Algemene Ledenvergadering 2021

Toelichting voorstel bestuursvoordracht

Voor de (te) ontstane vacatures in het bestuur zijn twee oproepen geplaatst in de nieuwsbrief. Bijna alle vacante bestuurszetels kunnen in de ALV van 25 februari 2021 worden vervuld.

Alleen voor de bestuursfunctie 'juridische zaken' ontbreekt een kandidaat. Daar blijven we naar zoeken en hopelijk kunnen we later dit jaar alsnog een kandidaat voordragen.

Het bestuur draagt voor: Guusje ter Horst (openbare ruimte), Els Iping (leefbaarheid), Dick van der Kroon (penningmeester) en Fred Kramer (secretaris). De laatste drie personen worden voorgedragen voor een nieuwe termijn.

Guusje ter Horst is nieuw, althans als kandidaat voor het bestuur. Het bestuur ziet in haar een welkome versterking van zijn gelederen. zij heeft veel bestuurservaring en is actief op tal van plekken in de samenleving. zij was onder meer minister, burgemeester en gemeenteraadslid en zit nu in enkele Raden van toezicht en bekleedt diverse voorzittersfuncties op vooral het terrein van kunst, cultuur, wetenschap en gezondheidszorg. Als voormalig wethouder van Amsterdam (*) en als Amsterdams burger is Guusje zeer bekend met het terrein waarop haar voornaamste focus zal komen te liggen: de openbare ruimte. Zij is lid van de gelijknamige werkgroep en neemt graag het voorzitterschap op zich.
Guusje heeft een brede interesse. Binnen het werkveld van de VVAB heeft behalve de openbare ruimte vooral de leefbaarheid haar belangstelling. tevens is zij geïnteresseerd in verkeer. Guusje is een samenwerker, maar is gewend om autonoom haar positie te bepalen. zij staat open voor (tegen)argumenten en compromissen sluiten is haar niet vreemd.
De functies die Guusje momenteel bekleedt staan op geen enkele wijze haar bestuurslidmaatschap van de VVAB in de weg en Guusje is in voorkomend geval uitermate alert op het voork├│men van (schijnbare) belangenverstrengeling. Zij is loyaal aan de VVAB. Kortom, zij past binnen het profiel en wij zien een vruchtbare samenwerking met Guusje tegemoet.

Het bestuur

(*) Zie: 'Ik wil terug naar duurzaam materiaal', Binnenstad 161 (dec. 1996)

[Agenda]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.