Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, zaterdag 6 april 2013

Felix Meritis

Felix Meritis, Keizersgracht 324

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de grachtengordel vindt de ALV dit jaar plaats in één van de belangrijkste rijksmonumenten van de grachtengordel: Felix Meritis.

De sociëteit Felix Meritis werd in 1777 door de gegoede burgerij van Amsterdam opgericht ter bevordering van de kunsten en wetenschappen. Architect Jacob Otten Husly (1738-1796) ontwierp hiervoor een imposant gebouw met o.a. een ovale concertzaal (de kleine zaal van het Concertgebouw is hier een replica van), een zaal voor natuurkundige proeven met specifieke lichtinval, een zuilenzaal voor lezingen en een tekenzaal. De feestelijke inwijding vond plaats in 1788.

Zaal open vanaf 13.30 uur (alleen voor leden).

14.00 - 16.00 uur: Huishoudelijk gedeelte
1. Opening
2. Vaststelling notulen van de ALV van 2 juni 2012 (zie Binnenstad 253)
3. Vaststelling Algemeen jaarverslag: toelichting door de secretaris. Bureausecretaris Walther Schoonenberg zal eveneens een kort verslag, van de bureauwerkzaamheden, uitbrengen.
4. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013: toelichting door de penningmeester; verslag van de kascommissie; vaststelling en dechargeverlening, (her)benoeming leden van de kascommissie
5. Bestuurssamenstelling. Twee bestuursleden hebben een statutaire zittingstermijn voltooid, Minne Dijkstra (voorzitter) en Dingeman Coumou (secretaris), maar hebben zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt de ALV voor hen te herbenoemen.
6. Verslagen van de verenigingscommissies: Werkgroep Waakhond, Werkgroep Water en Excursiecommissie
7. Rondvraag en sluiting

16.00 - 16.15 uur: Pauze

16.15 - 17.00 uur: Rondleiding door Felix Meritis (alleen voor deelnemers ALV)

Na 17.00 uur: Borrel

[Notulen]

(Uit: Binnenstad 256, februari/maart 2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.