p Amsterdamse gevelstenen: Warmoesstraat 47 - Frontonvulling met twee smeden bij een aambeeld - Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Amsterdamse gevelstenen

Warmoesstraat 47

Frontonvulling met twee smeden bij een aambeeld

Het pand op de hoek van de Warmoesstraat met de Heintje Hoekssteeg heette oorspronkelijk ‘De Draeck’. Zo wordt het althans genoemd in een akte van 13 januari 1541. In 1591 wordt als huisnaam ‘De Groene Draeck’ vermeld.

Deze naam zal tot in de tweede helft van de achttiende eeuw in gebruik blijven. In 1770 kopen de gebroeders Lourens en Dirck Smits het hoekhuis op een veiling. Kort na de aankoop zullen zij het pand vernieuwd hebben en in het fronton van de nieuwe klokgevel het relief met de twee smeden, hun ‘naamkaartje’, hebben laten aanbrengen.
In de Voorlopige Monumentenlijst (1928) wordt het pand omschreven als ‘ingezwenkte halsgevel met tuitvormige top waarin twee smeden met aambeeld’. Tevens wordt het jaar 1771 genoemd, een jaartal dat niet op het reliëf voorkomt, maar wellicht stond het in de aanzetkrullen van de halsgevel. In 1946 werd het hoekhuis afgebroken en voorlopig niet vervangen. Het fronton met de twee smeden bleef echter bewaard en werd in 1952 door het K.O.G.-lid C. Sanders aangetroffen in een garage in de binnenstad. Door de eigenaar van de garage werd de steen aan het K.O.G. overgedragen. In het Jaarverslag van het genootschap van 1952 wordt hier melding van gemaakt. Jarenlang heeft de frontonsteen als bruikleen in de bloemenwinkel Jemi, Warmoesstraat 83 gestaan totdat in het voorjaar van 2013 de bloemist verzocht of het K.O.G. de steen wilde weghalen, de twee smeden stonden een beetje in de weg.
De VVAG heeft er toen voor geijverd om het fronton weer terug te laten keren op z’n oude kadastrale plek. In de voorgevel van de nieuwbouw Warmoesstraat 47 was geen plaats, maar in de zijgevel aan de Heintje Hoekssteeg hebben de twee smeden op 11 september 2013 een mooie plek gekregen.

Onno Boers

(Uit: Binnenstad 263, maart/april 2014)

Literatuur
C.A.L. Sanders, ‘Perceel Warmoesstraat 47’, in: Maandblad Amstelodamum, 39ste jrg. (1952), p. 105.
Ir. J. Kam, Waar was dat huis in de Warmoesstraat?, Amsterdam 1968, p. 248.

[Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.