Sjuwke Brinkgreve (1922-2021)

28 februari j.l. overleed sjuwke Brinkgreve-Kunst. Zij is zó oud geworden dat maar weinigen zich nog zullen herinneren dat Sjuwke in 1962 zitting had in het eerste bestuur van de vereniging Vrienden van Diogenes, de steunvereniging van de stichting Diogenes waaruit onze vereniging is voortgekomen.

Deze stichting had zich in 1960 ten doel gesteld bij te dragen aan het herstel van de Amsterdamse binnenstad door verkrotte panden te restaureren, speciaal voor kunstenaars. Van de verworven panden – en bouwvallen – heeft Sjuwke ter illustratie van de eerste jaarverslagen geveltekeningen gemaakt, die later deels ook zijn gepubliceerd in de De Lamp van Diogenes, de voorloper van Binnenstad. Voor haar huwelijk met Geurt Brinkgreve (1944) had Sjuwke deel uitgemaakt van de beeldhouwklas van Jan Bronner aan de Rijksacademie. In 1965 verhuisde het echtpaar naar de bovenverdieping van het Aalsmeerder Veerhuis, dat toen als kantoor in gebruik werd genomen door de verschillende instellingen die Geurt had opgericht. Wie daar met enige regelmaat kwam, heeft haar ontmoet als moeder des huizes. Nadat omstreeks 1975 alle kinderen waren uitgevlogen, kreeg Sjuwke weer meer tijd en heeft zij – tot haar ogen te slecht werden – nog circa 25 jaar kunnen tekenen en beeldhouwen. Zij maakte onder meer kalkstenen beelden van dieren en ook enkele gevelstenen. In 1997 is een boekje verschenen over het beeldend werk van Sjuwke en Geurt Brinkgreve. Wie dat aardig vindt kan dit boekje nog bestellen.

J.O.

(Uit: Binnenstad 301/302, jan./mrt. 2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.