Leegstandsonderzoek in binnenstad van start

Het Wijk Steunpunt Wonen gaat onderzoek doen naar de aanpak van leegstand in de Amsterdamse binnenstad. Bij de vaststelling van de begroting voor het jaar 2011 heeft de deelraad Centrum hiertoe een motie aangenomen. Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel de subsidiebeschikking afgegeven, zodat het onderzoek nu van start kan gaan.
Leegstaande woningen in de Kalverstraat hoek Rozenboomsteeg (foto Thomas Schlijper)

Sinds de invoering van de wet ‘Kraken en leegstand’ op 1 oktober 2010 heeft de gemeente meer mogelijkheden en bevoegdheden om leegstand tegen te gaan. Om erachter te komen welke woningen op dit moment – ten onrechte – niet beschikbaar zijn voor bewoning heeft Huurdersvereniging Centrum  een voorstel ingediend om onderzoek te (laten) doen naar leegstand van woningen en panden. Een ander deel van het onderzoek moet zich richten op het aandragen van oplossingen, die vrijwel geen geld kosten, om leegstand tegen te gaan. Huurdersvereniging Centrum stelde voor om het onderzoek te laten uitvoeren door het WSWonen Centrum, dat een groot netwerk van bewoners en bewonersgroepen heeft in de binnenstad.

Leegstand gaat vaak gepaard met verwaarlozing van panden. Een goed voorbeeld daarvan zijn de leegstaande etages boven de winkels in de winkelstraten. Het is dus van groot belang dat er een aanpak van de leegstand komt. En daarom is het van het grootste belang als de bewoners van de binnenstad de leegstand, die aan hen bekend is, melden. U kunt dat doen naar het Wijksteunpunt Wonen: T (020) 622 42 88 en centrum@wswonen.nl.

Dingeman Coumou

(Uit: Binnenstad 247, augustus 2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.