Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 28 mei 2016

Uilenburger Synagoge, Nieuwe Uilenburgerstraat 91

Els Iping aan het woord met achter de tafel, v.l.n.r., Walther Schoonenberg, Fred Kramer, Jos Otten en Hans Lurvink.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Zaal open vanaf 13.30 uur

14.00-16.00 uur: Huishoudelijk gedeelte (alleen openbaar voor leden)

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling notulen van de ALV van 25 april 2015. Zie: Binnenstad 271.
 3. Vaststelling Algemeen Jaarverslag 2015: toelichting door de secretaris. [PDF-bestand]
 4. Financieel jaarverslag 2015 en Begroting 2016: toelichting door de penningmeester; verslag van de kascommissie; vaststelling en dechargeverlening; (her)benoeming leden van de kascommissie. [PDF-bestand]
  Het bestuur stelt aan de ALV voor om het lidmaatschap te verhogen van € 30,- naar € 35,- en de korting op de contributie voor mensen boven de 65 te doen vervallen (zie verder het financieel verslag).
 5. Werkwijze VVAB naar aanleiding van de discussie op de vorige ALV. [PDF-bestand]
  N.B. Er is een reactie binnengekomen.
 6. Voorzitterschap. Het bestuur draagt Jacques de Smidt voor als nieuwe voorzitter van onze vereniging. [PDF-bestand]
 7. Bestuurssamenstelling. Er zijn dit jaar geen leden waarvan de statutaire termijn verloopt.
  Jos Otten (voorzitter) en Diana Wind (bestuurslid) treden vervroegd uit het bestuur.
  Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid: Arnoud Noordam. [PDF-bestand]
  Het bestuur regelt onderling de verdeling van de verschillende verantwoordelijkheden.
 8. Rondvraag en sluiting.

16.00-16.30 uur: Pauze

16.30-17.00 uur: Na afloop van de ALV volgt een lezing over de Uilenburger Synagoge die onlangs is gerestaureerd. Het Hoogduitse synagogegebouw is in 1766 gebouwd en behoort tot het type van een galerijkerk. De vrouwengalerij is nog intact aanwezig en rust op zware houten zuilen die de kerkruimte in drie beuken verdelen. Bij de laatste restauratie is met name het entreegebied gewijzigd, dat nog uit de tijd van de vorige gebruiker stamde, het Nationaal Restauratie Centrum. Het trappenhuis is nu meer terughoudend vormgegeven.

17.00-18.00 uur: Afsluitende borrel

(Uit: Binnenstad 275, maart/april 2016)

[Notulen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.