Algemene Ledenvergadering 2022

Zaterdag 2 april 2022, 10.00 uur, Amstelkerk

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststelling van de Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 september 2021, gepubliceerd bij Binnenstad 305 [PDF-bestand]

3. Vaststelling Algemeen Jaarverslag 2021. Toelichting door de secretaris namens het bestuur. [PDF-bestand]

4. Financiƫle jaarverslagen 2020 en 2021
a. Toelichting door de kandidaat-penningmeester namens het bestuur
b. Verslag van de kascommissie
c. Vaststelling Financiƫle jaarverslagen en dechargeverlening
[PDF-bestand]

5. Benoeming nieuwe bestuursleden
Als nieuwe leden worden door het bestuur voorgesteld: Maarten Mol en Betty Nijmeijer. [PDF-bestand]

6. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de ALV, omstreeks 12.00 uur, vindt een discussiebijeenkomst plaats over het bruggen- en kademurenproject.

Plaats en tijd: Amstelkerk, Amstelveld 10, 10.00-13.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.

(Uit: Binnenstad 306, jan./febr. 2022)

[Notulen] (PDF-bestand)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.