Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, zaterdag 2 juni 2012

De Burcht

De Burcht, Henri Polaklaan 9

De ALV vindt plaats in de fraaie Bondsraadzaal van De Burcht, het monumentale gebouw van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (ANDB), ontworpen door H.P. Berlage (1856-1934). In 1900 werd het gebouw, geïnspireerd op Italiaanse volkspaleizen, geopend.

Zaal open vanaf 9.30 uur.

10.00 - 12.00 uur: Huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)
1. Opening
2. Vaststelling notulen van de ALV van 16 april 2011 (zie Binnenstad 249)
3. Vaststelling Algemeen jaarverslag: toelichting door de secretaris
4. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012: toelichting door de penningmeester; verslag van de kascommissie; vaststelling en dechargeverlening, (her)benoeming leden van de kascommissie
5. Bestuurssamenstelling. Twee bestuursleden treden af, Vincent van Rossem en Wolbert Vroom, vanwege het aflopen van hun statutaire zittingstermijn. Walther Schoonenberg is uit het bestuur getreden, omdat hij is aangesteld als bureausecretaris. Het bestuur stelt aan de ALV de verkiezing voor van Jaap Evert Abrahamse, Hans Lurvink, Gerrit Vermeer en David Mulder. Hans Lurvink is gepensioneerd accountant en zal in het bestuur de functie van penningmeester vervullen. De overige drie personen zijn architectuurhistorici, maar worden om verschillende redenen voorgesteld. Abrahamse is de expert bij uitstek over de aanleg en stedenbouw van de zeventiende-eeuwse binnenstad, Vermeer is gespecialiseerd in vraagstukken over monumentenzorg en Mulder gaat in het bestuur de Werkgroep Waakhond vertegenwoordigen waarin hij actief is. Het bestuur komt daarmee op acht leden: Minne Dijkstra (voorzitter), Dingeman Coumou (secretaris), Hans Lurvink (penningmeester), Jaap Evert Abrahamse, Dick van der Kroon, Sebastiaan Levelt, David Mulder en Gerrit Vermeer.
6. Verslagen van de verenigingscommissies: Werkgroep Waakhond, Werkgroep Water en Excursiecommissie
7. Rondvraag en sluiting

De Bondsraadzaal

12.00 - 12.15 uur: Pauze

12.15 - 13.00 uur: Gerrit Vermeer en Walther Schoonenberg vertellen over het Binnengasthuisterrein, naar aanleiding van de overeenkomst tussen het stadsdeel en de UvA om een nieuw plan te gaan ontwikkelen met herbestemming van de monumenten als uitgangspunt. Zie: Plan A van de baan, plan B staat in de steigers.

[Notulen]

(Uit: Binnenstad 251, april/mei 2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.