Bouwplan Plantage Muidergracht 105

Op 23 mei 2013 werd door Stadsdeel Centrum een inspraakavond georganiseerd over het concept-ontwerp-bestemmingsplan ‘Plantage Muidergracht 105’, waar thans nog het woonhuis met atelier van Hildo Krop staat. De bestemmingsplanwijziging is nodig om een bouwplan mogelijk te maken voor deze locatie, dat in strijd is met het vigerend bestemmingsplan ‘Oostelijke Binnenstad’.

Eerder, in 2010, stuitte een bouwplan voor levensloopbestendige-/seniorenwoningen op bezwaren van de Welstandscommissie, die vond dat het geprojecteerde bouwvolume te groot was voor de kleinschalige omgeving. Ook de opdrachtgever zat met de bouwopgave in zijn maag en heeft zich sterk gemaakt voor een andere invulling van het terrein. Het bestemmingsplan ‘Oostelijke Binnenstad’ maakt momenteel nieuwbouw mogelijk met een nok- en goothoogte van respectievelijk 13 en 11 meter, waarbij bovendien het gehele open stuk tussen Plantage Muidergracht 103 en 109 dichtgebouwd mag worden. Het achterliggende terrein zou dan door middel van een poort in de nieuwbouw ontsloten moeten worden. Het huidige plan is echter een stuk kleinschaliger. Dat het bestemmingsplan toch gewijzigd moet worden, ondanks dat het bouwplan qua volume kleiner is dan toegestaan is, komt doordat het, evenals de bestaande bebouwing, uitsteekt buiten het vlak, waarbinnen het bestemmingsplan “Oostelijke Binnenstad” bouwen toestaat. Ook wanneer de huidige bebouwing gesloopt en exact teruggebouwd zou worden was een wijziging van het bestemmingsplan dus noodzakelijk.

Het stadsdeel is van oordeel dat het bouwplan passend is voor deze locatie, omdat, evenals nu het geval is, een aanzienlijk deel van het terrein onbebouwd zal blijven en als tuin ingericht zal worden en rekening houdt met de aanwezige cultuurhistorische waarden. De VVAB is van mening dat de voor het ontwerp verantwoordelijke architect, Katja Behn van Buro de Binnenstad, er in geslaagd is een ontwerp te maken dat zich naadloos in de omgeving voegt: de nok- en goothoogte van het woonhuis aan de straat zijn teruggebracht naar respectievelijk 10 en 7,50 meter, wat wel hoger is dan de huidige bebouwing. Achter het woonhuis aan de straat zijn een tussenbouw en een ateliergebouw geprojecteerd, die opeenvolgend in hoogte afnemen. Het woonhuis krijgt bovendien gepleisterde gevels en een kap van ongeveer dezelfde dimensies als de belendende percelen ter linkerzijde. Op het binnenterrein verrijst een atelieraanbouw met gebruikmaking van veel hout en glas. Het geheel blijft vrijwel volledig binnen de footprint van de huidige bebouwing. De tuin blijft behouden en maakt zicht op de achterliggende bebouwing mogelijk. Positief aan het plan is voorts dat de opdrachtgever er niet voor kiest de straatwand dicht te bouwen, wat het huidige bestemmingsplan wel mogelijk maakt, maar kiest voor een kleinschalige invulling, waarbij het karakter van het woonhuis met atelier van Hildo Krop in dezelfde sfeer in de nieuwbouw moet terugkeren.

De buren op de Plantage Lepellaan en de Plantage Muidergracht zijn echter minder enthousiast: het bouwplan heeft mogelijk nadelige gevolgen voor de daglichttoetreding, al zal dat nader uitgezocht moeten worden. Enkele buren maakten tijdens de inspraakbijeenkomst hun bezwaren kenbaar tegen het verdwijnen van de huidige éénlaags bebouwing op het binnenterrein die door nieuwbouw met twee lagen vervangen zal worden. Voor hun privacy hoeven zij echter niet te vrezen: in de westgevel zijn geen ramen ontworpen. Ook heeft het bouwplan geen gevolgen voor de eventuele herbouw van de afgebrande paardenstal van architect Salm op het achterliggende terrein. Vooralsnog steunt de VVAB deze ontwikkeling, die een aanzienlijke verbetering behelst ten opzichte van eerdere plannen!

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Plantage Muidergracht’ zal van 4 oktober tot en met 14 november 2013 ter inzage gelegd en medio februari 2014 vastgesteld worden door de stadsdeelraad.

David Mulder

(Uit: Binnenstad 259, juli/augustus 2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.