Behoud Emma Kinderziekenhuis Sarphatistraat

Naar aanleiding van het concept-bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad heeft de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) in september 2010 een zienswijze ingediend, waarin zij onder andere haar zorgen kenbaar heeft gemaakt ten aanzien van het behoud van het voormalige Emma Kinderziekenhuis in de Sarphatistraat. Een jaar later, op 7 september 2011, verstuurde de VVAB een raadsadres waarin verzocht werd om formulering van de uitgangspunten voor herbestemming van het complex, waarbij behoud van onderdelen hiervan als voorwaarde zou worden gesteld.
Het Emmakinderziekenhuis in 1915 (foto uit het tijdschrift Eigen Haard Een restant van het Emmakinderziekenhuis in de Sarphatistraat (foto Wim Ruigrok)

Maart 2012 ontving de VVAB van het Dagelijks Bestuur (DB) van het stadsdeel Centrum eindelijk het langverwachte antwoord op het raadsadres. De boodschap kwam niet helemaal als een verrassing. De conceptversie van de brief van het DB was namelijk al besproken in de vergadering van de raadscommissie Bouwen en Wonen van 13 december 2011. Hierin wordt uitgelegd dat het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en de afdeling Ruimtelijk Beleid van het stadsdeel respectievelijk een waardering opgesteld en een kwaliteitstoets hebben uitgevoerd voor het complex. Deze kwaliteitstoets wordt sinds januari 2011 ingezet als instrument bij de beoordeling van aanvragen tot sloop van ‘orde 3’-panden. Geconcludeerd werd dat de gebouwen overwegend over cultuurhistorische waarden beschikten, maar dat onderdelen ook in architectuurhistorisch opzicht van belang waren. De conclusie van het DB in de conceptbrief luidde dat ‘dit te gering [is] om behoud en herstel (van de historische onderdelen) van het complex als voorwaarde te stellen bij de herontwikkeling van de locatie’.

Met dit negatieve advies was de VVAB het uiteraard niet eens. De VVAB heeft dan ook ingesproken in de raadscommissie, om nogmaals te pleiten voor het behoud van de meest waardevolle en gave onderdelen van het voormalige kinderziekenhuis, in het bijzonder de beide uiteinden van het complex. Uit de reacties van de commissieleden bleek al snel dat het standpunt van het DB op weinig steun in de Raad kon rekenen. De argumenten van de VVAB werden door een meerderheid van de commissieleden overgenomen; diverse commissieleden wilden zelfs verder gaan dan de VVAB, namelijk integraal behoud van de historisch waardevolle onderdelen van het complex.

Het DB heeft daarop haar standpunt herzien. Bij de herontwikkeling van het voormalige kinderziekenhuis zal alsnog het behoud en herstel van de historische onderdelen van het complex als voorwaarde worden gesteld. Deze uitkomst was boven verwachting en stemt dan ook tot grote tevredenheid. Hoe de definitieve plannen voor deze locatie vorm zullen krijgen is nog onbekend, maar de VVAB blijft het ziekenhuiscomplex goed in de gaten houden.

David Mulder

(Uit: Binnenstad 252, juni/juli 2012)

[Raadsadres] (PDF-bestand, 7 sept. 2011)
[Zienswijze] (PDF-bestand, 9 sept. 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.