Aankondiging debat over Heineken Hoek, Leidseplein hoek Kleine Gartmanplantsoen

Woensdag 29 juni, 20.00 uur, Zuiderkerk

Onlangs lag er een sloopaanvraag ter visie voor het complex van gebouwen op de hoek van het Leidseplein en het Kleine Gartmanplantsoen, waarin ‘grand-café’ Heineken Hoek is gevestigd. De Caransagroep wil op deze locatie graag een groot hotel realiseren, maar omdat het nieuwbouwplan op dat moment nog niet ter visie was gelegd en het volgens ons wettelijk niet is toegestaan sloop- en bouwvergunning van elkaar te splitsen, kon de VVAB geen integrale afweging maken en is pro forma bezwaar aangetekend.

Inmiddels is het bouwplan aangepast. Op advies van de welstandscommissie heeft het gebouw een apart vormgegeven kap gekregen en is er meer duidelijkheid gekomen over de vormgeving van de glazen vliesgevel.

Artist impression van het ontwerp voor de Heinekenhoek (MVSA-architecten)

Binnen de Vereniging wordt verschillend over het bouwplan gedacht. Het gebouw voldoet weliswaar niet aan de criteria van de welstandsnota, maar de architectonische kwaliteit zou voldoende aanleiding kunnen geven om hiervan af te wijken. Anderen vinden het ontwerp juist schreeuwerig en betreuren het dat de kleinschalige en in het beschermde stadsgezicht passende bebouwing moet wijken voor de komst van glazen kolos met alweer een nieuw hotel. Vanwege de functiewijziging (café-restaurant in combinatie met hotel) en de overschrijding van de maximaal toegestane bouwhoogte met 10 meter is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Op voorstel van de Werkgroep Waakhond organiseert het bestuur daarom een speciaal ledendebat over het bouwplan Heineken Hoek (zie bijgaand artikel), waarbij de vraag centraal staat of de VVAB bezwaar moet aantekenen en zo nodig in beroep moet gaan tegen dit bouwplan of juist niet. Het bestuur zal enkele specialisten uitnodigen.

[Proforma bezwaarschrift] (PDF-bestand, 9 mei 2016)

(Uit: Binnenstad 276, mei/juni 2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.