Huisvuilafvoer over het water

De drassige grond is een van de zorgpunten bij het behoud van de binnenstad in Amsterdam. Bovenaan het zorgpuntenlijstje prijkt nog altijd het steeds zwaarder wordende vrachtverkeer. Waar honderd jaar geleden handkarren en paard-en-wagens de meeste vracht vervoerden en de sul nog niet uit het straatbeeld weg te denken was, namen bestelautootjes en vrachtwagens deze taak vrijwel geheel over.
Foto: Wim Ruigrok

Door hun toenemende gewicht en grootte vormen vrachtwagens echter een steeds grotere bedreiging voor de fundering van de kaden en de aangrenzende bebouwing. Wanneer paal en perk wordt gesteld aan hun gewicht en tevens hun snelheid ingeperkt wordt, zal de drassige grond minder klappen te verduren krijgen. De gemeente Amsterdam zoekt al jaren naar vormen om dit zorgpunt beheersbaar te maken, op de hielen gezeten door instortende kademuren of verslechterende bruggen.

Proefprojecten

Mede op aandringen van de VVAB worden er momenteel proeven uitgevoerd met huisvuilafvoer over het water. Het doel is daarbij het vinden van alternatieven voor de 30 ton wegende vuilniswagens. Op 15 maart 2021 is voor een half jaar zo'n proef van start gegaan met drie vormen van inzameling en afvoer van het huisvuil in een deel van het Wallengebied. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de heersende gewoontes, zoals het op de stoeprand plaatsen van de plastic zakken op de twee vaste ochtenden in de week.

1. Rechtstreeks van voordeur naar afvalboot De eerste vorm betreft het ophalen van het huisvuil in straten waar de afvalboot langs kan varen. Dit lijkt me om diverse redenen een vrij lastige klus en het verbaast me niet dat deze vorm in de eerste maand nog niet van de grond is gekomen.

2. Met kiepkarretjes naar de afvalboot Kiepwagentjes, die gelijkenis vertonen met de karretjes die regelmatig de straatvuilnisbakken in de binnenstad legen, halen het huisvuil op en storten het in een afgemeerde afvalboot. Hiertoe worden op de vuilnis-inzamelmomenten enkele parkeerplekken vrij gehouden. Het elektrische slepertje dat de grote afvalboot verplaatst gebruikt zijn hijskraantje om het vuil in de afvalboot wat te 'reshuffelen' en daarbij de lege dozen wat in elkaar te drukken. Twee mensen zijn hiermee belast en maken al wachtend op het volgende kiepkarretje een praatje onder het genot van hun saffie. De twee vuilnisophalers op het kiepkarretje verrichten hun werk in alle gemoedelijkheid zoals we bij deze vuilophaal-autootjes gewend zijn. Als zij hun laatste vrachtje de boot in hebben gekieperd voert het slepertje de afvalboot af naar de vuilverbranding in AmsterdamNoord.

3. De ouderwetse vuilniswagen
Hoewel de proef spreekt over kleine vuilniswagens ben ik deze nog niet tegengekomen. Wel de bekende grote vuilniswagens waar de vuilniszakken door onze 'vrije jongens' met behendigheid ingeslingerd worden, waarna ze met élan en snelheid op de achtertree springen naar de volgende huisvuilzakken. Het onder druk bijeen geperste vuil wordt met veel lol en onverantwoord hoge snelheid over de Zeedijk afgevoerd, of luid toeterend door de Oude Hoogstraat gesjeesd. Zien we deze 'vrije jongens' straks terug op de aangekondigde kleine vuilniswagens?

Pieter Zuidema
lid werkgroep Water

(Uit: Binnenstad 303, apr./mei 2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.