Herengracht 595

Ontkenning van de Beleidsregels voor Gevelreclame

Wederom is men er in geslaagd een gevelreclame aan te brengen op een van de hoofdgrachten. Op de gevel Herengracht 595 prijkt sinds januari van dit jaar een opvallende reclame in witte en blauwe blokletters van de firma Booking.com.
Reclame op de Herengracht (foto: Wim Ruigrok)

Alhoewel hier officieel geen verbod op is, gelden er wel strikte regels. In de Beleidsregels Gevelreclame van het stadsdeel Centrum worden o.a. de toetsingscriteria aangegeven. Art. 3.1.e geeft aan dat een reclame als ontoelaatbaar wordt beschouwd wanneer deze is aangebracht aan bouwlagen met een woonbestemming of bouwlagen met een bedrijfsbestemming zonder publieksfunctie. Als uitzondering hierop staat in art. 7.1b m.b.t. de ‘Grachten, openbaar water en ruimten met een cultuurhistorische functie’ dat per parcelleringseenheid slechts één tekst in losse letters is toegestaan, met een maximale dikte of uitsteekmaat van 0,10 m en een maximale oppervlakte van 0,65 m².
In het geval van Herengracht 595 gaat het om een gebouw zónder publieksfunctie. Met een tekst van ± 1,2 m² voldoet deze reclame duidelijk niet aan de beleidsregels, die het stadsdeel Centrum heeft opgesteld m.b.t. reclame op de grachten.
Tot onze verbazing heeft het stadsdeel reeds op 9 februari 2012 de aanvraag voor deze reclame goedgekeurd, terwijl deze nota bene in de periode van 3 t/m 16 februari 2012 nog ter inzage lag – d.w.z. dat men er nog bezwaar tegen kon maken.
Als argument voor de goedkeuring voert het stadsdeel nu een rapport aan van de Commissie van Welstand en Monumenten (CWM), waarin de voorgeschreven maximale oppervlakte van 0,65 m² van ondergeschikt belang wordt geacht. Naar onze mening opent dit de weg naar verdere uitbreiding van reclame op de grachten. Wanneer men namelijk de 0,65 m²-norm als ondergeschikt verklaart, op grond van het argument dat de open ruimte tussen (en in) de losse letters niet mee zou tellen, opent dit de mogelijkheid om creatief om te gaan met losse-letterreclames, waardoor men zeer eenvoudig aan de strikte regels van het stadsdeel kan voldoen.
In hetzelfde rapport verwijst de welstandscommissie naar de reclame-uiting ‘Guerrilla’ op het naastgelegen pand Herengracht 597, dat evenmin aan de regels voldoet. In plaats van iedere reclame uiting op zich te beoordelen, roept zij hiermee een precedentwerking in het leven, die verstrekkende gevolgen heeft voor de gehele grachtengordel.

Johan de Wolff
Werkgroep Waakhond VVAB

(Uit: Binnenstad 252, juni/juli 2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.