Rectificatie: Franse kerk

In het stukje over de Franse kerk in Binnenstad 290 zijn helaas een fout en een omissie geslopen. De Franstalige katholieken kerkten aanvankelijk niet in het gasthuis bij de Heilige Stede, maar mogelijk in de Sint Joriskapel, die ongeveer ter hoogte van het vroegere Maison de Bonnneterie aan het Rokin stond.
Bij het schrijven van het stukje heb ik inzage gehad in de concepttekst van een artikel van de hand van Léonie Marquaille over de zeventiende-eeuwse inventarislijsten van de Franse kerk. Dat artikel verschijnt binnenkort in het Maandblad Amstelodamum.

Gerrit Vermeer

Naschrift redactie
Wat dat laatste betreft: de redacties van Binnenstad en Amstelodamum betreuren het dat Gerrit Vermeer met zijn stukje niet even gewacht heeft totdat het definitieve artikel van Léonie Marquaille, kunsthistorica te Lausanne, in Amstelodamum verschijnt. Daardoor ontstaat verwarring over de juiste volgorde. Het was Léonie Marquaille die het initiatief nam tot het schrijven van een artikel over de verdwenen en vergeten Franse kerk aan de NZ Voorburgwal, meer speciaal de inventaris. Gerrit heeft als redactielid van Amstelodamum bij de vertaling geholpen, maar hij heeft met de wat overhaaste plaatsing in ons blad van zijn eigen artikel over de bouwgeschiedenis niet de voor dit soort aanvullende publicaties gebruikelijke weg bewandeld.

(Uit: Binnenstad 292, mrt./apr. 2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.