AirB&B

Als er iets is wat op het ogenblik de Amsterdamse gemoederen beroert, dan is het wel de discussie over vakantieverhuur van particuliere woningen, beter bekend onder de naam AirB&B. Ook binnen de VVAB bestaat er ongerustheid over deze uitdijende vorm van vakantieverhuur, want een ieder kan constateren dat de drukte en overlast zo langzamerhand onbeheersbaar worden. Bovendien was de opmerking van burgemeester Van der Laan om de mogelijkheden van AirB&B voor huurders van sociale huurwoningen te onderzoeken menigeen in het verkeerde keelgat geschoten.
Foto Wim Ruigrok

De laatste woensdagavondborrel vóór de zomervakantie stond daarom in het teken van AirB&B. Wethouder Laurens Ivens, met onder meer Wonen in zijn portefeuille, was als gastspreker uitgenodigd. Wat de opmerking van de burgemeester betrof kon hij de volle zaal geruststellen; de gemeenteraad had zich unaniem uitgesproken tegen AirB&B in sociale huurwoningen. Verder sprak hij onder meer over de schaarste van woningen en de overspannen woningmarkt, vooral veroorzaakt door de grote populariteit van de stad, die in een landelijke enquête als meest gewilde woonplaats werd verkozen. De vanuit de zaal gemaakte opmerking, dat de verhuurderheffing die het Rijk de woningcorporaties heeft opgelegd ook een belangrijke oorzaak is, werd door de wethouder beaamd.
Na zijn inleidende praatje kon de zaal reageren en dat deed zij in groten getale. Zoals dat Berlijn AirB&B heeft verboden en of dat in Amsterdam ook niet mogelijk was? De wethouder wees op de daarvoor noodzakelijke wetswijziging en die moet van de regering komen, waarop de vragensteller de wethouder verzocht om naar creatieve oplossingen te zoeken à la de bierfiets. Volgens Ivens kan de gemeente dit probleem sowieso niet alleen aan en kan zij in dezen alle hulp gebruiken. Hij riep de VVE’s in de stad dan ook op om in het reglement op te nemen dat AirB&B niet is toegestaan. Iemand uit het publiek vertelde dat er onlangs door een VVE een rechtszaak was aangespannen tegen een eigenaar van een appartement, die tegen de wil van de VVE zijn woning verhuurde. Ondanks dat er niets over vakantieverhuur in het reglement van deze VVE was opgenomen, gaf de rechtbank de eiser gelijk. Dit maakt het voor VVE’s die in dezelfde situatie zitten mogelijk om procedures te starten tegen onwillige eigenaren. Ook werd opgemerkt dat er een enorm tekort aan ouderenwoningen is in de binnenstad en kwam iemand met een voorbeeld van een woningcorporatie die een ouderenwoning voor veel geld verhuurde aan jonge mensen. Gespreksleidster Yellie Alkema stelde voor om eigen ervaringen en ideeën op schrift te stellen en die na aoop van de discussie aan de wethouder mee te geven. De bijeenkomst werd zoals gebruikelijk afgesloten met een hapje en een drankje.

Eveline Brilleman

(Uit: Binnenstad 277, juli/augustus/september 2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.