Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2019

Zondag 26 mei, 14.00 - 16.30 uur

in de rode zaal van de Vrijmetselaarsloge, Vondelstraat 39 te Amsterdam
ALV 2018
Zaal open vanaf 13.30 uur

14.00-15.30 uur: Huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)

1. Opening

2. Vaststelling van de notulen van de Extra Ledenvergadering van 21 november 2018

3. Vaststelling Algemeen jaarverslag 2018; toelichting door de secretaris
[PDF-bestand]

4. a. Financieel jaarverslag 2018 en Begroting 2020: toelichting door de penningmeester
[PDF-bestand]
b. Verslag van de Kascommissie; Vaststelling van het financieel verslag en dechargeverlening
c. (her)benoeming van de leden van de kascommissie

5. Bestuurssamenstelling. Er zijn dit jaar geen bestuursleden, van wie de zittingstermijn verloopt.

6. Vaststelling Beleidsplan 2019-2021
[PDF-bestand]

7. Rondvraag en sluiting

15.30-16.30 uur: Afsluitende borrel

(Uit: Binnenstad 292, mrt./apr. 2019)

[Notulen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.