Aankondiging

Extra Ledenvergadering 2018

Woensdag 21 november, 17.00 uur
Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1, 1018 LS Amsterdam

Zaal open vanaf 16.30 uur

17.00-18.00 uur: Huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)

  1. Opening
  2. Vaststelling van de notulen van de ALV van 25 mei 2018.
  3. Begroting 2018 en vaststelling begroting 2019; meerjarenraming 2020-2021.
    Bij de post Personele kosten zijn tevens drie functiebeschrijvingen toegevoegd.
  4. Rondvraag en sluiting

18.00-19.30 uur: Aansluitend vindt - eveneens in de Oosterkerk en dus niet in de Zuiderkerk - de maandelijkse verenigingsborrel plaats.

Log in met uw account om de achterliggende documenten te bekijken.

(Uit: Binnenstad 289, sept./okt. 2018)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.