggen- en kademurenproject.

Plaats en tijd: Amstelkerk, Amstelveld 10, 10.00-13.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.

(Uit: Binnenstad 306, jan./febr. 2022)

Op deze ALV werd het jaarverslag vastgesteld. Ook werd het bestuur uitgebreid met Maarten Mol en Betty Nijmeijer. Op deze eerste bestuursvergadering direct na de ALV werd Maarten Mol benoemd tot penningmeester.

[Notulen] (PDF-bestand)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.