Touringcars uit de binnenstad weren

In een brief aan de raadsleden, die op dit moment onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord, vraagt de VVAB om in de komende bestuursperiode touringcars uit de binnenstad te weren. De Vereniging heeft de onderhandelaars verzocht om dit voornemen in het coalitieakkoord op te nemen.
Chaos op het Muntplein. Foto Cliff van Dijk.

Door de sterke groei van het toerisme zien we steeds meer touringcars rondjes draaien door de historische binnenstad. Ondanks begeleiding door speciale ‘stewards’ bij het in- en uitstappen, zorgt het toegenomen aantal touringcars de laatste jaren voor steeds grotere problemen: wachtende groepen die trottoirs en fietspaden versperren, geparkeerde bussen, ronkende motoren, slechte luchtkwaliteit en opstoppingen op de stadshartlus. Het gaat hierbij niet alleen om touringcars die toeristen van en naar de stad brengen, maar ook om de rode ‘Hop-on, hop-off’-bussen, shuttlebussen naar regionale luchthavens en vervoer van toeristen die in de binnenstad overstappen voor een dagje Keukenhof of Volendam.
Waarom kunnen deze touringcars hun passagiers niet afzetten aan de rand van de binnenstad? Bij de ‘Passenger Terminal’ (PTA) is een speciale P+R-voorziening gecreëerd, waar de bussen kunnen parkeren en de toeristen kunnen overstappen op het openbaar vervoer. Ook bij de bouw van het nieuwe busstation áchter het Centraal Station is rekening gehouden met de opvang van grotere hoeveelheden bussen. Al jaren geleden zijn er plannen ontwikkeld om touringcars uit de binnenstad te weren. Deze plannen zijn vastgelegd in het ‘Touringcarbeleid 2012-2020’, maar wachten nog steeds op uitvoering.
De touringcar-sector schermt met het grote economische belang van de touringcars. De economische waarde van de touringcarsector (50 tot 100 miljoen per jaar) bedraagt feitelijk echter slechts 1 tot 2 procent van de totale inkomsten van het toerisme voor de Amsterdamse regio. Dit staat niet in verhouding tot de overlast die deze sector met zich meebrengt.
Behalve de bovengenoemde problemen veroorzaken de touringcars niet alleen overlast, maar doen zij bovendien afbreuk aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Dat moet een plaats zijn waarin iedereen welkom is, maar er moet ook gewoond en gewerkt kunnen worden.
De ambities voor een bereikbare binnenstad, meer veiligheid, ruimte voor voetgangers en fietsers en een betere luchtkwaliteit zijn niet haalbaar als het stadsbestuur niet bereid is om ook daadwerkelijk maatregelen tegen de uitwassen van het toerisme te nemen. Bij een dergelijk beleid passen geen touringcars.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 264, mei/jun. 2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.