Reclame van Booking.com op Herengracht 595

De VVAB heeft in overleg met het bedrijf Booking.com voor elkaar gekregen wat het stadsdeel niet lukte: dat een reclame-uiting wordt aangepast zodat deze voldoet aan de Reclamerichtlijnen. De wijziging van de reclame-uiting wordt binnenkort gerealiseerd.
Reclame op Herengracht 595 (foto Walther Schoonenberg)

Sinds januari 2012 prijkte op Herengracht 595 een opvallende reclame in witte en blauwe blokletters van de firma Booking.com. Alhoewel er geen volledig verbod op reclame aan de grachten bestaat, gelden er wel strikte regels. De toetsingscriteria hiervoor zijn opgenomen in de Reclamerichtlijnen van het stadsdeel Centrum. Van het verbod op reclame aan de grachten kan wel ontheffing worden gegeven, maar in art. 7.1b staat dat op de grachten per parcelleringseenheid slechts één tekst in losse letters is toegestaan, met een maximale dikte van 0,10 m en een maximale oppervlakte van 0,65 m². De reclame aan Herengracht 595 voldoet met een oppervlakte van ± 1,2 m² niet aan deze maat. Tot onze verbijstering negeerde het stadsdeel deze regel met het argument dat wanneer men afwijkt van de reclamerichtlijnen ook deze beperkingen niet gelden. Naar onze mening opent dit de weg naar verdere uitbreiding van reclame op de grachten. Bovendien verwees de Welstandscommissie in haar advies naar de reclame-uiting op het naastgelegen pand Herengracht 597, dat evenmin aan de regels voldoet. In plaats van iedere reclame-uiting op zich te beoordelen, roept zij hiermee een precedentwerking in het leven, die verstrekkende gevolgen heeft voor de gehele grachtengordel.

De Vereniging schreef een brief naar het dagelijks bestuur van het stadsdeel, maar dat leverde niet op. Een overleg met het bedrijf Booking.com leidde daarentegen wel tot resultaat. De reclame wordt in oppervlakte teruggebracht tot 0,65 m², terwijl de kleurstelling wordt aangepast aan die van het gebouw. Alhoewel de VVAB liever helemaal geen reclame ziet op de grachten, was de bereidheid van Booking.com om de reclame aan te passen voldoende reden voor de VVAB om het beroep, ingesteld bij de rechtbank, in te trekken. De discussie met het stadsdeel over de toepassing van de reclamerichtlijnen zal worden voortgezet.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 258, mei/juni 2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.