Stadsdeel geeft vergunning voor ‘tuinhuis’ Herengracht 572

Verzet tegen zwembad in keurtuin gaat door

De VVAB heeft bij de rechtbank Amsterdam beroep aangetekend tegen een vergunning om in een beschermde keurtuin tussen de Heren- en Keizersgracht een zwembad aan te leggen. De aanvrager maakt gebruik van de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt om een nieuw tuinhuis te bouwen. Het zwembad is gemaskeerd als een modern glazen tuinhuis.

Volgens de Vereniging is de aanleg van een tuinhuis-zwembad in strijd met het bestemmingsplan. Dit definieert een tuinhuis als ‘een niet aan het hoofdgebouw verbonden gebouw, bestaande uit één bouwlaag, al dan niet voorzien van een kap, gesitueerd op een keurtuin en met een sierfunctie. Tuinhuizen zijn onlosmakelijk onderdeel van de stedenbouwkundige structuur en zijn bedoeld om kortstondig te verpozen en om aan tuingebruik gerelateerde zaken in op te slaan.’ De functies van een tuinhuis zijn aldus kortstondig verpozen en opslag tuinmateriaal. In een keurtuin zijn geen andere gebouwen toegestaan dan tuinhuizen, zoals op heldere en eenduidige wijze in het bestemmingsplan gedefinieerd. Bovendien mag een bestaand tuinhuis niet worden vergroot. Dit nieuwe tuinhuis is echter tweemaal zo groot als het oude, inmiddels gesloopte tuinhuis. Tenslotte mag een keurtuin niet worden onderbouwd of verhard. Het zwembad is een betonnen bak (die met een grote kraan over de huizen moet worden getild) en enkele meters diep onder het maaiveld wordt ingegraven.

Curieus is dat het stadsdeel de gebruikelijke ‘tuinhuizenzone’ halverwege de kavels op dogmatische wijze als uitgangspunt heeft genomen voor het bestemmingsplan, terwijl de tuin van Herengracht 572 van oudsher, waarschijnlijk al direct vanaf de veiling van de door de stad uitgegeven grond, diep in bouwblok doordringt. Als gevolg hiervan zal de tuin door de bouw van het tuinhuis in tweeën worden gesplitst. Bovendien is de voorzijde van het tuinhuis niet op de ‘eigen’ Herengracht, maar op de Keizersgracht georiënteerd, zodat de bewoners daar straks in een zwembad kijken, dat behoort bij een kavel aan de Herengracht.

Een bezwaar van de bewoners en de Vereniging werd door het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum ongegrond verklaard. Daartegen gaat VVAB nu in beroep bij de rechtbank. Er is tevens een verzoek gedaan voor een voorlopige voorziening, omdat de bouw van het tuinhuis-zwembad reeds is begonnen, terwijl nog de mogelijkheid voor beroep nog open staat. Al eerder is namelijk gebleken dat de aanvrager geenszins voornemens is de procedurele gang van zaken af te wachten.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 261, november/december 2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.