Verzoek tot een sloop- en bouwstop Oude Kerk

De VVAB heeft geconstateerd dat er in een bijgebouw van de Oude Kerk (Oudekerksplein 17) twee muurtjes zijn gesloopt vermoedelijk in opdracht van de Stichting De Oude Kerk. Hiervoor is echter geen omgevingsvergunning afgegeven. Het is verboden een rijksmonument aan te tasten of te wijzigen zonder vergunning.

De Vereniging heeft het stadsdeel daarom verzocht als spoedeisende herstelsanctie een bouwstop af te kondigen. Voorts heeft de VVAB gevraagd om erop toe te zien dat er geen historisch bouwmateriaal wordt afgevoerd en dat er, indien blijkt dat de gesloopte onderdelen monumentaal waren, de oude toestand wordt hersteld met gebruikmaking van het historisch bouwmateriaal. Daarnaast heeft de VVAB gevraagd geen vergunningsaanvragen in behandeling te nemen voor deelplannen, maar alleen een plan voor de gehele Oude Kerk, inclusief bijgebouwen. Alleen in de context van een totaalplan voor de exploitatie van het kostbare gebouw op langere termijn kan beoordeeld worden of deelingrepen al dan niet noodzakelijk zijn.

Op de Algemene Ledenvergadering in april jl. hebben de leden hun verontrusting uitgesproken over de plannen voor een kunsthal in de Oude Kerk en nam de vergadering met algemene stemmen een motie aan waarin werd uitgesproken dat de VVAB, wanneer dat nodig blijkt, zich met al haar ter beschikking staande middelen, waaronder ook juridische, zal verzetten tegen aantasting van monumentale waarden van het oudste en belangrijkste rijksmonument van Amsterdam.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 258, mei/juni 2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.