Ontwikkelingen rond de Oude Kerk

Doorbraak impasse Oude Kerk-problematiek

Naar aanleiding van de protesten uit verschillende hoek op het voorgestane beleid van de Stichting de Oude Kerk heeft het stadsdeel Centrum op woensdagmiddag 9 april 2014 een rondetafelgesprek georganiseerd over de toekomst van het unieke kerkgebouw. Dit gesprek met specialisten en vertegenwoordigers van diverse instellingen is op een constructieve wijze verlopen.
Een deel van de aanwezigen op het rondetafelgesprek in de Oude Kerk. Uiterst links Sjoerd Soeters en Felix Rottenberg, uiterst rechts mevr. Grandjean en Boudewijn Oranje.

Uit de bijeenkomst kwam vooral naar voren dat het bijzondere karakter van de Oude Kerk zélf uitgangspunt dient te zijn voor een levensvatbaar exploitatieplan. Afgesproken is dat een speciale begeleidingscommissie wordt samengesteld, die zich samen met het bestuur en de directeur van de Stichting de Oude Kerk verder zal buigen over de toekomstplannen voor de kerk. Deze commissie bestaat uit Marleen Slooff (oud-medewerker BMA en initiatiefneemster van het ‘Oude Kerk-protest’), Judith Belinfante (vanwege haar betrokkenheid bij de restauratie en ‘musealisering’ van de Portugese synagoge), Judikje Kiers (directeur van het Bijbels museum en Ons’ Lieve Heer op Solder), en namens de oudheidkundige verenigingen: Willem van Bennekom (Amstelodamum), Walther Schoonenberg (VVAB) en Wim Vroom (KOG). De ideeën die uit deze commissie voortkomen zullen onder auspiciën van stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje van tijd tot tijd met de deelnemers aan het rondetafelgesprek en andere betrokkenen worden besproken.

Deze doorbraak in de al meer dan een jaar durende impasse vormt het begin van een proces dat mogelijk zal leiden tot een nieuw masterplan. Ook over de toreningangplannen zal worden gesproken. Alles staat weer ter discussie.

Walther Schoonenberg

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek schreef Geert Mak de deelnemers een brief waarin hij de hoop uitsprak dat de publieke discussie over de toekomst van de Oude Kerk een kans krijgt, zie Brief Geert Mak.

(Uit: Binnenstad 264, mei/juni 2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.