VVAB in verzet tegen zwembad in keurtuin

De VVAB heeft bij het stadsdeel bezwaar aangetekend tegen een vergunning om in een beschermde keurtuin tussen de Heren- en Keizersgracht een zwembad aan te leggen. De aanvrager, bewoner van de Herengracht, maakt gebruik van de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt om een nieuw tuinhuis te bouwen. Het zwembad is namelijk vermomd als een modern glazen tuinhuis.

De Vereniging heeft betoogd dat het aanleggen van een zwembad in een beschermde keurtuin in strijd is met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan definieert een tuinhuis namelijk als ‘een niet aan het hoofdgebouw verbonden gebouw, bestaande uit één bouwlaag, al dan niet voorzien van een kap, gesitueerd op een keurtuin en met een sierfunctie. Tuinhuizen zijn onlosmakelijk onderdeel van de stedenbouwkundige structuur en zijn bedoeld om kortstondig te verpozen en om aan tuingebruik gerelateerde zaken in op te slaan’. Bovendien wordt in het bestemmingsplan helder en eenduidig geformuleerd dat het in keurtuinen niet is toegestaan om andere gebouwen dan tuinhuizen te bouwen. De aanvrager tracht misbruik te maken van de uitzondering op het bouwverbod door een zwembad te maskeren als tuinhuis. Door de vrijwel geheel glazen gevel, de omgedraaide oriëntatie op de Keizersgracht en het feit dat het tuinhuis niet tegen de blinde muur van de bestaande tuinhuizen aan de Keizersgracht maar midden in de tuin wordt gebouwd, heeft het bouwplan echter niets te maken met de historische typologie van het tuinhuis. De keurtuinen vertegenwoordigen in het gebied van het Unesco Werelderfgoed een hoge cultuurhistorische waarde die niet aangetast mag worden. Het aanleggen van een zwembad in deze groene oases is grensverleggend.

Omdat het bezwaar geen opschortende werking heeft, achtte de Vereniging het noodzakelijk om tevens een voorlopige voorziening te vragen; zolang de bezwaarprocedure loopt, mag er dan niet worden gebouwd. De VVAB werkt in deze kwestie samen met de Werkgroep Keurtuinen van het Wijkcentrum d’Oude Stadt, die al vele jaren op de bres staat voor het behoud en herstel van de keurtuinen. Omwonende bewoners zijn eveneens tegen het zwembad in verzet gekomen, vooral vanwege de dreigende aantasting van hun woongenot.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 258, mei/juni 2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.