(Digitale) Algemene Ledenvergadering 2020

Donderdag 25 februari 2021, 16.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering van 26 mei 2019, gepubliceerd in Binnenstad 295.
 3. Vaststelling Algemeen jaarverslag 2019-2020 ; toelichting door de secretaris.
  Aansluitend worden de werkgroepen in de gelegenheid gesteld enkele punten kort toe te lichten.
 4. a. Financieel jaarverslag 2019 en Begroting 2021; toelichting door de penningmeester.
  b. Verslag van de kascommissie. Vaststelling van het financieel verslag en dechargeverlening
  c. (Her)benoeming van de leden van de kascommissie
 5. Bestuurssamenstelling
  Yellie Alkema treedt uit het bestuur. De zittingstermijn van Els Iping, Fred Kramer en Dick van der Kroon is in 2020 afgelopen. Met terugwerkende kracht worden zij voorgedragen voor een nieuwe termijn. Daarnaast stelt het bestuur voor Guusje ter Horst als bestuurslid te benoemen (zie voordracht); toelichting door de voorzitter.
 6. Rondvraag en sluiting

(Uit: Binnenstad 300, okt./dec. 2020)

Op deze ALV werden Fred Kramer en Dick van der Kroon herbenoemd en Guusje ter Horst benoemd als bestuurslid. De herverkiezing van Els Iping ging echter niet door, omdat de leden daar niet mee instemden.

[Notulen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.